La segona ciutat més gran de tota Sud-Amèrica és també la més visitada. Només cal prendre un dels nostres vols a Buenos Aires per entendre per què. Situada sobre la plana occidental del Riu de la Plata, 'el París de…

Utilitzem heat="140"> s eo zem heat> inuar. Vegiv a

901111500hea os vclase Ccookaa Aviositada. NHastrosel"conon lg zper entenitada. NEl -Amèrdm hdiv> ciuse z 'js">
La segoOrDestmés gran dsculliounssciutat la mori alitada. NEsculliounssciutat
La sego> e més g--ID=5674'Lastnten hesortidiv cls novàlidiitada. NLastnten he (BUE) v cls novàlidiitada. NLastnten heSORTIDA-Amèrica és tamlastnten heTORNADAitada. NLastnten heSORTIDA-Amèrica
La Null> eés gran Lastnten hesortidiv cls novàlidiitada. NLastnten he (BUE) v cls novàlidiiada.]tadat eTp:// : 'Tanca ="Volassitad eImxecTp:// : 'tancaritad eImxecA : 'tancaritad eImxecSrc : 'Aires"> e_modal_hobre.png'[\\?&;n Metad eFtal tmé'dd/mm/yympURLetaduenos Aires .firstWeekdaymé1pURLetaduenos Aires .ofadasToShowmé10pURLetaduenos Aires .assnslle" co = _checkin_ca.jpgmeartwwEs aldia’t&etmp:t= l’aeroport"lC ddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddege=c- ler ="innt-h pra pro">lC ddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddege=c- ler ="arrow-go">ege=c- ler ="obre">es e=c>!s e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddes e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddesa>""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""lC ddddddddddddddddddddddddddddddddddd s >esdiva s >< - ler ="exuoperjs-nullenu-6000000046188">ege=c- ler ="paaall- 2" > Rrt "> >/ e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddege=c- ler ="paaall-tp:// >Rrt "> >/ e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddBdiv id=" ullenu-6000000046188"- ler ="popobre">eul ler ="null">< - ler ="first"> "http://wwGrs io a">Grs io a>/a> s >< - ler ="">Inntal onó /a> s >< - ler ="lenu-h pra pro"> ec f&a> ve;cililit">lC ddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddeimg s (BUAires"> globalxh pra proartusd --> _ert ">as_ca.jpgmeartwwGrs ionanos Aiudiv>ec f&a> ve;cililit"ttp://wwGrs ionanos Aiudiv>ec f&a> ve;cililit"/>lC ddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddege=c- ler ="innt-h pra pro">lC ddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddege=c- ler ="arrow-go">ege=c- ler ="obre">es e=c>!s e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddes e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddesa>""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""lC ddddddddddddddddddddddddddddddddddd s >esdiva s >< - ler ="exuoperjs-nullenu-6000000046321">ege=c- ler ="paaall- 2" > Sol·licita f ur >/ e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddege=c- ler ="paaall-tp:// >Sol·licita f ur >/ e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddBdiv id=" ullenu-6000000046321"- ler ="popobre">eul ler ="null">< - ler ="first">Petició f ur >/a> s >esdiva s >es >es >< >ege=c- ler ="paaall- " > Abansalèdiv> s e=c>!ul ler ="nullenu-c-lobal">< >eul ler ="dropdown-nav >< - ler ="firstlexuoperjs-nullenu-6000000046414">ege=c- ler ="first-ietm paaall- 2" > Tricaoa ec>/ e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddege=c- ler ="paaall-tp:// first-show">Tricaoa ec>/ e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddBdiv id=" ullenu-6000000046414"- ler ="popobre">eul ler ="first-show">< - ler ="first">ec">Prl Riu l'viewpv>ec>/a> s >< - ler ="">ecs/de-ma"http://wwEiewpv>ec ve;">Eiewpv>ec ve;>/a> s >< - ler ="">ecs/franiewog:uen-bodega"http://wwEiewpv>ecf ur stra>Eiewpv>ecf ur str>/a> s >< - ler ="">ecs/artic//s-uenil-> on1 ecuenil-ósa>Eiewpv>ecuenil-ós>/a> s >< - ler ="">ecs/disposie"us-el"ctrt="in1 ve;="in">Disposie"us el"ctr&o> ve;="in>/a> s >< - ler ="">ecs/espeoga n1 ecsAespeoga na>Eiewpv>ecsAespeoga n>/a> s >< - ler ="">ecs/valor-de lerat"http://wwEiewpv>ec Eiewpv>ec /a> s >< - ler ="">ec"http://wwEiewpv>ecaddletscal">Eiewpv>ecaddletscal>/a> s >< - ler ="">ecs/recbSanaetsco1 RrcbSanaetsco>/a> s >< - ler ="lenu-h pra pro"> ve;earcAiuviewpv>ecv clhi maniew ts ">lC ddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddeimg s (BUAires"> globalxh pra proaralobs_viewpvje_ca.jpgmeartwwT’ajudtm perqu&e> ve;earcAiuviewpv>ecv clhi maniew ts " ve;earcAiuviewpv>ecv clhi maniew ts "/>lC ddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddege=c- ler ="innt-h pra pro">lC ddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddege=c- ler ="arrow-go">ege=c- ler ="obre">es e=c>!s e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddes e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddesa>""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""lC ddddddddddddddddddddddddddddddddddd s >esdiva s >< - ler ="exuoperjs-nullenu-6000000046465">ege=c- ler ="paaall- 2" > Prl Riuonó ec>/ e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddege=c- ler ="paaall-tp:// >Prl Riuonó ec>/ e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddBdiv id=" ullenu-6000000046465"- ler ="popobre">eul ler ="null">< - ler ="first"> -amb- eincao na>Mlitzem tamdiv>eincao n>/a> s >< - ler =""> -amb- Docuilitaetó>/a> s >< - ler =""> -amb- Sud1 Sud >Neco i ng>Sud>/a> s >< - ler =""> -amb- Doces emtentssadeo>/a> s >< - ler =""> -amb- ve;st"in">Atitl n dom&e> ve;st"in>/a> s >< - ler =""> -amb- oientend lse ieog:Aespeoga n>/a> s >< - ler ="">a-seialln1 aaanticipE) vseialln">Rrt ">aaanticipE) vseialln>/a> s >< - ler ="lenu-h pra pro"> mloca enuId=DIBUJO" tp://wwwoncuzem hedibuix a bordBuenos ">lC ddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddeimg s (BUAires"> globalxh pra proarh pra proa_concuzeo_dibujo_2014_ca.jpgmeartwwwoncuzem hedibuix a bordBuenos " tp://wwwoncuzem hedibuix a bordBuenos "/>lC ddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddege=c- ler ="innt-h pra pro">lC ddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddege=c- ler ="arrow-go">ege=c- ler ="obre">es e=c>!s e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddes e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddesa>""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""lC ddddddddddddddddddddddddddddddddddd s >esdiva s >< - ler ="exuoperjs-nullenu-6000000046506">ege=c- ler ="paaall- 2" > Aal'aeroport>/ e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddege=c- ler ="paaall-tp:// >Aal'aeroport>/ e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddBdiv id=" ullenu-6000000046506"- ler ="popobre">eul ler ="null">< - ler ="first">Huea líl )>/a> s >< - ler =""> /a> s >< - ler =""> -amb- Aeroportm heMadrid>/a> s >< - ler =""> -amb- Aeroportm heBencelsca>/a> s >< - ler ="lenu-h pra pro"> ve;nos Aiudiv>ec més c&o> ve;mode">lC ddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddeimg s (BUAires"> globalxh pra proaralobs_:eropuerto_ca.jpgmeartwwT’oarkimginntal onó útiiv tamfar&a> ve;nos Aiudiv>ec més c&o> ve;mode" ve;nos Aiudiv>ec més c&o> ve;mode"/>lC ddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddege=c- ler ="innt-h pra pro">lC ddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddege=c- ler ="arrow-go">ege=c- ler ="obre">es e=c>!s e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddes e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddesa>""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""lC ddddddddddddddddddddddddddddddddddd s >esdiva s >es >es >< - ler ="bentae-speoga ">ege=c- ler ="paaall- " > Exueni&e> ve;"oga '//web s e=c>!ul ler ="nullenu-c-lobal">< >eul ler ="dropdown-nav >< - ler ="firstlexuoperjs-nullenu-6000000046755">ege=c- ler ="first-ietm paaall- 2" > Viv> ler c>/ e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddege=c- ler ="paaall-tp:// first-show">Viv> ler c>/ e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddBdiv id=" ullenu-6000000046755"- ler ="popobre">eul ler ="first-show">< - ler ="first">/a> s >< - ler ="">Bus"Vols Pmet>/a> s >< - ler ="">Bus"Vols Club>/a> s >< - ler ="">Bus"Vols Clasn>/a> s >< - ler ="">Turista>/a> s >< - ler ="lenu-h pra pro"> ve;"oga">lC ddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddeimg s (BUAires"> globalxh pra proarrxueni="oga_ lere_ca.jpgmeartwwTinne ve;"oga"ttp://wwTinne ve;"oga"/>lC ddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddege=c- ler ="innt-h pra pro">lC ddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddege=c- ler ="arrow-go">ege=c- ler ="obre">es e=c>!s e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddes e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddesa>""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""lC ddddddddddddddddddddddddddddddddddd s >esdiva s >< - ler ="exuoperjs-nullenu-6000000046900">ege=c- ler ="paaall- 2" > A bord>/ e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddege=c- ler ="paaall-tp:// >Aabord>/ e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddBdiv id=" ullenu-6000000046900"- ler ="popobre">eul ler ="null">< - ler ="first">Botiga a bord>/a> s >< - ler ="">wler csstroseialln>/a> s >< - ler ="">Mliú a bord>/a> s >< - ler ="">Eook/a> s >< - ler ="">Colntat>/a> s >< - ler ="">Wifi i GSM>/a> s >< - ler ="lenu-h pra pro"> mloca enuId=DIBUJO" tp://wwwoncuzem hedibuix a bordBuenos ">lC ddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddeimg s (BUAires"> globalxh pra proarh pra proa_concuzeo_dibujo_2014_ca.jpgmeartwwwoncuzem hedibuix a bordBuenos " tp://wwwoncuzem hedibuix a bordBuenos "/>lC ddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddege=c- ler ="innt-h pra pro">lC ddddddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddege=c- ler ="arrow-go">ege=c- ler ="obre">es e=c>!s e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddes e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddesa>""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""lC dddddddddddddddddddddddddddddddddddes >esdiva s >< - ler ="exuoperjs-nullenu-6000000046851">ege=c- ler ="paaall- 2" > Flopli'//web s e=c>lCddddddddddddddddddddddddddddddddege=c- ler ="paaall-tp:// >Flopli'//web s e=c>lCddddddddddddddddddddddddddddBdiv id=" ullenu-6000000046851"- ler ="popobre">eul ler ="null">< - ler ="first">Fptxen d’avtsco>/a> s >< - ler ="lenu-h pra pro"> lC ddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddeimg s (BUAires"> globalxh pra proarrxueni="oga_flopl_ca.jpgmeartwwTricaoa lC ddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddege=c- ler ="innt-h pra pro">lC ddddddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddege=c- ler ="arrow-go">ege=c- ler ="obre">es e=c>!s e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddes e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddesa>""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""lC dddddddddddddddddddddddddddddddddddes >esdiva s >< - ler ="exuoperjs-nullenu-8100002551827">ege=c- ler ="paaall- 2" > L < clases alitacen>/ e=c>lCddddddddddddddddddddddddddddddddege=c- ler ="paaall-tp:// >L < clases alitacen>/ e=c>lCddddddddddddddddddddddddddddBdiv id=" ullenu-8100002551827"- ler ="popobre">eul ler ="null">< - ler ="first">sceworld>/a> s >< - ler ="">Alitazli'B/AA/BA>/a> s >< - ler ="lenu-h pra pro"> ve;"oga lèdiv>ec >lC ddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddeimg s (BUAires"> globalxh pra proarrxueni="oga_alitazls_ca.jpgmeartwwAcordem tamh=trueen ve;"oga lèdiv>ec ve;"oga lèdiv>ec />lC ddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddege=c- ler ="innt-h pra pro">lC ddddddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddege=c- ler ="arrow-go">ege=c- ler ="obre">es e=c>!s e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddes e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddesa>""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""lC dddddddddddddddddddddddddddddddddddes >esdiva s >< - ler ="exuoperjs-nullenu-1382005360889">ege=c- ler ="paaall- 2" > Ls u"valmarcb s e=c>lCddddddddddddddddddddddddddddddddege=c- ler ="paaall-tp:// >Ls u"valmarcb s e=c>lCddddddddddddddddddddddddddddBdiv id=" ullenu-1382005360889"- ler ="popobre">eul ler ="null">< - ler ="first">Ls u"valmarcb sa> s >< - ler ="">Historga ll logotipo>/a> s >esdiva s >es >es >< - ler ="lericapeoga ">js onfiBUE. '//web Pmet>/a> obalConffiBge=c- ler ="paaall- " > '//web Pmet>/ e=c>!ul ler ="nullenu-c-lobal">< >eul ler ="dropdown-nav >< - ler ="firstlexuoperjs-nullenu-regi aso">ege=c- ler ="first-ietm paaall- 2" > Regi asc>/ e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddege=c- ler ="paaall-tp:// first-show">Regi asc>/ e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddBdiv id=" ullenu-regi aso"- ler ="popobre">eul ler ="first-show">< - ler ="first">Regi asar-se>/a> s >esdiva s >< - ler ="exuoperjs-nullenu-6500308395450">ege=c- ler ="paaall- 2" > woneixi'//web Pmet>/ e=c>lCddddddddddddddddddddddddddddddddege=c- ler ="paaall-tp:// >woneixi'//web Pmet>/ e=c>lCddddddddddddddddddddddddddddBdiv id=" ullenu-6500308395450"- ler ="popobre">eul ler ="null">< - ler ="first">'//web Pmet>/a> s >< - ler =""> ve;eés">Qu&e> ve;eés>/a> s >< - ler ="">ecs/ ecs >Avantv>ecs >/a> s >< - ler ="">Rrvista Pmet>/a> s >< - ler ="">'//web Pmet Kidt>/a> s >esdiva s >< - ler ="exuoperjs-nullenu-6500308395479">ege=c- ler ="paaall- 2" > Avtst>/ e=c>lCddddddddddddddddddddddddddddddddege=c- ler ="paaall-tp:// >Avtst>/ e=c>lCddddddddddddddddddddddddddddBdiv id=" ullenu-6500308395479"- ler ="popobre">eul ler ="null">< - ler ="first">Com funcisca>/a> s >< - ler ="">Obobai/sAvtst>/a> s >< - ler ="">Utiprenarsvs meussAvtst>/a> s >< - ler ="">Avtsteamp;Money a Ho n>/a> s >< - ler ="">Calculadora d’Avtst sa> s >< - ler ="">Avtstv clanoeog:>/a> s >esdiva s >< - ler ="exuoperjs-nullenu-6500308395508">ege=c- ler ="paaall- 2" > Punts Eprec>/ e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddddddege=c- ler ="paaall-tp:// >Punts Eprec>/ e=c>lC dddddddddddddddddddddddddddBdiv id=" ullenu-6500308395508"- ler ="popobre">eul ler ="null">< - ler ="first"> ve;esón /Buenos qu&e> ve;esQu&e> ve;esón /Buenos qu&e> ve;es s >< - ler ="">Obobai/sPunts Eprec>/a> s >esdiva s >< - ler ="exuoperjs-nullenu-6500308395537">ege=c- ler ="paaall- 2" > Partnersi'//web Pmet>/ e=c>lCddddddddddddddddddddddddddddddddege=c- ler ="paaall-tp:// >Partnersi'//web Pmet>/ e=c>lCddddddddddddddddddddddddddddBdiv id=" ullenu-6500308395537"- ler ="popobre">eul ler ="null">< - ler ="first">Ccrca Partners>/a> s >< - ler ="">niesA>/a> s >< - ler ="">Ho n>/a> s >< - ler ="">Cotxen>/a> s >< - ler ="">Fpntacer>/a> s >< - ler ="">CoSeaen>/a> s >< - ler ="">BeVolaar>/a> s >< - ler ="">Oci>/a> s >< - ler ="">Més s/a> s >esdiva s >< - ler ="exuoperjs-nullenu-6500308395597">'//web Pmet ESeaenaesa>lCononffiBge=c- ler ="paaall-tp:// >I//web Pmet ESeaenaes e=c>lCononffiBdiv id=" ullenu-6500308395597"- ler ="popobre">eul ler ="null">< - ler ="first">'//web Pmet ESeaenaesa>es >esdiva s >< - ler ="exuoperjs-nullenu-6000002961400">eaB ler ="paaall- 2" uenos ACari//webAjuda d'I//web Pmetesa>lCononffiBge=c- ler ="paaall-tp:// >Ajuda d'I//web Pmetes e=c>lCononffiBdiv id=" ullenu-6000002961400"- ler ="popobre">eul ler ="null">< - ler ="first">Deu-dubobs més habetuE nesa>es >esdiva s >< - ler ="i//web-es >es >lCddddddddddddddddlCdddddddddddddddd"js Bdiv id="brnarcrumb"alConf div ler ="c-lobal-innerv c-paddlng">js onBge=c-ietmscope-ietme_nameh rnte-vocabulary.org/Brnarcrumb"aeaege=c-ietmprop="tp:// > niesAjaxUrl>/ e=c>!sa>es e=c>!ge=c-ietmscope-ietme_nameh rnte-vocabulary.org/Brnarcrumb"aeaege=c-ietmprop="tp:// > Arge ina>/ e=c>!sa>es e=c>!ge=c-ietmscope-ietme_nameh rnte-vocabulary.org/Brnarcrumb"aeaege=c-ietmprop="tp:// > rl" co tent=>/ e=c>!sa>es e=c>!ge=c-ietmscope-ietme_nameh rnte-vocabulary.org/Brnarcrumb"aege=c-ietmprop="tp:// > nalè"og:url" co tent=>/ e=c>!s e=c>lCono sdiva on sdiva on snav>lConB!--endBrnarCrumbC-lobal-ba"js lConB!-- TipoLopeing = 3 -ba"js lConBdiv id="mai -c-lobal">js on dediv ler ="c-gexeing gexeing0"> n ddddddddddddd n d"""""""""""""""""" dediv ler ="c-lobal-inner c-earfix"ad n d ntent=o"1rl" content=-rty="og:"ht ler ="L33936 l -arrow h-mgn-t15 Mclasasvo n rl" co tent=-nalè"og: sa>s n mésginntal onó sa>s sdiva _eup ur "> dddddddddddddddddd f""""""ddddddddddddVol de ege=ci nalè"og:o>/ e=c> / e=c> dddddddddddddddddd f""""""dddddddddddds """"dddddddddddd f""""""ddddddddddddddddddddDg: sth> f""""""ddddddddddddddddddddHuecsstrosortida sth> f""""""ddddddddddddddddddddSel"cció sth> f""""""dddddddddddddddd f""""""dddddddddddd f""""""dddddddddddd 02/03/2015
f f f f
f f Origen i Destinació slegend>
< el"ct id="CHD" 0 soption> 1 soption> 2 soption> 3 soption> 4 soption> 5 soption> 6 soption> 7 soption> 8 soption> 9 soption>
< el"ct id="INF" 0 soption> 1 soption> 2 soption> 3 soption> 4 soption> 5 soption> 6 soption> 7 soption> 8 soption> 9 soption> Només anada