Saltar a contingut

Viatgers amb necessitats especialsTens dubtes?

Puc portar un concentrador d'oxigen, CPAP, dispositiu respiratori per a l'apnea ... o semblant? I un equip de diàlisi?


Els CPAP, concentradors d'oxigen i dispositius respiratoris similars estan permesos en cabina. Per evitar problemes tant en els controls de seguretat com a bord, aquests equips hauran d'estar degudament retolats amb una etiqueta indicant que l'equip ha estat aprovat per al seu ús en aeronaus per la FAA, o bé hauran d'estar acompanyats d'una documentació acreditativa d'aquest fet.
Tingues en compte, que no hi ha endolls a bord, de manera que el dispositiu ha d'anar proveït de bateries seques. Per motius de seguretat en vol és possible que aquests dispositius hagin de ser desconnectats durant el viatge pel que només s'acceptaran quan la desconnexió no interfereixi en la salut del malat.

L’equip de diàlisi i les provisions de medicaments necessaris per a les dosis de diàlisi de dos dies poden viatjar gratis, sense formar part de la franquícia permesa en el teu bitllet, amb un límit de pes de fins a 50 kg.
L’acceptació en l’embarcament tampoc requereix autorització, sempre i quan no sigui necessari fer-lo servir durant el vol. En cas contrari, posa’t en contacte amb Serviberia per sol•licitar l’autorització mèdica corresponent.

Et recomanem que embalis l’equip correctament, de forma que eviti que pateixi danys si s’ha de manipular.

Tornar a dalt

Passatjers corpulents


Per a la teva comoditat durant el vol, Iberia permet l'adquisició d'un seient addicional. El seient addicional o "Extra Seat" sempre fa referència al seient contigu. Iberia mai no podrà garantir ni reservar el seient frontal.
El pots sol•licitar si et poses en contacte amb Serviberia per adquirir el teu bitllet d'avió i, addicionalment, un Extra SEAT al mateix preu que la teva tarifa.

Si vas fer una reserva a través de la teva agència de viatges i encara no has començat el viatge, et preguem que et posis en contacte amb ells.

Tornar a dalt

Com puc sol•licitar un servei especial per a passatgers amb mobilitat reduïda o que pateixen alguna malaltia?


Els viatgers amb necessitats especials són les persones que pateixen alguna malaltia, tant si és recent com crònica, les embarassades o mares recents, i altres casos en què calgui alguna mena d'ajuda a l'hora de viatjar (cadires de rodes, lliteres, etc.).

La normativa general recomana a les persones que pateixen malalties com les següents que consultin el metge abans de viatjar:

  • Problemes cardiovasculars
  • Problemes respiratoris crònics
  • Anèmia greu
  • Diabetis inestable o càncer
  • Que estiguin prenent medicació immunosupressiva
  • Que el seu estat per viatjar estigui en dubte per qualsevol causa

En alguns casos caldrà tractar-ho com a cas mèdic i caldrà l'autorització del Servei Mèdic per poder viatjar:

  • Necessitat de subministrament d'oxigen
  • Ús d'una incubadora de tipus autònom si es tracta de nadons prematurs
  • Incapacitat per comprendre instruccions i complir-les
  • Malalts aguts, crònics o convalescents d'operacions quirúrgiques que per les seves característiques en el moment del vol, el seu transport pugui ser causa d'agreujament o mort.

Les persones amb mobilitat reduïda són els viatgers que amb alguna discapacitat física (sensorial o locomotriu), deteriorament de les facultats intel•lectuals, edat, o qualsevol altra causa de discapacitat, utilitzen un mitjà de transport i que per la seva situació requereixen atenció especial i l'adaptació dels serveis posats a disposició de tots els passatgers a les necessitats d'aquesta persona.

A Iberia, amb la col•laboració dels gestors aeroportuaris de cada país, revisem els processos per facilitar-te els desplaçaments i treballem cada dia en el disseny d’avions més abordables i en la redacció de procediments específics per a cada necessitat, i aprenem, contents i de manera constant, per oferir-te el viatge segur i còmode a què tens dret i que et mereixes.

Planifica el viatge amb temps i tingues en compte totes les teves necessitats. Pregunta a Serviberia , on t'informaran amb detall i gestionaran qualsevol petició de servei especial que requereixis. I deixa't aconsellar pels nostres especialistes.
Et recomanem que la sol•licitud d’assistència especial la facis com a mínim amb 48 hores d’anticipació a la sortida del vol, d’aquesta manera et podrem garantir que tot estarà preparat quan arribis.

Més informació

Tornar a dalt

Cadires de rodes i mitjans auxiliars de mobilitat


Els passatgers amb mobilitat reduïda podran transportar sense cap càrrec addicional dos equips de mobilitat (cadires de rodes, caminadors o altres aparells ortopèdics).

Si es tracta de cadires elèctriques accionades per bateries seques, cal que els borns estiguin aïllats i l'acumulador desconnectat i subjecte a la cadira. En el cas de cadires accionades per bateries líquides, s'hauran de poder carregar, estibar, refermar i descarregar sempre en posició vertical, amb l'acumulador desconnectat i refermat a la cadira i els borns ben aïllats.

Les cadires de rodes accionades mecànicament tenen la consideració d'articles o accessoris personals del passatger i per tant no estan subjectes a càrrecs d'excés d'equipatge.

Pregunta a Serviberia , on t'informaran amb detall i gestionaran qualsevol petició de servei especial que requereixis. I deixa't aconsellar pels nostres especialistes.
Et recomanem que la sol•licitud d’assistència especial la facis com a mínim amb 48 hores d’anticipació a la sortida del vol, d’aquesta manera et podrem garantir que tot estarà preparat quan arribis.

Tornar a dalt

Puc dur els meus medicaments en l'equipatge de mà?


Iberia, pel teu benestar, et recomana que duguis sempre tota la medicació en l'equipatge de mà i fàcilment accessible.

En el cas de que pateixis una malaltia de les que requereixen ser tractades amb medicació injectable (diabetes, etc.) se't requerirà un Certificat Mèdic per poder transportar xeringues, agulles i la medicació necessària a bord.

Recorda que, atès que els serveis de seguretat dels aeroports estan fora del nostre control, caldrà que tinguis preparat un pla de contingències amb el teu metge, en cas que les autoritats competents no et permetin accedir a l’avió amb aquests articles.

Per a més informació pots contactar amb la Central de Reserves d'Iberia al teu país.

Tornar a dalt

Què és la targeta FREMEC i com la puc sol·licitar?


La targeta mèdica per a passatgers freqüents (Frequent Traveller Medical Card), representa una autorització mèdica temporal per viatjar amb Iberia o amb qualsevol altra companyia. Et recordem que aquesta targeta només la poden expedir els serveis mèdics de les companyies aèries associades a l'IATA, a petició teva i sobre la base d'un informe del mateix servei mèdic.

Encara que la targeta FREMEC pugui substituir els informes i autoritzacions mèdics, si necessites una assistència especial, has de tenir present que el servei mèdic de la companyia aèria transportista ha d'emplenar els informes i autoritzacions.

Tornar a dalt

Puc viatjar amb alguna part del cos enguixada?


Si t'han enguixat alguna part del cos, en els vols de més de dues hores de durada, el guix ha de fer almenys 48 hores que està col·locat o bé ha d'anar obert longitudinalment. No cal autorització per part del servei mèdic.
Podràs tramitar el canvi de reserva sense cap cost dins dels set dies següents al vol a través de la nostra Central de Reserves[Obre en una finestra nova] o de la teva agència de viatges. Recorda que hauràs d'enviar o presentar un document acreditatiu d'assistència mèdica i de l'enguixat (certificat mèdic, informe d'urgències, etc.).

Tornar a dalt

Què és un gos pigall o de suport emocional i com es pot viatjar amb ells?


És el gos especialment entrenat per ser els ulls, la veu i les orelles del seu amo. Ateses aquestes circumstàncies, tret d'ocasions especials, no necessita els mateixos requeriments que la resta d'animals de companyia.

Els gossos pigall seran transportats en la cabina, sense cap càrrec, de conformitat amb les normes de la companyia aèria i d’importació nacionals, sempre que acompanyin passatgers l'orientació dels quals depengui d'ells.

Iberia només accepta gossos de teràpia o suport emocional quan l'origen o destí final del passatger sigui EUA. Assegurem el servei per als vols operats i reservats amb codi Iberia.

No es cobrarà a les persones amb mobilitat reduïda pel transport d'objectes bàsics que facilitin la seva mobilitat ni d'altres elements essencials auxiliars en cas de discapacitat.

Si vols més informació, consulta Viatgers amb necessitats especials.

Els requisits d'acceptació pel que fa a documentació del gos, vacunes, exempció de responsabilitat, seran els mateixos que per a la resta dels animals domèstics.

Si vols viatjar al Regne Unit amb el teu gos guia o un animal de servei, hauràs de fer una sèrie de tràmits previs establerts pel Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) per evitar els sis mesos de quarantena obligatòria d'admissió de mascotes al país.

Tornar a dalt

Què és l’informe INCAD?


L’INCAD (Incapacitated Passangers Handling Advice) és un document que han d’emplenar les oficines de venda de bitllets, agències, etc. quan venen un bitllet per a un passatger malalt que necessita mitjans complementaris com llitera o oxigen, ambulància a l’origen o a la destinació… o quan la seva salut pugui veure’s afectada durant el vol, si pot afectar seriosament la resta de passatgers, o posar en perill greu la seguretat del vol.

Aquest document conté informació rellevant de les condicions del passatger i és el que utilitza el Servei Mèdic d’Iberia per emetre l’autorització perquè el passatger pugui volar, i on s’indiquen els requisits necessaris (si necessita acompanyant, si ha de ser personal sanitari, etc.).

Tornar a dalt

Pregunta'ns-ho