Informació legal - On Business

IBERIA LAE SA Operadora Unipersonal, amb domicili social al carrer C/ Martínez Villergas, 49 28027 Madrid
Telèfon 901 111 500, Fax: 91 587 4741,
Registre Mercantil de Madrid al Tom 27.301, Foli 79, Full M-491912
NIF A85850394 Llicència d'explotació A.13 / 94. Òrgan Supervisor: AESA


El contingut s'ha canviat. Consulta aquí la informació actualitzada..