Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la teva experiència i els nostres serveis. Si continues navegant considerem que n’acceptes l’ús. Pots obtenir més informació a la Política de cookies.

Tanca

Viatgers amb necessitats especials


Viatjar sense barreres


Per a més informació posa’t en contacte amb la Central de Reserves d’Iberia al teu país

Oferim serveis especials per als nostres clients amb mobilitat reduïda:

 • Accessibilitat de les aeronaus.
 • Mitjans i procediments adaptats a cada cas.
 • Personal format d’una manera específica i constant.

Tenim el compromís d’aconseguir la teva comoditat tal com ho fem amb la resta de clients. Més informació

Sol·licita el servei

Quan facis la reserva, indica’ns quina discapacitat tens o quina atenció especial necessites per viatjar.

El nostre personal de reserves, assessorat pel nostre servei mèdic, et proporcionarà la informació que necessitis, reservarà el seient més adequat i sol·licitarà els serveis necessaris.

 • Demana-ho si necessites assistència especial a les àrees terminals dels aeroports, a bord i durant les connexions per moure’t durant el viatge a causa de limitacions sensorials o locomotrius, perquè necessites una cadira de rodes per desplaçar-te, tens impediments d’audició o visuals, estàs malalt i necessites llitera o altres motius.
 • Tant els nostres avions com les normes d'Aviació Civil limiten el nombre de passatgers amb mobilitat reduïda per vol, segons el tipus de discapacitat i altres circumstàncies. Amb l'objectiu de preveure els mitjans necessaris per prestar correctament el servei, has de fer la reserva com a mínim 48 hores abans de la data de sortida prevista.
 • Et recomanem que reservis la plaça tan aviat com puguis.

Transport d’equipaments mèdics per a diàlisi, dispositius respiratoris i concentradors d’oxigen.

Sempre que calgui fer-lo servir durant el vol, hauràs de posar-te en contacte amb Serviberia o qualsevol oficina d’Iberia.

Pots transportar gratis el teu equip de diàlisi amb un límit de pes de fins a 50 kg., així com les provisions de medicaments necessàries per a les dosis de diàlisi de dos dies. El pes o número de paquets d’aquest equip de mobilitat no s’inclouen en la franquícia permesa d’equipatge del teu bitllet.

No et farà falta cap autorització, sempre que no sigui necessari fer servir l’equip durant el vol. En cas contrari, posa’t en contacte amb Serviberia per sol•licitar la corresponent autorització mèdica.

Els CPAP, concentradors d’oxigen i dispositius respiratoris similars estan permesos sempre sota supervisió del servei mèdic d’Iberia, per tant, abans de la sortida del vol, t’hauràs de posar en contacte amb el servei d’atenció telefònica Serviberia o amb qualsevol oficina d’Iberia.

Tingues en compte que no hi ha endolls a bord, de manera que el dispositiu haurà de comptar amb bateries seques. Per motius de seguretat, és possible que s’hagin de desconnectar aquests dispositius durant el vol i per tant, només s’admetran quan la desconnexió no interfereixi en la salut del passatger.

Normativa internacional sobre transport de persones amb mobilitat reduïda

Volem que les teves necessitats siguin compreses i ateses i que la teva seguretat i dignitat siguin respectades.

ANNEX (PMR)

La finalitat d'aquest document és millorar l'accessibilitat al transport aeri de persones amb mobilitat reduïda. Vol garantir que es comprenguin i s'atenguin les necessitats d'aquestes persones i que se'n respectin tant la seguretat com la dignitat. Està dirigit a companyies aèries que proporcionen serveis i facilitats en aeroports i aeronaus, i serveix de base per a l'elaboració d'un codi o (codis) de conducta voluntari. Quan s’elaborin els codis, es tindran en compte les disposicions apropiades del document 30 (secció 5) de la Conferència Europea d’Aviació Civil (CEAC) i de l’annex 9 de l’Organització d’Aviació Civil Internacional (OACI). Aquests documents proporcionen informació tècnica i han estat redactats, prèvia consulta a la indústria del transport aeri i als organismes governamentals encarregats d'establir normes i pràctiques recomenades.

Definició

Es denomina persona amb mobilitat reduïda (PMR) tota persona amb mobilitat reduïda a causa de qualsevol discapacitat física (sensorial o locomotriu), deteriorament de les facultats intel·lectuals, edat, o qualsevol altra causa de discapacitat, a l’hora d’utilitzar un mitjà de transport, i que estigui en una situació que requereixi atenció especial i l’adaptació dels serveis posats a disposició de tots els passatgers a les necessitats d’aquesta persona.

Europa

 1. 1. Les PMR tenen els mateixos drets de llibertat de moviment i llibertat d’elecció que qualsevol altre ciutadà. Això serveix tant per als viatges amb avió com per a totes les altres situacions de la vida.
 2. 2. És responsabilitat de les companyies aèries, els aeroports i els agents de serveis que hi estan relacionats atendre les necessitats de les PMR. Al mateix temps, és responsabilitat de les PMR especificar les seves necessitats a través dels canals adequats en el moment adequat.
 3. 3. Cal proporcionar la informació necessària perquè les PMR puguin planificar i fer els seus viatges.
 4. 4. Els costos derivats de l’atenció de les PMR no s’han de repercutir directament en aquestes persones.
 5. 5. No s’ha d’equiparar discapacitat i malaltia i, per tant, no s’ha d’exigir a les PMR que efectuïn declaracions mèdiques sobre les seves capacitats com a condició prèvia al viatge.
 6. 6. En els assumptes referents a la seva atenció es consultaran les organitzacions que representen les PMR.
 7. 7. Cal proporcionar al personal la formació adient per comprendre i satisfer les necessitats de les PMR.
 8. 8. Els controls de seguretat i control es duran a terme de manera que es respecti la dignitat de les PMR.
 9. 9. Cal que es proporcioni a les PMR el màxim grau d’independència possible.

Àsia

Cap companyia transportista no pot rebutjar una PMR excepte quan no la puguin transportar sense perill, no la puguin acomodar físicament o no li puguin prestar els serveis específics que necessiti durant el vol. En cas de denegar el transport d’una PMR, les companyies han d’explicar de forma clara i explícita les causes de la denegació.

Els passatgers PMR que no siguin autosuficients han d’anar sempre acompanyats. La companyia aèria no presta assistència sanitària, higiènica o de seguretat a bord. Presenta la targeta Iberia Plus quan facis la reserva i aconsegueix punts volant.

Les companyies aèries intentaran buscar opcions tècniques i operatives per millorar-ne l’accés i les facilitats als avions de totes les mides, especialment quan s’emprenguin tasques de recondicionament importants.

En els casos en què no sigui possible una ruta directa per a una PMR (per exemple, perquè l’avió és petit), les companyies aèries s’han d’esforçar per proposar una alternativa acceptable.

Independentment de les dimensions de l’aeroport o de l’aeronau, en les formalitats per a l’embarcament i el desembarcament s’ha de respectar la dignitat de les PMR.

Les companyies aèries proporcionaran a bord, quan l'espai ho permeti, instal·lacions adaptades per a facilitar l'autonomia de les PMR tenint en compte els límits sanitaris, higiènics i de seguretat.

Les PMR han de gaudir d’igualtat quant a opcions d’assignació de places, amb les limitacions dels requeriments de seguretat. Les companyies aèries han d’explicar d’una manera clara i explícita els motius per no assignar un seient específic quan la sol·licitud no sigui atesa per motius de seguretat.

Els gossos pigall han de ser transportats en la cabina de conformitat amb les normes de la companyia aèria i d’importació nacionals. Quan els transportin, no els cobraran cap preu. No es cobrarà el transport d'objectes bàsics que faciliten la mobilitat de les PMR, ni altres elements essencial auxiliars en cas de discapacitat.

Cal que les companyies aèries prenguin totes les mesures raonablement possibles per evitar la pèrdua o deteriorament dels objectes que faciliten la mobilitat o d’altres elements auxiliars en casos de discapacitat. En cas de produir-se una pèrdua o deteriorament, les companyies aèries han d’efectuar les gestions adients per satisfer les necessitats immediates individuals de mobilitat.

Accés al transport aeri de les persones amb discapacitat

Text del Reglament europeu 1107/2006: www.eur-lex.europa.eu / documentación técnica / discapacidad y desplazamientos / actos normativos / 32006R1107

Pots sol·licitar una còpia de la norma 14CFR Part 382 del Departament de Transport dels Estats Units mitjançant:

Trucada telefònica


Trucades dins dels EUA: trucada directa i gratuïta per als passatgers aeris amb discapacitat a través del número 1-800-778-4838, o al número amb TTY* integrat 1-800-455-9880.

Trucades des de fora dels EUA: contacte amb la Divisió de Protecció als Passatgers Aeris al telèfon (+1) 202-366-2220, o al número amb TTY* integrat (+1) 202-366-0511.

Per correu postal


Divisió de Protecció dels Passatgers Aeris
C-75, US Department of Transportation
1200 New Jersey Ave., SE
West Building, Room W96-432
Washington, DC 20590

Per internet


A través del web oficial del Departament de Transport ubicat en l’enllaç següent: http://airconsumer.ost.dot.gov

És important que tinguis en compte

La normativa general recomana que consultis el metge abans de viatjar si pateixes malalties recents o cròniques com:

 • Problemes cardiovasculars
 • Problemes respiratoris crònics
 • Anèmia greu
 • Diabetis inestable o càncer
 • Si prens medicació immunosupressiva
 • O si creus que el teu estat per viatjar està en dubte per qualsevol causa

Et recomanem que tinguis la medicació a l’equipatge de mà i fàcilment accessible.

Mira com s’aplica en vols operats per

 • British Airways
 • American Airlines
 • Finnair

Potser t'interessa també