Duurzame brandstoffen


We gaan in de richting van een
ecologische transitie
luchtvaart

Ondersteuning van het gebruik van duurzame brandstof
 

 

In 2011 voerden we de eerste vlucht uit op biobrandstof in Spanje en in november 2021 hebben we de eerste vlucht uitgevoerd met brandstof geproduceerd in Spanje op basis van afval. En dit is nog maar het begin. Onze belofte is om 10% van onze vluchten in 2030 met duurzame brandstof uit te voeren.

Wil je weten wat de SAF is?

 

De duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF als afkorting in het Engels) zijn brandstoffen geproduceerd uit grondstoffen uit hernieuwbare bronnen, ofwel biomassa (biobrandstoffen) of hernieuwbare elektrische energie (elektrobrandstoffen of synthetische duurzame brandstoffen).

 

SAF GENEREERT TOT
80% minder
uitstoot

dan traditionele brandstoffen vanuit het oogpunt van levenscyclusanalyse, dat wil zeggen van de productie tot het eindverbruik.

Samen met vliegtuigrenovatie, de ontwikkeling en het wijdverbreide gebruik van brandstoffen is de sleutel tot de energietransitie van de luchtvaartsector.

Combustibles de aviación sostenibles o SAF

WAT MAAKT ZE
DUURZAAM?

De duurzame brandstoffen waarmee wij werken voldoen aan Richtlijn 2018/2001, waarin de duurzaamheidscriteria zijn vastgelegd.

 

Aan het laden...