Petició de factures

Selecciona el tipus de bitllet del qual vols obtenir una factura. Només per bitllets comprats a Iberia.com o a Serviberia i per empreses d'Espanya, Gibraltar i Andorra.

La factura del teu vol no inclou els extres que hagis pogut contractar (reserva de seient, maleta, etc.). Les factures d'aquests ítems s'han de sol·licitar per separat i de manera independent.

Tal com es mostra al bitllet

Tal com es mostra al bitllet

Consulta el tractament de dades

El responsable del tractament de les teves dades és Iberia, LAE, SA, Operadora, Societat Unipersonal (en endavant, “Iberia”) amb domicili social a c/ Martínez Villergas, 49, 28027 Madrid. Les dades es tractaran per a la gestió i la resolució de les teves sol·licituds i reclamacions, d'acord amb l'execució del contracte. Els destinataris són entitats del Grup IAG, al qual pertany IBERIA. L'usuari podrà revocar en tot moment el seu consentiment, així com exercir els drets d'oposició, accés, portabilitat, rectificació, limitació i supressió de dades. Pots conèixer el detall d'aquesta informació a la nostra política de privacitat

Carregant...
Carregant...