Gossos d'assistència

Iberia Accessible

Animales asistencia

 

Un gos d'assistència és aquell que ha estat entrenat individualment per un centre d'ensinistrament reconegut per fer tasques en benefici d'una persona amb discapacitat o amb una altra condició mèdica anàloga, a qui acompanya i està vinculat de manera permanent.

Gossos d'assistència reconeguts per Iberia

Considerem gossos d'assistència els que detallem a continuació, sempre que aportin la documentació que els acrediti com a tals:

 • Gossos guia, que assisteixen persones amb una deficiència o discapacitat visual.

 • Gossos de servei, que donen suport a persones amb discapacitat física.

 • Gossos senyal, que assisteixen persones amb discapacitat auditiva i els alerten de determinats sons i de la seva procedència.

 • Gossos d'alerta mèdica, que acompanyen persones que pateixen diabetis, epilèpsia o altres malalties que cursen amb crisis de pèrdua de consciència i desconnexió sensorial.

 • Gossos per a persones amb trastorns de l'espectre autista.

 • Gossos de rescat amb l'entrenament completat per col·laborar amb els cossos i forces de seguretat de l'Estat, acompanyant un equip de rescat, amb els arnesos adequats i viatjant sense ocupar seient.

 • Gossos en procés d'ensinistrament amb un nivell suficient per fer el vol amb un comportament adequat, sempre que vagin acompanyats del seu educador i amb un certificat original emès per l'entitat d'ensinistrament per a la qual presta serveis.

Gos de teràpia o suport emocional

 • Els gossos de teràpia o suport emocional NO es consideren gossos d'assistència i queden subjectes a les condicions d'admissió a bord previstes per a les mascotes.

Llegir més

Com puc sol·licitar aquest servei?

 

Per poder viatjar acompanyat del teu gos d'assistència a la cabina gratuïtament en qualsevol dels nostres vols has de fer el següent:

 • Notificar en el moment de comprar el bitllet que viatges amb un gos d'assistència a través de les nostres Oficines de reserves o informar-nos en fer la reserva via web. Si ho comuniques a posteriori, fes-ho preferiblement amb una antelació de 48 hores a la sortida del vol perquè et puguem confirmar que no hi ha cap problema.

 • Acreditar la condició de gos d'assistència i que n'ets l'usuari.

 • Complir les obligacions previstes pel que fa a documentació, condicions sanitàries i control del teu gos a bord.

 • Assegurar que el comportament del gos d'assistència a cabina és l'adequat.

En cas que no es compleixi algun d'aquests requisits, el transport del gos quedarà subjecte a les condicions previstes per al Transport d'animals domèstics.

Als nostres vols d'Iberia amb origen o destinació als EUA s'apliquen una sèrie de normes i criteris especials derivats de la normativa federal d'aquest país sobre animals de servei, reformada el 2021:

 • A Iberia es considera gos d'assistència qualsevol gos, al marge de la seva raça o tipus, que estigui entrenat per desenvolupar tasques en favor d'una persona amb discapacitat, ja sigui física, sensorial, psiquiàtrica, intel·lectual o una altra discapacitat mental. En aquests casos, es pot anar acompanyat d'un màxim de dos gossos per persona.

 • Ens hauràs de comunicar com a mínim amb 48 hores d'antelació a la sortida del vol que viatges amb el teu gos d'assistència, a través de les nostres Oficines de reserves.

 • És obligatori emplenar un formulari aprovat pel Departament de Transport dels EUA. En aquest document cal informar sobre l'ensinistrament del gos, la garantia del seu comportament adequat a bord i, per a vols de més de 8 hores, sobre la capacitat del gos per retenir les seves evacuacions i les seves responsabilitats en aquest àmbit.
  Descarrega aquest formulari per presentar-lo emplenat i signat al nostre personal de l'aeroport abans d'embarcar.

Mira com s'aplica en vols operats per

 • British Airways
 • American Airlines
 • Finnair
Carregant...