Voorwaarden voor deelname

On Business Programma

Artikel 1. Deelnameovereenkomst

Deze Algemene voorwaarden leggen de contractuele relatie tussen Ons en U vast en U moet ervoor zorgen dat uw reizende Werknemers op de hoogte zijn van deze Algemene voorwaarden en dat zij deze zullen naleven.

Artikel 2. Definities

In deze Algemene voorwaarden, tenzij de context anders vereist:

 

Subartikel 2.1. Programmabeheerder

Betekent dat Uw werknemer, bedrijfspartner of directeur online is aangesteld om Uw deelname aan het programma te beheren en gemachtigd is om namens U Punten te gebruiken. Een reisagent is niet bevoegd om op te treden als Programmabeheerder.

 

Subartikel 2.2. Vliegmaatschappijen die deelnemen aan het programma

Betekent American Airlines ("AA"), British Airways Plc ("BA"), BA CityFlyer, IberiaGroup, OpenSkies, SUN-AIR of Scandinavia A/S en Comair; is ook van toepassing op BA code share-routes die worden geëxploiteerd door Japan Airlines, Qantas en US Airways, zoals uiteengezet op de On Business-website.

 

Subartikel 2.3. Aangewezen reisagent

Betekent de reisagent die door u is aangewezen in uw profiel van het On Business-account en die gemachtigd is om namens u Punten te gebruiken voor vluchten of op punten gebaseerde Diensten; de aangewezen reisagent moet door Ons worden goedgekeurd.

 

Subartikel 2.4. Geautoriseerd persoon van het bedrijf

Betekent de persoon die door U is gemachtigd om u in te schrijven voor het Programma en namens u Punten in te wisselen voor op punten gebaseerde Diensten; een reisagent is niet gemachtigd om op te treden als een geautoriseerd persoon van het Bedrijf.

 

Subartikel 2.5. Avios

Betekent de tegoeden die Avios worden genoemd en die zijn gespaard door een houder van het Iberia Plus-programma en zijn geregistreerd in het klantaccount.

 

Subartikel 2.6. Tegoeden of vouchers op basis van punten

Betekent de tegoeden of vouchers uitgegeven door Ons, de vliegmaatschappijen de deelnemen aan het Programma of de Partner voor vracht en diensten geleverd door Ons, de vliegmaatschappijen de deelnemen aan het Programma of Partners bij gebruik van Punten zoals uiteengezet in "Hoe punten te gebruiken".

 

Subartikel 2.7. Servicecenter On Business

Betekent een BA- of IB-Servicecenter.

 

Subartikel 2.8. Klant

Betekent Partners of Programmalid.

 

Subartikel 2.9. Nieuwe klanten

Betekent elk bedrijf dat toetreedt tot het On Business Loyaliteitsprogramma en dat geen enkele kwalificerende transactie heeft uitgevoerd.

 

Subartikel 2.10. Wachtwoord

Betekent de unieke combinatie van letters en/of cijfers die voor veiligheidsdoeleinden wordt gebruikt en wordt toegewezen aan elke persoon die in de Programmaregistratie wordt aangewezen en die wordt gebruikt om in te loggen op het On Business-account.

 

Subartikel 2.11. Gegevens

Verwijzen naar de persoonsgegevens van de reizende Werknemer of andere persoonsgegevens.

 

Subartikel 2.12. Reizende werknemers

Betekent werknemers die gevestigd zijn in een van de Grondgebieden en voor zakelijke doeleinden reizen op een in aanmerking komende Vlucht.

 

Subartikel 2.13. Bedrijf

Betekent een bedrijf of vereniging die momenteel is gevestigd en actief is in een van de Grondgebieden waarin het Programma aanwezig is.

 

Subartikel 2.14. Executive Club

Betekent het British Airways Frequent Flyer-programma.

 

Subartikel 2.15. Fraude

Omvat alle fraude, verkeerde voorstelling van zaken en bedrog en in het bijzonder, inclusief maar niet beperkt tot:

* het bewust verstrekken van onjuiste informatie op het moment van de boeking om punten te verzamelen of te gebruiken;

* proberen om Punten te verzamelen voor trajecten die niet gevlogen zijn of niet in aanmerking komen voor Punten;

* wijzigen van documenten om Punten of op punten gebaseerde diensten te verkrijgen;

* proberen Punten te verzamelen voor trajecten die gevlogen zijn door iemand anders dan Werknemers van het bedrijf dat lid is van het Programma;

* gestolen of vervalste tickets gebruiken of proberen te gebruiken voor Onze diensten of op diensten van vliegmaatschappijen die deelnemen aan het programma;

* proberen meer dan eens punten te verzamelen voor hetzelfde traject;

* verkopen, ruilen of verwerven van punten of op punten gebaseerde diensten, het proberen te verkopen of overdracht van punten of op punten gebaseerde diensten via verkoop of veilingen;

* het welbewust profiteren van de fraude of het wangedrag van een andere Klant of persoon.

 

Subartikel 2.16. Uitgaven om boven het niveau uit te komen

Verwijzen naar de uitgaven van het On Business-programma die Klanten kunnen opbouwen om te kunnen doorstromen tussen de klantniveaus On1, On2 en On3. De uitgaven om boven het niveau uit te komen, verschillen van de totale uitgaven die zijn aangegeven in overeenstemming met de voorwaarden op de website van het On Business-programma.

 

Subartikel 2.17. Iberia

Betekent Iberia Líneas Aéreas de España, S.A. Operator, Exploitatiemaatschappij voor korte en middellange afstand Iberia Express, S.A. en AIR NOSTRUM L.A.M., S.A.

 

Subartikel 2.18. IB Plus

Betekent het Frequent Flyer Programma van IB.

 

Subartikel 2.19. Unieke inlogidentificatie

Betekent de unieke combinatie van letters en/of cijfers die voor veiligheidsdoeleinden wordt gebruikt en wordt toegewezen aan elke persoon die in de Programmaregistratie wordt aangewezen en die wordt gebruikt om in te loggen op het On Business-account.

 

Subartikel 2.20. Inkomsten van in aanmerking komende vlucht

Betekent de inkomsten berekend op basis van het basistarief (met inbegrip van eventuele door de vliegmaatschappij opgelegde toeslagen en inkomsten na aftrek van alle door de overheid opgelegde belastingen en toeslagen), pro rata voor het traject van de in aanmerking komende vlucht in het programma en afgerond op het gehele getal dat er het dichtst bij ligt.

 

Subartikel 2.21. Wangedrag

Omvat, maar is niet beperkt tot:

* niet voldoen aan deze Algemene voorwaarden of de voorwaarden van een Vliegmaatschappij die deel uitmaakt van het programma of een Partner die diensten verleent;

* Proberen om via fraude Punten te sparen;

* misbruik van punten;

* wangedrag vertonen aan boord van een van Onze vluchten of vluchten van een Vliegmaatschappij die deelneemt aan het programma, in een luchthavenlounge of tijdens het inchecken;

* wangedrag vertonen in de omgang met Onze medewerkers of medewerkers van een Vliegmaatschappij die deelneemt aan het programma of Partner; of

* niet naleven van de Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage en andere toepasselijke voorwaarden, regels en voorschriften.

 

Subartikel 2.22. Programmalid

Betekent het lidmaatschap van het bedrijf aan het Programma.

 

Subartikel 2.23. Klantnummer

Betekent het aan u toegekende nummer in de Programma-administratie dat moet worden ingevoerd bij het boeken van vluchten die in het programma zijn opgenomen en het gebruik van op punten gebaseerde Vluchten.

 

Subartikel 2.24. Wij/Ons/Onze

Betekent BA en/of IB, afhankelijk van de context, de exploitanten van het Programma.

 

Subartikel 2.25. On Business-welkomstpakket

Betekent de elektronische brochure met deze Algemene voorwaarden en informatie met betrekking tot het Programma, met inbegrip van de tabellen voor het sparen en gebruiken van Punten en details over de op punten gebaseerde Diensten die beschikbaar zijn voor Klanten.

 

Subartikel 2.26. Partners

Betekent de geassocieerde bedrijven (met inbegrip van vliegmaatschappijpartners) en bedrijven zoals financiële en verzekeringsinstellingen, hotels en autoverhuurbedrijven die hun Diensten aan Klanten verlenen door aangesloten te zijn bij het programma.

 

Subartikel 2.27. Verlies

Betekent verliezen, kosten, schade, verwondingen, ongevallen of claims (zowel direct als indirect) geleden door U of een Werknemer die reist in verband met het Programma.

 

Subartikel 2.28. Proces en Verwerking

Omvatten het verzamelen, gebruiken, vastleggen en opslaan van gegevens in elektronisch formaat of in een ander formaat.

 

Subartikel 2.29. Programma

Betekent het On Business Incentive Programma zoals beschreven op de On Business-website en in deze Algemene voorwaarden.

 

Subartikel 2.30. Frequent Flyer-programma (FFP)

Betekent een programma waarbij frequent flyers punten sparen omdat ze terugkerende klanten zijn van erkende partners zijn van het On Business-programma.

 

Subartikel 2.31. Ontvangen punten of gespaarde punten of toegevoegde punten

Betekent de punten die zijn toegevoegd aan uw Programma-account wanneer een reizende Werknemer een in aanmerking komende Vlucht neemt van het programma.

 

Subartikel 2.32. Op punten gebaseerde dienst

Betekent elk uitgegeven ticket, andere goederen of diensten geleverd door Ons, de Vliegmaatschappijen die deelnemen aan het programma of de Partner (of namens Ons) nadat een Klant het overeenkomstige aantal Punten heeft gebruikt.

 

Subartikel 2.33. Diensten

Betekent de voordelen, diensten en faciliteiten die af en toe beschikbaar zijn voor Klanten, ongeacht of deze worden aangeboden door Iberia of door Partners.

 

Subartikel 2.34. Algemene voorwaarden

Betekent deze Algemene voorwaarden met hun eventuele wijzigingen.

 

Subartikel 2.35. Grondgebieden

Betekent de landen die zijn aangegeven in het On Business-programma.

 

Subartikel 2.36. Traject

Betekent een enkel direct traject tussen twee bestemmingen.

 

Subartikel 2.37. Unidad de Negocio Independiente (UNI)

Betekent een strategische bedrijfseenheid binnen de bedrijfsidentiteit van het Bedrijf, die zich onderscheidt van andere bedrijfsonderdelen omdat zij een gedefinieerde externe markt bedient met een eigen bedrijfsstrategie. Voorwaarden met betrekking tot UNI's worden naar Ons goeddunken vastgesteld en We behouden ons het recht voor om dergelijke voorwaarden te allen tijde te herzien en te wijzigen.

 

Subartikel 2.38. Op punten gebaseerde vluchtupgrades

Betekent een upgrade naar de volgende cabineklasse boven de klasse die is toegekend/verleend met betrekking tot een in het programma opgenomen boeking en deze upgrade wordt verkregen door inwisseling van het overeenkomstige aantal punten.

 

Subartikel 2.39. U/Uw

Betekent het Bedrijf dat zich heeft geregistreerd als Lid van het Programma.

 

Subartikel 2.40. Reiziger

Betekent uw Werknemer, partner of directeur van het Bedrijf die via de website van het On Business Programma de bevoegdheid heeft gekregen om namens Uw Bedrijf toegang te krijgen tot On Business Programmakortingen en deze te boeken. Een reisagent is niet bevoegd om als Reiziger op te treden.

 

Subartikel 2.41. Op punten gebaseerde Vlucht

Betekent een vlucht gemaakt met behulp van gespaarde Punten.

 

Subartikel 2.42. In aanmerking komende Vlucht

Een vlucht waarvoor Wij of AA de marketing- of exploitatiemaatschappij zijn (of die namens Ons wordt uitgevoerd door een Vliegmaatschappij die deelneemt aan het Programma) en waarvoor tickets zijn uitgegeven in BA (ticketnummers beginnend met "125"), IB ("075") of AA ("001").

Artikel 3. Deelname aan het Programma

Subartikel 3.1

Deelname aan het Programma staat niet open voor natuurlijke personen, met uitzondering van natuurlijke personen die als ondernemer optreden.

 

Subartikel 3.2

Om deelname aan het Programma aan te vragen, moet u een aanvraag indienen via de website van On Business. In de aanvraag moet de volledige naam van het bedrijf, het fiscaal identificatienummer, het BTW-nummer of het registratienummer van het bedrijf en het adres van de maatschappelijke zetel worden vermeld, samen met de naam van de geautoriseerde persoon en de Programmabeheerder, evenals het gewenste bedrijfsadres voor het ontvangen van correspondentie. Klanten mogen voor correspondentie alleen een voorkeurspostadres aangeven.

 

Subartikel 3.3

De Klanten moeten zich registreren in het land waar hun bedrijf is geregistreerd. In het geval dat de Klant meerdere bedrijven heeft die in meerdere landen geregistreerd zijn, moet de Klant zich registreren op de markt waar het merendeel van de reserveringen vandaan komt.

 

Subartikel 3.4

Toelating tot het Programma is naar Ons goeddunken en kan aan elke aanvrager worden geweigerd.

 

Subartikel 3.5

Een Bedrijf mag niet deelnemen aan het Programma als:

3.5.1 niet onze goedkeuring wegdraagt omdat het (of een verwante partij) deel uitmaakt van een andere zakelijke verkoopstimuleringsovereenkomst of een andere verkoop- of kortingsovereenkomst die met Ons of een in het programma opgenomen Vliegmaatschappij is gesloten;

3.5.2 reisagent is, een bedrijf dat tickets uitgeeft of op de markt brengt, of een charterbedrijf; of

3.5.3 een van Onze marketing- promotie- reclame- of adviesbureaus is.

 

Subartikel 3.6

Aanvragers ontvangen een identificatienummer en de geautoriseerde persoon van het bedrijf, de programmabeheerder, de werknemer en alle aangewezen reisagenten ontvangen een unieke inlog-ID en wachtwoord. Meerdere registraties voor het Programma binnen hetzelfde Grondgebied zijn niet toegestaan en een Bedrijf mag slechts een Programma-account onderhouden, tenzij het een UNI heeft die in hetzelfde Grondgebied actief is. In het geval van dubbele registraties in een Grondebied (anders dan UNI hierboven), zullen alle registraties in dat Grondebied (behalve de eerste registratie die door Ons is goedgekeurd) worden geannuleerd en alle Punten zullen worden overgeboekt naar een account.

 

Subartikel 3.7

Door uw identificatienummer op te geven en/of deel te nemen aan het Programma gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en de informatie over het On Business-programma. Dit is daarnaast een aanvulling op de acceptatie van de Algemene voorwaarden op het moment van registratie.

 

Subartikel 3.8

Wijzigingen in Uw On Business-account moeten online worden bijgewerkt op de On Business-website; U moet ons op verzoek een schriftelijk bewijs van deze wijzigingen verstrekken.

 

Subartikel 3.9

Correspondentie wordt verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven bij de aanvraag of overeenkomstig artikel 3.2.

 

Subartikel 3.10

Het Programma is niet verantwoordelijk voor vertraagde, verloren of verkeerd bezorgde post.

 

Subartikel 3.11

Correspondentie tussen Uzelf en Ons moet per e-mail vanaf de On Business-website naar het On Business Servicecenter worden gestuurd. Het mag niet naar een ander e-mailadres of postadres worden gestuurd.

 

Subartikel 3.12

Specifieke onderdelen van het programma kunnen beperkt zijn tot bepaalde categorieën Klanten.

 

Subartikel 3.13

Het Programma is geen club van eigenaren of Klanten.

Artikel 4. Gegevensbescherming

Subartikel 4.1

De gegevens die we verwerken, kunnen zijn:

4.1.1 Gegevens over deelname aan het Programma (bijvoorbeeld gespaarde of gebruikte On Business-punten);

4.1.2 Gegevens over geboekte reizen door reizende Werknemers, inclusief gegevens die een bedrijf of organisatie identificeren die de reisboeking voor reizende werknemers maakt;

4.1.3 Gegevens verstrekt door de reizende Werknemer;

4.1.4 Gegevens die worden verzameld wanneer de reizende werknemer op punten gebaseerde Diensten ontvangt; en

4.1.5 Gegevens die worden verzameld wanneer de reizende Werknemer contact opneemt met Ons, een Vliegmaatschappij of een Partner (bijvoorbeeld gegevens over het gebruik van het On Business-programma).

4.1.6 Alle andere gegevens of informatie die betrekking hebben op natuurlijke personen.

 

Subartikel 4.2

De gegevensbronnen die door ons worden verwerkt, zijn onder meer Vliegmaatschappijen die deel uitmaken van het programma, Partners, U zelf, uw aangewezen Reisagent, computerreserveringssystemen, gegevensverwerkers, agenten en contractanten en andere vliegmaatschappijen, verkregen in overeenstemming met de wettelijke vereisten die van toepassing zijn op de Vliegmaatschappij die deel uitmaakt van het programma. Wij kunnen Gegevens uit verschillende bronnen aan elkaar koppelen of de Gegevens combineren met gegevens uit onze andere databases om categorieën Klanten te onderscheiden voor een van de in artikel 4.4 hieronder genoemde doeleinden, voor zover dit mogelijk is volgens de wetgeving op grond van gegevensbescherming die van toepassing is op de in het programma opgenomen Vliegmaatschappij.

 

Subartikel 4.3

Gegevens verstrekt door of namens reizende Werknemers kunnen:

4.3.1 beschikbaar worden gesteld aan deelnemende vliegmaatschappijen, Partner, U zelf, uw aangewezen Reisagent, gegevensverwerkers, agenten en contractanten en immigratie- en douaneautoriteiten;

4.3.2 overgedragen naar en opgeslagen in de Verenigde Staten en andere landen, ongeacht of die landen gegevensbeschermingswetten hebben die voldoen aan alle wettelijke vereisten die van toepassing zijn op de Vliegmaatschappij; en

4.3.3 vertrouwelijke gegevens bevatten (zoals gegevens waaruit een medische aandoening of religieuze overtuiging blijkt) die ook mogen worden verwerkt onder deze clausule 4 en onderhevig zijn aan alle beperkingen en veiligheidsmaatregelen die vereist zijn door de wetten op grond van gegevensbescherming en die van toepassing zijn op de vliegmaatschappij die in het programma is opgenomen.

 

Subartikel 4.4

De doeleinden waarvoor wij de Gegevens, of een ontvanger van de Gegevens, op grond van artikel 4.3.1 mogen verwerken, omvatten:

4.4.1 u op punten gebaseerde Diensten aanbieden;

4.4.2 wijzigingen aanbrengen in de op punten gebaseerde Diensten en nieuwe op punten gebaseerde diensten ontwikkelen;

4.4.3 klantenservice bieden op Onze vluchten of de vluchten van de Vliegmaatschappijen die zijn opgenomen in het programma of overige diensten die door Partners worden geleverd;

4.4.4 boekhouding en controle, beveiliging, fraudeonderzoek en -preventie en systeemtesten, ontwikkeling en onderhoud;

4.4.5 het beheer en administratie van het Programma;

4.4.6 klantenrelaties, serviceherstel en ondersteuning voor Ons, de Vliegmaatschappijen die in het Programma zijn opgenomen en Partners in toekomstige omgang met U;

4.4.7 controle van tegoed en ratings indien toegestaan;

4.4.8 douane- en immigratiecontrole;

4.4.9 klantprofilering en andere marketing- en marktonderzoekanalyses;

4.4.10 (namens Ons) informatie over het Programma aan u verstrekken, inclusief informatie over de voordelen van het Programma, met behulp van de verstrekte contactgegevens;

4.4.11 (namens Ons, de Vliegmaatschappijen die deelnemen aan het programma of Partners) u informeren over andere producten, diensten of faciliteiten die worden aangeboden door de Vliegmaatschappijen die deelnemen aan het programma, Partners of andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven, met behulp van de verstrekte contactgegevens;

4.4.12 marktonderzoek doen; en

4.4.13 enig ander doel dat redelijkerwijs verband houdt met het Programma of aan u bekend is gemaakt.

 

Subartikel 4.5

U moet alle reizende Werknemers schriftelijk op de hoogte stellen:

4.5.1 de manier waarop uw gegevens kunnen worden gebruikt of bekengemaakt zoals uiteengezet in dit Artikel 4;

4.5.2 dat alle door u verstrekte gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen Ons, de in het programma opgenomen vliegmaatschappijen, de Partners en de door u aangewezen Reisagenten.

4.5.3 die, op verzoek, om details kunnen vragen over uw gebruik van uitgegeven tickets en overige reisdiensten die via het Programma zijn geboekt;

4.5.4 dat uw Gegevens kunnen worden bewaard voor verwerking in de Verenigde Staten van Amerika en naar andere landen buiten Europa kunnen worden verzonden, ongeacht of die landen over adequate wet- en regelgeving op grond van gegevensbescherming beschikken.

 

Subartikel 4.6

U moet de Programmabeheerder en de aangewezen Reisagent schriftelijk op de hoogte stellen van het feit dat wij uw Gegevens zullen bewaren in verband met onze uitvoering van het Programma en dat uw Gegevens kunnen worden bewaard voor verwerking in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, ongeacht of deze landen adequate wet- en regelgeving op grond van gegevensbescherming hebben en voldoen aan alle wettelijke vereisten die van toepassing zijn op de vliegmaatschappij die deel uitmaakt van het Programma.

 

Subartikel 4.7

Vertrouwelijkheid.

4.7.1 IBERIA garandeert de s worden verzameld voor het registratieproces.

4.7.2 Het Bedrijf stemt er via de beheerder of de persoon die verantwoordelijk is voor de registratie in het Programma uitdrukkelijk mee in dat de in dit punt bedoelde gegevens door het Programma kunnen worden overgedragen aan derden die diensten verlenen bij de verwerking van deze gegevens voor het Programma en aan elke rechtspersoon die een dochteronderneming of een deelneming van een juridische entiteit is van Iberia, L.A.E. S.A. Operadora Unipersonal (""IBERIA""), te gebruiken in overeenstemming met de doeleinden van de IBERIA-loyaliteitsprogramma's. Ze kunnen ook worden doorgegeven aan deelnemende bedrijven, reserveringssystemen en consultancy- en marketingentiteiten in het algemeen, op voorwaarde dat deze doorgifte noodzakelijk is om de diensten van het Programma aan te bieden aan de bedrijven die deelnemen aan het Programma en aan andere diensten die op elk moment door de bedrijven zelf worden gevraagd en op voorwaarde dat de verkrijgers verplicht zijn tot strikte geheimhouding met betrekking tot deze gegevens. Het Bedrijf, via de beheerder of de persoon die verantwoordelijk is voor de registratie in het On Business-programma, aanvaardt dat de gegevens die worden verstrekt via de boekingen die vanaf het moment van registratie in het On Business Programma bij Iberia worden gedaan, kunnen worden gebruikt voor het verlenen van reisdiensten die verband houden met het Programma en ook voor het beheer van het Programma zelf (zoals het verkrijgen en/of gebruiken van Bedrijfspunten). De beheerder deelt deze clausule mee aan alle werknemers die reizen maken die verband houden met het Programma.

4.7.3 Aanvaarding van de Algemene voorwaarden voor deelname aan het Programma houdt in dat het bedrijf aanvaardt dat IBERIA de telematische communicaties en instructies, via spraak of op welke andere wijze dan ook, die tijdens het gebruik van eender welke dienst met Iberia tot stand komen, integraal kan opnemen, door middel van eender welke technisch geldige drager voor dit doel. Wanneer dergelijke opnames worden gemaakt, verbindt het Bedrijf zich ertoe de gebruikers op de hoogte te brengen van het bestaan van deze opnames en in elk geval kan de betrokkene, indien hij/zij daarom verzoekt, een kopie van de opnames krijgen, alsook een duplicaat of transcriptie ervan. Iberia garandeert de absolute integriteit van dergelijke opnames en om ze gedurende de wettelijk vastgestelde periode te bewaren.

Artikel 5. Diensten geleverd door Partners

Subartikel 5.1

Sommige op Punten gebaseerde diensten worden door Ons geleverd en sommige door een andere vliegmaatschappij die deel uitmaakt van het Programma of Partner. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om te zorgen voor de beschikbaarheid van op punten gebaseerde diensten die door andere Vliegmaatschappijen of Partners worden geleverd, maar zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies dat voortvloeit uit het niet leveren van dergelijke op punten gebaseerde diensten door dergelijke Vliegmaatschappijen of Partners, met uitzondering van verliezen die worden veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of nalatigheid van de kant van Vliegmaatschappijen binnen het Programma of Partners.

 

Subartikel 5.2

De levering van de op punten gebaseerde Diensten van andere Vliegmaatschappijen binnen het Programma of Partners is afhankelijk van het inloggen van Klanten op hun On Business-account en de Vliegmaatschappij binnen het Programma of Partner kan worden gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken.

 

Subartikel 5.3

Als een Klant gebruik maakt van de op punten gebaseerde diensten die niet door Ons worden geleverd, zijn de algemene voorwaarden van de Vliegmaatschappij binnen het programma of partner met betrekking tot die op punten gebaseerde diensten van toepassing, met inbegrip van de algemene voorwaarden voor reserveringen, uitgifte van tickets, paspoorten en alle andere zaken en zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies. Deze algemene voorwaarden worden meegeleverd met de betreffende op punten gebaseerde dienst en worden u op verzoek vooraf toegezonden door het On Business Servicecenter, of in het geval dat er geen op punten gebaseerde dienst beschikbaar is, zijn deze voorwaarden op verzoek verkrijgbaar bij het On Business Servicecenter of rechtstreeks bij de Vliegmaatschappij binnen het programma of Partner.

 

Subartikel 5.4

Het Programma kan relaties met andere Vliegmaatschappijen of Partners op elk moment opschorten en wij zullen Klanten op de hoogte brengen van een dergelijke onderbreking als dit redelijkerwijs praktisch is in de omstandigheden. Het Programma is niet aansprakelijk in verband met enig verlies dat voortvloeit uit een dergelijke onderbreking.

 

Subartikel 5.5

On Business noemt de Partners op die op punten gebaseerde diensten of producten aanbieden. Hoewel wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat deze lijst actueel is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden.

Artikel 6. Klanten die in aanmerking komen voor punten

Subartikel 6.1

Alleen Klanten kunnen punten ontvangen. Op het moment van de boeking moeten de Programmabeheerder, de aangewezen Reisagent of hun reizende Werknemers (onder voorbehoud van artikel 8.1) het identificatienummer vermelden (dat exact overeen moet komen met het identificatienummer dat in onze administratie wordt bewaard).

 

Subartikel 6.2

Klanten hebben geen recht op Punten als ze op het moment van boeking onjuiste of onvolledige informatie hebben verstrekt.

 

Subartikel 6.3

Het is de verantwoordelijkheid van elke Klant om te controleren of de Punten naar behoren zijn geregistreerd. Dit kan online worden gecontroleerd bij On Business.

Artikel 7. Vluchten die in aanmerking komen voor punten

Subartikel 7.1

Punten kunnen alleen worden gespaard bij reizen via Vluchten die zijn opgenomen in het On Business-programma dat deel uitmaakt van deze Algemene voorwaarden Een klant die bij ons of bij een andere in het programma opgenomen vliegmaatschappij boekt, spaart punten voor vluchten die door ons of door een in het programma opgenomen vliegmaatschappij worden uitgevoerd, maar spaart geen punten voor vluchten die door andere vliegmaatschappijen worden uitgevoerd. Een klant die bij een andere vliegmaatschappij boekt die niet in het programma is opgenomen, ook al heeft hij/zij een vlucht bij ons, zal geen punten sparen aangezien het ticket niet binnen het programma is gekocht.

De inkomsten uit vluchten die in het programma van het bedrijf zijn opgenomen, worden gecontroleerd op basis van de gebruikte tickets.

 

Subartikel 7.2

Het Programma kan van tijd tot tijd de criteria voor het sparen van Punten bepalen of wijzigen, waaronder:

7.2.1 de identiteit van de uitvoerende vliegmaatschappij (te weten British Airways, Iberia, American Airlines of een andere vliegmaatschappij die deel uitmaakt van het programma);

7.2.2 In het programma opgenomen Vluchten en tarieven;

7.2.3 het aantal Punten dat is gespaard bij in het programma opgenomen Vluchten of die nodig zijn om op punten gebaseerde diensten te ontvangen;

7.2.4 Grondgebieden die in het programma zijn opgenomen

 

Subartikel 7.3

Kortingen van agentschappen, beurzen, touroperators, groepen, VFR, koopvaardij en, in het algemeen, alle bedrijfskortingen (in alle mogelijke versies/soorten), On Business-kortingen (tenzij gespecificeerd), trajectkorting (inclusief AD/ID-reserveringen) en kortingstickets voor werknemers en aandeelhouders van vliegmaatschappijen (inclusief telefoonlijn- en Familie- & Vriendentickets) komen niet in aanmerking voor het sparen van punten. Reizen die zijn gemaakt via op punten gebaseerde Vluchten of andere ingewisselde tickets komen niet in aanmerking voor het sparen van meer Punten. Als er echter een upgrade wordt geboekt op een vlucht met op Punten gebaseerde diensten, zullen er Punten worden gespaard op het betaalde gedeelte van de boeking, maar niet op het traject waarop de upgrade is toegepast. Indien een klant bij Ons of bij een in het programma opgenomen Vliegmaatschappij boekt met gebruikmaking van de eerder vermelde producten, komen reizen met dergelijke tarieven niet in aanmerking voor punten en kortingen van het On Business-programma.

 

Subartikel 7.4

Vluchten van kinderen en baby's komen niet in aanmerking voor Punten.

Artikel 8. Hoe punten te ontvangen?

Subartikel 8.1

On Business-Punten kunnen alleen gespaard worden door een consultant, contractant of werknemer van het deelnemende bedrijf aan On Business op in aanmerking komende vluchten (mits de consultant of contractant direct in dienst is van het deelnemende bedrijf aan On Business op het moment van de reis).

 

Subartikel 8.2

Er worden punten ontvangen voor inkomsten uit vluchten die in het programma zijn opgenomen en die worden bijgehouden en gebaseerd zijn op gebruikte tickets, pro rata per vluchtsegment en naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal. De werknemer, adviseur of contractant moet reizen om de Klant in aanmerking te laten komen voor punten. Punten worden alleen verzameld voor trajecten die inmiddels zijn gevlogen.

 

Subartikel 8.3

Punten kunnen slechts eenmaal per Klant per in aanmerking komende Vlucht in het programma worden gespaard. De Punten worden alleen bijgeschreven op het account van de klant wiens werknemer op het corresponderende vluchttraject heeft gereisd en niet op het account van een derde partij.

 

Subartikel 8.4

Indien ongebruikt, vervallen de gespaarde Punten aan het einde van het tweede kalenderjaar na de datum van uitgifte. De Punten die bijvoorbeeld tussen 1 januari en 31 december 2015 zijn uitgegeven, komen automatisch op 31 december 2017 te vervallen.

 

Subartikel 8.5

Er is meer informatie over hoe punten worden gespaard te vinden op On Business.

 

Subartikel 8.6

De Punten die zijn gegenereerd in verband met een in aanmerking komende Vlucht in het programma worden geteld en op een account bijgeschreven. Reserveringen met meer dan een identificatienummer komen niet in aanmerking voor punten.

 

Subartikel 8.7

n het geval dat wij per ongeluk een Werknemer omleiden naar een vlucht van een andere vliegmaatschappij en de oorspronkelijke vlucht, waarop die Werknemer een gereserveerde stoel had, in aanmerking kwam voor Punten, kunt u deze Punten online claimen op de On Business-pagina door het indienen van een klacht voor niet toegekende Punten. Wij zullen ons best doen de overeenkomstige Punten op Uw account bij te schrijven, maar het kan zijn dat u contact moet opnemen met uw On Business Servicecenter.

 

Subartikel 8.8

Punten mogen niet worden bijgeschreven indien een Werknemer of een Bedrijfsklant tegoeden ontvangt in een ander Incentive Programma op dezelfde vlucht en zulke punten zijn onderhevig aan terugvordering.

 

Subartikel 8.9

Indien het Programma ten onrechte weigert punten toe te kennen aan een Klant, is het Programma alleen verantwoordelijk voor het zelf toekennen van punten aan de geweigerde punten.

 

Subartikel 8.10

De Punten worden op uw account bijgeschreven. De Punten kunnen niet worden gebruikt totdat ze op uw account zijn bijgeschreven.

 

Subartikel 8.11

Punten die niet automatisch worden bijgeschreven op het moment van de reis, kunnen later worden bijgeschreven naar goeddunken van het Programma en naargelang de omstandigheden. U kunt Punten claimen na een in aanmerking komende Vlucht in het programma door een Werknemer door in te loggen op uw account en een klacht voor niet toegekende punten in te dienen via de On Business-website op voorwaarde dat:

8.11.1 de klacht wordt ingediend binnen 4 maanden vanaf de reisdatum; en

8.11.2 Was ingeschreven voor het Programma op de datum dat de Werknemer de reis maakte.

 

Subartikel 8.12

De Punten voor in aanmerking komende vluchten die met terugwerkende kracht worden geclaimd, zullen binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht voor niet-toegekende punten op uw account worden bijgeschreven.

 

Subartikel 8.13

Klanten kunnen in aanmerking komen voor On Business Punten van Partners, zolang zij hun identificatienummer vermelden bij het maken van een boeking. In sommige gevallen kan van de Klant verlangd worden dat hij zich inschrijft voor een loyaliteitsprogramma van een onafhankelijke Aanbieder en de loyaliteitstegoeden van de Partner naar goeddunken van de Klant omzet in On Business Punten. Indien een Klant moet kiezen tussen het sparen van On Business Punten of het sparen van loyaliteitstegoeden van de Partner, kan de Klant op een later tijdstip geen andere optie kiezen.

 

Subartikel 8.14

In geval van betwisting van het recht op Punten kan het overeenkomstige trajectbewijs van de vlucht worden verlangd, met inbegrip van het aangegeven segment van de instapkaart en passagiersbewijzen voor het traject waarvan wordt beweerd dat de vlucht heeft plaatsgevonden. De klachten moeten binnen 4 maanden na de reisdatum worden ingediend.

Artikel 9. Beperkingen voor het ontvangen van punten

Subartikel 9.1

Als U fuseert met een ander bedrijf of een ander bedrijf overneemt, of een ander bedrijf uw bedrijf overneemt, kunt U geen Punten meer sparen en moet u deze binnen zes maanden na de datum van uw statuswijziging gebruiken, tenzij wij anders overeenkomen.

 

Subartikel 9.2

Als uw bedrijf failliet gaat, onder curatele wordt gesteld of een insolventieprocedure ondergaat, kunt u geen Punten meer sparen of gebruiken.

Artikel 10. Hoe de punten te gebruiken?

Subartikel 10.1

Alleen de geautoriseerde persoon in het bedrijf, programmabeheerder of aangewezen reisagent mag uw Punten namens u gebruiken. Op punten gebaseerde diensten worden verleend aan Uw werknemers, gezinsleden van Uw werknemers en Uw adviseurs of contractanten (indien de adviseur of contractant rechtstreeks betrokken is bij het bedrijf On Business).

 

Subartikel 10.2

De geautoriseerde persoon in het Bedrijf, Programmabeheerder of aangewezen Reisagent moet ingelogd zijn op Uw account om een op punten gebaseerde dienst aan te vragen. Als u uw unieke inlogidentificatie bent kwijtgeraakt of vergeten, neem dan contact op met het On Business Servicecenter, waarvan de medewerkers u graag verder zullen helpen. Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen op de On Business-website.

 

Subartikel 10.3

Bij inschrijving in het Programma wordt uw identificatienummer naar de geautoriseerde persoon in het bedrijf en de programmabeheerder gestuurd. De Programmabeheerder kan naar eigen goeddunken een dergelijk nummer op eigen risico doorsturen naar uw aangewezen Reisagent.

 

Subartikel 10.4

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verkeerd gebruik van het identificatienummer of op punten gebaseerde diensten die onjuist zijn uitgegeven.

 

Subartikel 10.5

Op basis van punten uitgegeven tickets voor reizen met een gekwalificeerde vliegmaatschappij zijn de algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage van de desbetreffende gekwalificeerde vliegmaatschappij van toepassing. Op punten gebaseerde diensten die door een Partner worden geleverd, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van de Partner.

 

Subartikel 10.6

Alle toeslagen, commissies en belastingen voor op punten gebaseerde vluchten, moeten met een creditcard worden betaald. E-Tickets voor op punten gebaseerde Vluchten en andere op punten gebaseerde vouchers moeten worden verzonden naar het e-mailadres dat tijdens het boekingsproces is opgegeven.

 

Subartikel 10.7

Contante betaling wordt niet geaccepteerd voor op punten gebaseerde Diensten

 

Subartikel 10.8

U kunt de ontvangen punten in On Business gebruiken. In het geval dat de website niet beschikbaar is, hebt u de mogelijkheid om de punten te gebruiken via uw lokale On Business Servicecenter. Indien Punten op een andere manier worden ingewisseld, kan de begunstigde van de op punten gebaseerde dienst zijn of haar reservering verliezen of instappen of diensten worden geweigerd.

 

Subartikel 10.9

Op punten gebaseerde Vluchten of op punten gebaseerde Vluchtupgrades moeten niet later dan drie uur voor de geplande vlucht worden geboekt.

 

Subartikel 10.10

Elektronische tickets voor op Punten gebaseerde Vluchten worden uitgegeven op hetzelfde moment dat een boeking wordt gemaakt.

 

Subartikel 10.11

Op punten gebaseerde tickets voor enkele reizen kunnen worden uitgegeven tegen 50% van de Punten die nodig zijn voor een retourvlucht naar dezelfde bestemming.

 

Subartikel 10.12

Voor de terugreis moeten de heen- en terugvlucht tegelijkertijd worden geboekt. Reizen naar een bestemming vanuit een vertrekpunt en terugreizen vanuit een andere stad naar hetzelfde vertrekpunt (of vice versa) moeten als twee afzonderlijke reizen worden geboekt.

 

Subartikel 10.13

Reserveringen voor op punten gebaseerde Vluchten en op punten gebaseerde Vluchtupgrades zijn op basis van beschikbaarheid en kunnen niet op een wachtlijst worden geplaatst.

 

Subartikel 10.14

Op Punten gebaseerde Vluchtupgrades kunnen niet worden uitgevoerd op een latere datum dan een transactie die reeds is voltooid.

 

Subartikel 10.15

Wij, de deelnemende Vliegmaatschappijen en de Partners behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken het aantal zitplaatsen of de hoeveelheid beschikbare ruimte voor de op punten gebaseerde Reizen of andere diensten te beperken. Tijdens het hoogseizoen is het mogelijk dat er geen beschikbaarheid is op een bepaalde vlucht.

 

Subartikel 10.16

Tickets die zijn op basis van punten zijn uitgegeven, zijn gebaseerd op een heen- en terugvlucht tussen de plaats van herkomst en de bestemming via de meest directe route die mogelijk is. Het gebruik van punten kan betrekking hebben op meer dan een vluchttraject. Het is mogelijk om vluchten van Vliegmaatschappijen die deelnemen aan het programma te combineren tot een heen- en terugvlucht van maximaal 8 trajecten.

 

Subartikel 10.17

Het is niet mogelijk om een stoel te reserveren voor niet-begeleide minderjarigen voor op punten gebaseerde vluchten of voor op punten gebaseerde Vluchtupgrades.

 

Subartikel 10.18

Tickets worden alleen uitgegeven voor op punten gebaseerde vluchten en voor op punten gebaseerde vluchtupgrades naar en van bestemmingen die door Ons en/of de Vliegmaatschappijen binnen het programma worden uitgevoerd op het moment dat het ticket wordt uitgegeven en ook op het moment waarop het ticket wordt gebruikt. Er moet de meest directe route worden genomen.

 

Subartikel 10.19

U bent verantwoordelijk voor alle belastingen en andere kosten die verband houden met op punten gebaseerde vluchten en op punten gebaseerde Vluchtupgrades, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, luchthavenvertrekbelasting, douaneboetes, immigratiekosten, luchthavenbelastingen, klantgebruiksvergoedingen, door de vliegmaatschappij opgelegde kosten, landbouwinspectiekosten, verzekerings- en veiligheidstoeslagen of andere bijkomende kosten of belastingen die worden geheven door een rechtsbevoegde persoon of autoriteit. Belastingen, vergoedingen en heffingen die worden betaald over het op punten gebaseerde traject van een belastbare Vluchtupgrade zijn gebaseerd op de cabine waarvoor het ticket werd gekocht. Diverse betalingsopdrachten (MCO's) zijn geen geldige vorm van betaling voor een ticket op basis van punten. Indien nodig zullen wij de bevoegde belastingautoriteiten alle gegevens verstrekken over de personen die op punten gebaseerde diensten ontvangen. U aanvaardt alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit het verstrekken van deze gegevens of uit een door U verstrekte rechtstreekse kennisgeving.

 

Subartikel 10.20

Alle op punten gebaseerde vluchten en op punten gebaseerde Vluchtupgrades moeten binnen 12 maanden na de datum van uitgifte van het ticket worden voltooid.

 

Subartikel 10.21

Indien u dat wenst, kunt u uw Aangewezen reisagent machtigen om de kosten van een op punten gebaseerde vlucht en een op punten gebaseerde Vluchtupgrade per creditcard te betalen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor enig verlies dat wordt veroorzaakt door misbruik van creditcardgegevens die aan uw Aangewezen reisagent zijn verstrekt.

 

Subartikel 10.22

Als u een zakelijke verkoopovereenkomst of een andere incentive-, kortings- of verkoopovereenkomst met Ons of een in het programma opgenomen Vliegmaatschappij aangaat, kunt u geen On Business Punten meer sparen vanaf de begindatum van de latere overeenkomst in kwestie en hebt u 6 maanden de tijd om uw On Business Punten te gebruiken, waarna ze vervallen.

Artikel 11. Wijzigingen in vluchten op basis van punten

Subartikel 11.1

Reserveringen voor op punten gebaseerde Vluchten en op punten gebaseerde Upgrades van vluchten kunnen worden gewijzigd op voorwaarde dat de wijzigingen 3 uur voor de geplande vertrektijd van de op punten gebaseerde vlucht in het vluchtreisschema worden gemaakt. Wijzigingen in Upgrades van op punten gebaseerde vluchten zijn onderworpen aan de tariefregels van de oorspronkelijke commerciële boekingsklasse.

 

Subartikel 11.2

Wijzigingen kunnen worden aangebracht door de geautoriseerde persoon van het bedrijf, de programmabeheerder, de aangestelde reisagent of de reizende werknemer via hun lokale On Business Servicecenter.

 

Subartikel 11.3

Toegestane wijzigingen zijn beperkt tot de datum en het tijdstip van de desbetreffende vlucht en zijn onderworpen aan capaciteitsbeperkingen. Naamswijzigingen zijn niet toegestaan. Er kunnen u servicekosten in rekening worden gebracht voor een toegestane wijziging van uw boeking van een op punten gebaseerde vlucht of Upgrade van een op punten gebaseerde vlucht, of extra kosten om belastingen, vergoedingen en toeslagen te dekken.

Artikel 12. Annulering van op punten gebaseerde vluchten en op punten gebaseerde vluchtupgrades

Subartikel 12.1

U kunt verzoeken om annulering van uw reserveringen van Vluchten op basis van Punten en Vluchtupgrades op basis van Punten via uw lokale On Business Servicecenter, mits de annuleringen ten minste 24 uur voor de geplande vertrektijd van de eerste vlucht op basis van Punten van het reisschema worden gedaan. Op punten gebaseerde vluchten of op punten gebaseerde upgrades die gedeeltelijk zijn gebruikt, kunnen niet worden terugbetaald.

 

Subartikel 12.2

De terugbetaling van de ticketwaarde van een boeking voor een upgrade van een op punten gebaseerde vlucht is afhankelijk van de tariefregels van het gekochte commerciële ticket.

 

Subartikel 12.3

In geval van een annulering door U, kunt U via uw lokale On Business Servicecenter om terugbetaling verzoeken van de toepasselijke belastingen, vergoedingen en kosten voor uw op punten gebaseerde vlucht of op punten gebaseerde vluchtupgrade.

 

Subartikel 12.4

Onder voorbehoud van Clausule 12.1 hierboven, als u een boeking van een op punten gebaseerde vlucht of op punten gebaseerde vluchtupgrade voor reizen met Ons annuleert, worden alle punten met betrekking tot de op punten gebaseerde vlucht of op punten gebaseerde vluchtupgrade weer op uw account bijgeschreven.

 

Subartikel 12.5

Er kunnen u servicekosten in rekening worden gebracht voor het annuleren van uw op punten gebaseerde boeking of op punten gebaseerde Upgrade of een extra vergoeding om uw punten terug te krijgen.

 

Subartikel 12.6

Indien u om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een op punten gebaseerde vlucht of op punten gebaseerde vluchtupgrade, inclusief het niet op tijd aankomen van de Werknemer op de luchthaven, zal de vliegmaatschappij de retourvluchtreserveringen annuleren en kunnen Punten niet worden gevorderd.

 

Subartikel 12.7

Als u incheckt en belt om uw vlucht of een upgrade op basis van punten binnen de laatste 24 uur voor vertrek te annuleren, worden uw punten niet vergoed.

Artikel 13. Kortingen op het programma On Business

Subartikel 13.1

Kortingen zijn alleen beschikbaar voor reizende werknemers.

 

Subartikel 13.2

On Business Kortingen komen niet in aanmerking voor het sparen van punten, tenzij anders vermeld.

 

Subartikel 13.3

Een reizende Werknemer heeft recht op de toepasselijke korting op het tarief, exclusief belastingen, vergoedingen en vliegmaatschappijkosten, indien beschikbaar.

 

Subartikel 13.4

De in het programma opgenomen vliegmaatschappijen, de klassen en het kortingsniveau van het On Business-programma kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd. De tarieven met korting voor On Business zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en capaciteitscontrole van de boekingsklassen die op het moment van de boeking in aanmerking komen voor de korting. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien een reizende Werknemer zijn of haar gewenste vlucht niet kan boeken.

 

Subartikel 13.5

Tariefvoorwaarden, waaronder toestemming voor wijzigingen of restituties en eventuele bijbehorende kosten, zijn te vinden in de voorwaarden van de gemaakte reservering, op de website van de vliegmaatschappij of via een deelnemend reisbureau.

 

Subartikel 13.6

De Korting heeft geen contante waarde en er wordt geen alternatief voor contant geld of tegoed aangeboden.

 

Subartikel 13.7

De On Business-korting moet rechtstreeks via Ons of een deelnemend reisbureau worden geboekt. Raadpleeg BA.com, Iberia.com of neem contact op met uw reisagent voor meer informatie over eventuele andere van toepassing zijnde servicekosten.

 

Subartikel 13.8

Voor reserveringen die via een reisbureau zijn gemaakt, kunnen ook kosten in rekening worden gebracht. Neem contact op met uw reisagent voor meer informatie over eventuele andere van toepassing zijnde diensten. (Reisbureaus moeten de instructies voor de uitgifte van tickets volgen die zijn verzonden door de vliegmaatschappij die in het programma is opgenomen.

 

Subartikel 13.9

De On Business-korting kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere aanbieding, promotie of overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot:

(i) restitutie van reserveringen;

(iii) kortingstarieven van het segment of van reisagentschappen (met inbegrip van kortingen voor werknemers, segmenten en agentschappen), vakantiereizen inbegrepen, tarieven met groepskorting, kinder-/kleutertarieven of seniorenprijzen, al dan niet geboekt in een van de in het programma opgenomen klassen; of

(iii) boekingen met vouchers, indien van toepassing.

 

Subartikel 13.10

Alle passagiers reizen met een vliegmaatschappij die in het programma is opgenomen overeenkomstig de Vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage en haar kennisgeving van contractvoorwaarden, zoals aangegeven op elk ticket of reisschema.

Artikel 14. Niveaus

Subartikel 14.1

De niveau-uitgave wordt berekend voor in aanmerking komende vluchten en wordt door de Klant gespaard zoals uiteengezet op de On Business website, volgens hun geregistreerde Programma.

 

Subartikel 14.2

Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden voor de in aanmerking komende niveau-uitgave te allen tijde te wijzigen (bijvoorbeeld door de in aanmerking komende vluchten of de in aanmerking komende tarieven of inkomsten die in aanmerking komen te wijzigen). De Klanten zullen vooraf op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen.

 

Subartikel 14.3

Klanten moeten hun identificatienummer opgeven bij het reserveren van vluchten om de niveau-uitgave te verkrijgen.

 

Subartikel 14.4

De regels voor het berekenen van de niveau-uitgave kunnen verschillen van de regels voor het sparen van On Business Punten.

Artikel 15. Iberia Plus en Executive Club

Subartikel 15.1

Indien een reizende Werknemer een Klant is van Iberia Plus (of Executive Club), worden de voorwaarden voor deelname aan het Programma niet gewijzigd door lidmaatschap van dit Programma en de reizende Werknemer zal in aanmerking blijven komen voor het sparen van Avios op vluchten uitgevoerd onder het Iberia Plus Programma, volgens de voorwaarden van het IB Plus-programma.

 

Subartikel 15.2

Vluchten op basis van punten komen niet in aanmerking voor Avios, Executive Club en Iberia Plus-niveau punten.

 

Subartikel 15.3

Het nummer van Executive Club of Iberia Plus van de reizende werknemer moet bij elke vluchtreservering naast zijn/haar bedrijfsidentificatienummer worden ingevuld, zodat de reizende werknemer met het niveau Executive Club en Iberia Plus punten en Avios kan sparen.

Artikel 16. Algemeen

Subartikel 16.1

Van tijd tot tijd kunnen wij speciale promotietarieven aanbieden voor het ontvangen van Punten en/of het reserveren van gebruik van Punten, die onderhevig zullen zijn aan de voorwaarden die bij elke aanbieding gepubliceerd worden en die voorrang hebben op deze Algemene voorwaarden. Tenzij anders vermeld door ons, mogen de op punten gebaseerde Diensten (inclusief deze speciale promoties) niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten, promoties, coupons, kortingen of speciale aanbiedingen en zijn deze ongeldig voor zover wettelijk verboden.

 

Subartikel 16.2

Tenzij hierin anders is bepaald, zijn op punten gebaseerde Diensten niet inwisselbaar voor contant geld, worden gerestitueerd of ingewisseld voor andere tickets of enig ander product en kunnen in dergelijke omstandigheden worden geannuleerd. In ieder geval kunnen de op punten gebaseerde diensten worden gekocht, verkocht, geruild of overgedragen aan andere personen.

 

Subartikel 16.3

Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger op een in aanmerking komende Vlucht binnen het programma, Vlucht op basis van punten of upgrade van een vlucht op basis van punten om ervoor te zorgen dat hij/zij en iedereen die meereist:

16.3.1 de toelatingsvoorwaarden voor het land van doorreis hebben gecontroleerd;

16.3.2 in het bezit zijn van geldige paspoorten, visa, gezondheidscertificaten en andere reisdocumenten die nodig zijn voor de reis; en

16.3.3 indien nodig een reisverzekering hebben afgesloten.

 

Subartikel 16.4

Reizende werknemers op wiens naam een ticket op basis van punten is uitgegeven, kan de toegang worden geweigerd indien hun documenten niet in orde zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies geleden door een Klant of Werknemer die op reis is als gevolg van het niet naleven van de bovenstaande vereisten.

 

Subartikel 16.5

Het Programma behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het account en gegevens van een Klant te controleren op naleving van deze Algemene voorwaarden, de Algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage en andere toepasselijke regels, voorschriften of voorwaarden. Tijdens een audit kan een klant geen reserveringen maken op basis van punten.

Artikel 17. Eigendom van punten

Subartikel 17.1

Ontvangen Punten en alle titel- en eigendomsrechten op dergelijke Punten, zijn en blijven ons eigendom en worden nooit overgedragen aan U, uw reizende Werknemer, uw Programmabeheerder, uw geautoriseerde persoon in het bedrijf of uw aangewezen Reisagent.

 

Subartikel 17.2

Het risico (bijvoorbeeld diefstal of ongeoorloofde of frauduleuze inwisseling) dat verbonden is aan Punten, gaat op U over zodra de Punten op uw account worden bijgeschreven, of op andere wijze worden verkregen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongeoorloofde of frauduleuze inwisselingen.

Artikel 18. Niet-overdraagbaarheid van punten

Subartikel 18.1

Tenzij anders door ons vermeld en aan u meegedeeld, zijn Punten niet overdraagbaar (van persoon naar persoon, van account naar account, van afschrift naar afschrift, van kaart naar kaart of anderszins) en kunnen zij van rechtswege niet worden nagelaten of worden overgedragen.

 

Subartikel 18.2

Elke aankoop, verkoop, overdracht, ongeoorloofd gebruik (met inbegrip van ruil), verwerving of inwisseling van aan een andere persoon uitgegeven of toegekende Punten, of elk ander gebruik van ontvangen Punten in strijd met deze Algemene voorwaarden, vormt een wezenlijke inbreuk op deze Algemene voorwaarden door de Klant. Het vormt ook een schending van het contract tussen Ons en U.

 

Subartikel 18.3

Elke Klant erkent dat een inbreuk onder artikel 18.2 hierboven ook kan worden beschouwd als aanzetting tot inbreuk op het contract tussen U en Ons, opzettelijke schade aan Ons bedrijf, samenzwering en strafbare feiten onder de toepasselijke lokale of nationale wetgeving. Elke inbreuk op grond van artikel 18.2 wordt beschouwd als fraude of wangedrag en wordt behandeld zoals uiteengezet in artikel 20.

Artikel 19. Uw recht om uw deelname aan het programma te annuleren

U kunt zich afmelden voor het Programma door een brief te sturen naar het On Business Servicecenter waarin u aangeeft niet langer Klant te willen zijn. Uw identificatienummer moet worden vermeld in het opschrift van de brief, die moet worden ondertekend door de naar behoren gemachtigde ondertekenaar. Een dergelijke annulering zal resulteren in het verlies van alle Punten en ontslaat u niet van enige verplichting die in deze Algemene voorwaarden is gespecificeerd.

Artikel 20. Ons recht om deelname aan het programma te annuleren

Subartikel 20.1

Wij behouden ons het recht voor alle accounts op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te controleren, met inbegrip van het opvragen van een lijst van reizende Werknemers om de naleving van de Algemene voorwaarden voor On Business en de toepasselijke vervoersvoorwaarden en heffingen te garanderen. In het geval dat een audit discrepanties of niet-naleving aan het licht brengt, kan de verwerking van de op punten gebaseerde diensten On Business, de opbouw van Punten en de levering van maandelijkse overzichten worden uitgesteld totdat deze discrepanties of niet-naleving naar tevredenheid zijn opgelost. In afwachting van een dergelijke oplossing, kunnen Wij, naar eigen goeddunken, Klanten verbieden om gespaarde Punten te gebruiken

 

Subartikel 20.2

Wij behouden ons het recht voor om uw deelname aan het Programma te allen tijde op te schorten wegens schending van de Programmavoorwaarden, met onmiddellijke ingang. Wij behouden ons het recht voor om u te allen tijde te verzoeken bewijs te leveren dat passagiers die aanspraak maken op gespaarde Punten, reizende werknemers zijn. U erkent dat, als uw account wordt opgeschort, u de gespaarde punten niet kunt gebruiken. Wij zullen proberen per e-mail of telefonisch contact met u op te nemen om eventuele discrepanties of problemen in verband met niet-naleving op te lossen. Indien wij niet in staat zijn geweest om binnen 28 dagen contact met u op te nemen of u niet in staat bent geweest om dergelijke discrepanties of niet-nalevingsproblemen naar tevredenheid te verhelpen, behouden wij ons het recht voor om uw deelname te annuleren en uw Account te sluiten.

 

Subartikel 20.3

Naast alle andere rechten of rechtsmiddelen die ons toekomen, behouden wij ons het recht voor om, op elk moment en naar eigen goeddunken, de deelname van een Klant aan het Programma te beëindigen indien een Klant of een reizende Medewerker fraude pleegt, wangedrag vertoont of een bericht van uitsluiting ontvangt. We zullen dergelijke Klant op de hoogte stellen dat hun deelname om deze reden is beëindigd. Wij kunnen een dergelijke annulering opschorten en eventueel gespaarde Punten intrekken en/of een toezegging vragen met betrekking tot toekomstig gedrag, dit alles naar ons eigen goeddunken.

 

Subartikel 20.4

Wij kunnen de maatregelen nemen die wij nodig achten met betrekking tot fraude of misbruik in verband met het gebruik of het sparen van punten.

 

Subartikel 20.5

In geval van fraude of wangedrag kunnen wij alle opgebouwde en gespaarde Klantenpunten, alle op punten gebaseerde Vluchten, alle op punten gebaseerde Vlucht upgrades en alle op punten gebaseerde vouchers annuleren.

 

Subartikel 20.6

De klant zal aansprakelijk zijn ten aanzien van Ons of enige andere vliegmaatschappij die deel uitmaakt van het programma voor de volledige prijs van elke reis gemaakt op basis van geheel of gedeeltelijk op punten gebaseerde tickets, als gevolg van dergelijke fraude of wangedrag, tegen het gepubliceerde tarief dat van toepassing is op dergelijke reis, samen met alle redelijke kosten, inclusief juridische kosten gemaakt door Ons of enige andere vliegmaatschappij opgenomen in het programma.

 

Subartikel 20.7

Als u gedurende 24 opeenvolgende maanden geen Punten spaart of inwisselt, wordt uw account automatisch gesloten en vervallen alle tot die datum gespaarde punten met onmiddellijke ingang.

Artikel 21. Beëindiging van het programma

Subartikel 21.1

Wij kunnen het recht van een Klant om Punten te sparen of te gebruiken opschorten of beëindigen, of het Programma opschorten of beëindigen.

 

Subartikel 21.2

Wij zullen proberen om ten minste 3 maanden van tevoren te informeren over de annulering van het Programma.

 

Subartikel 21.3

Wij kunnen te allen tijde een tijdslimiet stellen aan de geldigheid van het inwisselen van de door ons toegekende Punten. We kunnen, naar eigen goeddunken, deze limiet op elk moment wijzigen.

Artikel 22. Wijziging of intrekking van op punten gebaseerde diensten

Subartikel 22.1

Wij kunnen van tijd tot tijd op punten gebaseerde diensten, andere aanbiedingen of bepalingen wijzigen, intrekken, aanpassen of aanvullen, of eisen of beperkingen opleggen met betrekking tot het gebruik van de op punten gebaseerde diensten. We zullen de Klanten zo lang mogelijk van tevoren op de hoogte stellen. Deze informatie is opgenomen op de website van On Business.

 

Subartikel 22.2

Voorbeelden van acties die we kunnen ondernemen op grond van artikel 22.1 zijn het intrekken van de diensten die we leveren, het wijzigen van het recht om Punten te sparen of te gebruiken, het wijzigen van de niveaus van Punten die gespaard en gebruikt kunnen worden, het intrekken van een dienst van een andere Vliegmaatschappij die deelneemt aan het Programma of Partner of het intrekken van op Punten gebaseerde diensten. Bovendien behouden andere Vliegmaatschappijen en Partners zich soortgelijke rechten voor om de diensten in te trekken, te wijzigen of aan te vullen of om vereisten of beperkingen met betrekking tot de diensten op te leggen.

 

Subartikel 22.3

U wordt geacht elke wijziging, intrekking, wijziging of toevoeging aan de op Punten gebaseerde diensten of het Programma in overeenstemming met artikel 20.1 te hebben aanvaard, indien u, nadat wij u op de hoogte hebben gesteld van de wijzigingen, uw identificatienummer en PIN-code blijft opgeven om Punten te sparen of te gebruiken. Klanten die de wijzigingen in de op punten gebaseerde diensten niet wensen te aanvaarden, kunnen hun deelname aan het Programma beëindigen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 19.

Artikel 23. Afwijking van deze voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze Algemene voorwaarden (zoals die op de On Business-website staan, mits wij u daarvan vooraf op de hoogte stellen). Klanten die niet akkoord gaan met de wijzigingen kunnen hun deelname aan het Programma beëindigen zoals beschreven in Artikel 19.

Artikel 24. Beperking van aansprakelijkheid

Subartikel 24.1

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies als gevolg van de wijziging of beëindiging van het Programma of het recht om Punten te sparen of te gebruiken, behalve voor verlies veroorzaakt door onze eigen nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

 

Subartikel 24.2

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies indien, als gevolg van lokale wettelijke of regelgevende beperkingen of verboden, het Programma of alle of een deel van de diensten die worden geleverd door een Deelnemende vliegmaatschappij of Partner niet beschikbaar zijn in bepaalde landen of voor bepaalde Klanten.

 

Subartikel 24.3

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid die in de Algemene Vervoersvoorwaarden voor Passagiers en Bagage zijn vastgelegd, zijn van toepassing op reizen van de in het programma opgenomen Vliegmaatschappijen, met inbegrip van reizen op overstappunten.

 

Subartikel 24.4

Onze aansprakelijkheid voor nalatigheid, contractbreuk of enige andere aangelegenheid is beperkt tot het teruggeven van Punten die gelijkwaardig zijn aan de punten die ingewisseld zijn om de dienst te verkrijgen tegen punten in verband met de aangelegenheid die zich voordoet.

Artikel 25. Uw fiscale verplichtingen

Subartikel 25.1

Wij doen geen uitspraken over enige inkomsten, gebruik, belastingen of andere fiscale verplichting die U of uw Werknemers op reis moeten betalen als gevolg van uw Lidmaatschap of deelname aan het Programma. Een dergelijke belastingplicht kan bijvoorbeeld ontstaan indien een Klant Punten of op punten gebaseerde diensten ontvangt als gevolg van zakelijke uitgaven. Wij adviseren u en uw reizende medewerkers om voor meer informatie een accountants- of belastingadviseur te raadplegen.

 

Subartikel 25.2

U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele fiscale verplichtingen die ontstaan als gevolg van deelname aan het Programma.

Artikel 26. Klantenservice

Wijzelf en de andere vliegmaatschappijen die deel uitmaken van het programma en Partners proberen voortdurend de diensten te verbeteren die aan Klanten worden aangeboden. Elke Klant die vragen of klachten heeft, moet contact opnemen met het On Business Servicecenter. Van tijd tot tijd kunnen wij telefoongesprekken van Klanten met het On Business Servicecenter controleren om de aan de Klanten verleende diensten te behouden en te verbeteren.

Artikel 27. Toepasselijk recht

Subartikel 27.1

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. Wij, uzelf en uw reizende werknemers onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Madrid (Spanje) om elk geschil dat door ons kan ontstaan, op te lossen.

 

Subartikel 27.2

Elke bepaling van deze Algemene voorwaarden die door een bevoegde autoriteit of rechtbank ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard, zal in de mate van die ongeldigheid of niet afdwingbaarheid als onafhankelijk worden beschouwd en zal de overblijvende bepalingen niet aantasten.

Artikel 28. Autorisatie voor Iberia Sendo-kaarten

Door de aanmelding bij On Business en deze Algemene voorwaarden te aanvaarden, geeft de beheerder of wettelijk vertegenwoordiger die het bedrijf in het Programma registreert, toestemming aan Iberia LAE S.A. Operadora Unipersonal in:

 

Subartikel 28.1.1

Raadpleeg de databases Iberia Plus en Iberia Cards om te zien of het aanvragende bedrijf beschikt over Iberia Sendo Cards (Business en/of Corporate). Deze raadpleging houdt in dat Iberia Cards en Iberia LAE Sociedad Anónima Operadora Unipersonal informatie zullen kunnen uitwisselen over de Iberia Sendo Cards die op naam van het Bedrijf zijn uitgegeven, waarbij laatstgenoemde uitdrukkelijk Iberia Cards machtigt deze informatie aan Iberia LAE Sociedad Anónima Operadora Unipersonal te verstrekken.

 

Subartikel 28.1.2

Ingeval het Bedrijf al over Iberia Sendo Cards beschikt, moet u de bestaande modaliteit voor de accumulatie van valuta controleren om deze, indien nodig, aan te passen aan de kenmerken van het nieuwe Programma.

a) Indien het aanvragende Bedrijf alle Avios van zijn Iberia-kaarten op een enkele Iberia Plus-kaart heeft gespaard (bedrijfsaccumulatiemodus), betekent de toetreding tot het Programma dat vanaf dat moment alleen nog On Business-punten worden gegenereerd (in plaats van Avios), die op het nieuwe On Business-account worden bijgeschreven overeenkomstig de nieuwe verhouding verbruik/verkrijging van 1 On Business-punt voor elke 9 EUR aan uitgaven bij gebruik van de Iberia Sendo American Express Card of 1 punt voor elke 18 EUR aan uitgaven bij gebruik van de Iberia Sendo Visa-Card. De verhouding varieert omdat het om munteenheden van verschillende aard gaat, hoewel de koopkracht van de Iberia Sendo Cards in het Iberia Plus-Programma en het On Business-Programma gelijkwaardig is.

b) Indien het aanvragende Bedrijf daarentegen toestaat dat de Avios die door elke Iberia Sendo worden gegenereerd, worden geregistreerd op de On Business Card van de fysieke houder van de Iberia Sendo Card (individuele spaarmodus), zal het spaarsysteem niet worden gewijzigd.

 

Subartikel 28.1.3

Vraag Iberia Cards namens uzelf om wijziging van clausule 6 "Avios Iberia Plus" van de ondertekende Iberia Sendo Card-contracten, zodat deze wordt aangepast aan de voorwaarden van het nieuwe On Business-programma en met name aan de nieuwe valuta/gebruiksverhouding. Dit verzoek zal worden geacht door Iberia Cards te zijn aanvaard vanaf het moment dat, zodra het bedrijf in het nieuwe programma is ingeschreven, de On Business Punten volgens de nieuwe vastgestelde verhouding zullen worden toegekend. Deze punten kunnen worden gebruikt zodra de registratie is voltooid en de relevante documentatie is ingediend. Het bedrijf dat om registratie in On Business verzoekt, ontslaat Iberia LAE Sociedad nómina Operadora Unipersonal, Iberia Cards (en haar marketingentiteiten, indien van toepassing: BBVA, Bankia S.A.U. en Grupo Banco Popular) van alle aansprakelijkheid met betrekking tot elke claim die is gebaseerd op de wijziging van de voorwaarden in het bovengenoemde artikel 6 van de met Iberia Cards ondertekende kaartovereenkomst.

Artikel 29. LEVEL

On Business-kortingen zijn niet van toepassing op het tarief "Level"* op goedkope routes die worden uitgevoerd door IBERIA LAE, S.A. OPERATOR onder het merk "Level". Ook zijn de aankooptabellen verschillend voor het tarief "Level"* op de goedkope routes die door IBERIA LAE, S.A. worden geëxploiteerd. OPERATOR onder het merk "Level".

Niveauvoordelen zijn niet van toepassing op het tarief "LEVEL"*. Er worden geen punten meer gespaard door opwaardering: De equivalentie voor punten in het "LEVEL"* tarief bedraagt: EUR 1 = 1 punt. Voor het MKB in Europa. 1 $ = 1 punt. Voor de rest van het MKB.

*Of een andere naam waarmee in de toekomst het goedkoopste tarief op routes die onder het merk "LEVEL" worden uitgevoerd, kan worden genoemd.

Aan het laden...