• Begin
 • Vervoersvoorwaarden
 • Beleid voor bescherming van persoonsgegevens

Beleid voor bescherming van persoonsgegevens

Met ingang van 25 juni 2020

Beleid voor bescherming van persoonsgegevens voor klanten en passagiers

Onze inspanning voor privacy

Iberia zet zich in om jouw privacy en jouw persoonsgegevens te beschermen.

 • We zijn volkomen doorzichtig wat betreft de gegevens die wij verzamelen en gebruiken.

 • De gegevens die je ons verstrekt gebruiken we voor de doeleinden die in ons Privacybeleid staan beschreven, waaronder ook het verlenen van de diensten die je hebt besteld en het verbeteren van je ervaring met Iberia.

 • We gebruiken tevens de gegevens om je beter te leren kennen en je zo ook gerichte aanbiedingen te kunnen sturen.

 • Als je ons laat weten dat je geen reclame wilt ontvangen, dan stoppen we met het verzenden ervan. We sturen je natuurlijk nog wel belangrijke informatie over producten of diensten die je hebt gekocht om je op de hoogte te houden van je reservering en reisroute.

 • We sturen je informatie door die relevant is voor de producten of diensten die je hebt gekocht om je op de hoogte te houden over je reservering en reisroute.

 • We nemen de nodige maatregelen om je gegevens te beschermen en veilig te houden.

 • We respecteren de rechten met betrekking tot gegevensbescherming en we geven je de controle over je eigen gegevens.

Het Privacybeleid dat we in dit document beschrijven geeft je meer inzicht in hoe we je persoonsgegevens gebruiken. Hierin geven we meer informatie over het soort persoonsgegevens dat we verzamelen, hoe we dat doen, waarvoor we deze gegevens kunnen gebruiken en met wie we ze kunnen delen.

In het Privacybeleid tref je een aantal specifieke voorbeelden aan van waarom en hoe we je persoonsgegevens gebruiken. In geval van vragen, neem dan contact met ons op door te schrijven naar ons Bureau voor gegevensbescherming via e-mail OficinaDPO@iberia.es .

Onverlet de rechten die je onder de geldende wetten kunnen toekomen, zijn het Privacybeleid en de voorafgaande informatie niet contractueel bindend en maken geen deel uit van je contract met ons.

Verantwoordelijke voor persoonsgegevensverwerking

Alle persoonsgegevens die door Iberia worden behandeld in het kader van het onderhavige Privacybeleid vallen onder de verantwoordelijkheid van Iberia Líneas Aéreas de España S.A. Operadora, Sociedad Unipersonal, btw-nummer A85850394 (hierna te noemen, “IBERIA”), welke “verantwoordelijk wordt geacht voor de behandeling” volgens de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Hiertoe is ons contactadres “Oficina de Protección de Datos de Iberia Líneas Aéreas de España S.A. Operadora, Sociedad Unipersonal”, te Calle Martínez Villergas, 49, 28027 Madrid, Spanje of gebruik het eerder vermelde e-mailadres.

Als je bij ons hebt gereserveerd maar een of meerdere vluchten worden uitgevoerd door andere luchtvaartmaatschappijen, zal iedere maatschappij eveneens afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor de behandeling onder de toepasselijke regeling inzake gegevensbescherming.

Alle externe dienstverleners die via onze webpagina bereikbaar zijn, zoals hotels of autoverhuurbedrijven, zullen ook hoofdelijk verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking. Je hebt toegang tot de diensten die deze externe bedrijven via onze webpagina aanbieden, waarbij je direct naar de betreffende pagina's wordt geleid waar je het beleid ten aanzien van gegevensbescherming van de betreffende dienstverlener kunt vinden.

IBERIA maakt deel uit van de AIG Group waarvan de centrale instelling de Spaanse International Consolidated Airlines Group, S.A. is. Hieronder vind je aanvullende informatie over de bedrijven die samen de IAG Group vormen.

Als je lid bent van het frequent flyer-programma IBERIA PLUS, is de entiteit Avios Group Limited (“AGL”), die ook deel uitmaakt van de IAG Group, samen met IBERIA, verantwoordelijke voor de behandeling van je persoonsgegevens met betrekking tot de gegevensverwerking die wordt uitgevoerd in het kader van het genoemde frequent flyer-programma. De zetel van de Avios Group Limited (AGL) is Astral Towers, Betts Way, Crawley RH10 9XX, Verenigd Koninkrijk. De webpagina is www.aviosgroup.com en je kunt schriftelijk contact opnemen met de Afdeling voor gegevensbescherming via een brief gericht aan “Data Protection Officer” op het eerder vermelde adres en via e-mail aan data.protection@avios.com.

Als je lid bent van het frequent flyer-programma ON BUSINESS, de entiteit British Airways Plc (“BA”), die ook deel uitmaakt van de IAG Group, en American Airlines zijn ook, samen met IBERIA, welke verantwoordelijk zijn voor de behandeling van je persoonsgegevens met betrekking tot de gegevensverwerking die wordt uitgevoerd in het kader van het genoemde frequent flyer-programma. Het adres van British Airways is Waterside (HCB3), PO Box 365, Harmondsworth, UB7 0GB, Verenigd Koninkrijk en dat van American Airlines is 1 Skyview Drive, MD 8B503 Fort Worth, TX 76155 (V S). Op de websites van www.britishairways.com en www.aa.com kun je informatie vinden over hun privacybeleid en contact opnemen met de afdeling van gegevensbescherming: DPO@ba.com en privacy@aa.com.

Wat verstaan we onder persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn die gegevens die je identificeren of die hiervoor kunnen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld je naam, contactgegevens en je reis- en koopgeschiedenis. Deze kunnen tevens informatie bevatten over hoe onze website en onze applicaties voor mobiele telefoon gebruikt kunnen worden.

Wanneer is dit beleid van toepassing?

Dit beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken in het kader van jouw relatie met ons als klant, als potentiële klant of als lid van ons frequent flyer-programma IBERIA PLUS of ON BUSINESS. Dit zijn onder andere gegevens zoals wanneer je met ons reist of gebruik maakt van andere diensten van Iberia (zoals bijvoorbeeld onze online veilingen of geschenkbonnen), wanneer je op onze website rondkijkt, wanneer je contact opneemt met onze dienstverleners of callcenters en wanneer je onze diensten via derden reserveert (zoals reisbureaus en andere luchtvaartmaatschappijen).

Wanneer we verwijzen naar andere entiteiten die verantwoordelijk zijn voor gegevensverwerking in de paragraaf Verantwoordelijke voor persoonsgegevensverwerking of Met wie delen we je persoonsgegevens?, dien je hun privacybeleid te raadplegen voor meer informatie.

Als je besluit aanvullende diensten van ons te gebruiken, bijvoorbeeld een aankoop in het vliegtuig, ons entertainmentsysteem aan boord of meedoet aan een door Iberia in samenwerking met derden gehouden wedstrijd, kunnen ook andere aanvullende voorwaarden gelden naast degene die in het onderhavige beleid zijn vermeld.

Hoe kun je je persoonsgegevens beschermen?

We doen ons best om de persoonsgegevens die je ons verstrekt te beschermen. Hieronder geven we enkele maatregelen die je kunt nemen om je gegevens veilig te houden.

Vermijd het delen van je reserveringsnummer

Wanneer je een reservering maakt, krijg je een reserveringscode (ook PNR of passagiersregistratienummer genoemd). Deze code wordt in de bevestigingse-mail weergegeven of op de ticket van elke passagier op de reservering.

Houd je reserveringscode geheim. Als je de reserveringscode met anderen deelt, hebben zij toegang tot je reserveringsgegevens via ons systeem.

Als je met andere mensen reist en je wilt niet dat zij toegang hebben tot je reserveringsgegevens, kan ieder misschien het beste voor zichzelf afzonderlijk een reservering maken.

Vermijd het delen van je gebruikersgegevens voor toegang tot het privégedeelte van het programma Iberia Plus, Iberia Joven of On Business

Om de veiligheid van je toegang tot het privégedeelte van onze website en applicaties voor mobiele telefoon te garanderen, deel je gebruikersgegevens voor toegang tot je persoonlijke ruimte van Iberia Plus, Iberia Joven of On Business (programma specifiek voor bedrijven die we co-sponsoren met British Airways Plc) met niemand. Wanneer je klaar bent met het gebruiken van de website, online diensten of applicaties voor mobiele telefoon, sluit de sessie indien iemand anders toegang heeft tot je computer of toestel. Dit is vooral belangrijk als je een computer of toestel gebruikt dat publiek toegankelijk is.

Ga voorzichtig te werk en bescherm je tegen fraude op het internet en “phishing”

“Phishing” is een vorm van fraude op het internet waarbij illegaal persoonsgegevens worden bemachtigd door middel van bedrog. Er worden ongewenste e-mails verzonden naar mensen die op lijsten staan die illegaal door derden zijn verkregen waarbij aan de geadresseerden wordt gevraagd hun bankgegevens of wachtwoorden in te voeren of te bevestigen op een gekloonde of nepsite.

¿Cuándo recabamos datos personales?

Recabamos datos personales sobre tu persona cada vez que utilizas nuestros servicios (ya sean suministrados por nosotros o por otras compañías o agentes que actúen en nuestro nombre), incluyendo cuando viajas con nosotros, cuando utilizas nuestro sitio web o cuando interactúas con nosotros por medios electrónicos o a través de nuestros centros de atención al cliente.

Algunos ejemplos de cuándo y cómo recogemos la información son:

 • Cuando reservas o buscas un vuelo u otros productos o Servicios en nuestra web o en nuestra aplicación móvil

 • Cuando reservas un vuelo o cualquier otro producto a través de otros canales de venta como, por ejemplo, una agencia de viajes.

 • Cuando te das de alta en nuestros programas de fidelización Iberia Plus, Iberia Joven u On Business, o en nuestro servicio de subastas, o cuando decides adquirir una de nuestras tarjetas regalo.

 • Cuando utilizas alguno de nuestros asistentes virtuales para realizar actividades como el check-in de un vuelo, solicitar información sobre el estado de sus vuelos o contratar servicios relacionados con los mismos.

 • Cuando te pones en contacto con nuestros contact centers y demás agentes de servicio.

 • Cuando completas una encuesta de satisfacción y nos facilitas tus quejas, halagos, recomendaciones y sugerencias.

 • Cuando participas en nuestros concursos o te registras en alguna de nuestras promociones, así como cuando decides relacionarte con nosotros a través de tu perfil en redes sociales como, por ejemplo, Facebook o Twitter.

 • Cuando viajas con nosotros y cuando usas las salas VIP en los Aeropuertos en los que operamos.

 • Cuando utilizas nuestros Sistemas de entretenimiento a bordo o nuestros servicios de comunicaciones.

 • Cuando haces clic en alguno de nuestros emails o navegas a través de nuestro website. También puede que recibamos información sobre cómo nos has encontrado en Internet o sobre los sitios que hayas visitado previamente.

En los casos anteriores y a través suya podremos recabar datos personales de terceros, ya sean adultos o menores de edad. En esos casos, cuando usted nos facilite datos de estas personas deberá contar previamente con los consentimientos y/o las facultades legales necesarias para facilitarnos sus datos para llevar a cabo los tratamientos y cumplir con las finalidades en cada caso indicadas en esta Política de Privacidad. En caso contrario le rogamos que se abstenga de facilitarnos dicha información.

Para obtener más información, consulta el apartado “¿Qué tipos de datos personales recabamos y conservamos?” a continuación.

Además, podemos recibir datos personales sobre tu persona de terceros, tales como:

 • Empresas que hayamos contratado para prestarte un servicio.

 • Empresas implicadas en tus planes de viaje, incluyendo compañías aéreas involucradas en tu viaje anterior o posterior, operadores aeroportuarios y autoridades de aduanas e inmigración.

 • Empresas que participen en nuestros programas de fidelización y demás programas de clientes (por ejemplo empresas de vehículos de alquiler y hoteles).

 • Empresas que nos proporcionan datos bajo políticas de privacidad que prevén información a compartir con Iberia.

Welke soorten persoonsgegevens verzamelen en bewaren we?

Wanneer je onze diensten gebruikt, moet jij je persoonsgegevens of die van de persoon of personen die gaan reizen aan ons opgeven.

We verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:

 
 • Gegevens die je aan Iberia verstrekt ter voltooiing en verwerking van een reservering die je met ons hebt gemaakt of een dienst die je bij ons hebt besteld.
   

  Voorbeelden: Naam, adres, e-mail, geboortedatum, geslacht, paspoort- of identiteitskaartnummer, betalingsgegevens en -info.

  Als je tickets koopt voor iemand anders, kunnen we de incheckgegevens van die persoon verzamelen om de passagier direct te benaderen met betrekking tot de vlucht.

  Zo komen we te weten of hij/zij de vlucht heeft gereserveerd op iberia.com of een ander verkoopkanaal heeft gebruikt, zoals een reisbureau of onze klantenservice.

 • Gegevens verzameld tijdens je reis met ons.
   

  Voorbeelden: We kunnen bepaalde informatie verzamelen, zoals je interactie met het personeel en de bemanning voor en tijdens de vlucht.

  We kunnen van je mobiele apparaten lokalisatiegegevens verkrijgen als je ons toestemming daarvoor hebt gegeven.

  We ontvangen informatie over jouw gebruik van onze diensten tijdens de reis, zoals bijvoorbeeld het gebruik van onze entertainmentsystemen aan boord of onze VIP-ruimtes.

 • Gegevens over je reisprogramma.
   

  Voorbeelden: Gegevens met betrekking tot je reservering, reisroute, gegevens over eventuele extra hulp die je aanvraagt en verdere informatie betreffende je reis, zoals bijvoorbeeld menuvoorkeuren of speciale dieetvereisten.

 • Gegevens over diensten die we je in het verleden hebben verleend.
   

  Voorbeelden: Gegevens over eerder gemaakte reizen, zoals uitgevoerde reizen en alle zaken die daarop betrekking hebben, waaronder ook toegang tot een hogere reisklasse (`upgrades´), speciale behoeften in verband met bagage, problemen op de luchthaven, incidenten met je bagage en je opmerkingen als klant.

 • Gegevens over je online registratie of andere communicaties.
   

  Voorbeelden: We bewaren je gegevens voor een juiste communicatie met jou, dit kan zijn omdat jij je bij ons hebt aangemeld via ons frequent flyer-programma Iberia Plus of On Business, bijvoorbeeld omdat jij je hebt geïdentificeerd als lid van een ander frequent flyer-programma.

  We bewaren je gegevens in het geval je hebt meegedaan aan een wedstrijd of promotie of dat je met ons via sociale netwerken, zoals Facebook of Twitter hebt gecommuniceerd.

 • Gegevens over het gebruik van onze website, applicaties voor mobiele telefoons en klantenservicecentra.
   

  Voorbeelden: Om je gegevens te personaliseren en onze website te verbeteren, maken we gebruik van cookies en soortgelijke technologie om informatie te verzamelen over je zoekopdrachten en de inhoud die je op onze webpagina hebt bekeken, zoals de webpagina waarvandaan je bent doorverwezen, of banners en koppelingen die worden weergegeven op de websites van onze partnerbedrijven.

  We gebruiken de gegevens over webgebruik die zijn opgeslagen in cookies om een beeld van jou als klant te krijgen. Deze informatie kan ook gegevens bevatten, als je deze op onze webpagina hebt ingevoerd, over een reservering of de naam van een passagier in geval van gebruik van zijn of haar aanmeldingsgegevens betreffende zijn Iberia Plus-account.

  We kunnen uit jouw gebruiksgegevens opmaken dat je iberia.com hebt bezocht en hebt gezocht naar een vlucht, maar dat je de reservering niet hebt afgerond. We kunnen deze informatie gebruiken om contact met je op te nemen en je meer informatie te bieden over de reservering of de bestemming waarop je hebt gezocht.

When and why do we collect 'sensitive personal data'?

Personal data related to racial origin, ethnic group, religion, health, sexual orientation and biometric data constitute special categories of personal data and are referred to as “sensitive personal data” requiring additional protection in line with European Union legislation. At Iberia we strive to limit the circumstances in which we collect and process these categories of data. The following are examples of cases in which we may collect and process sensitive personal data.

 • If you ask Iberia and/or an airport operator for specific medical assistance, such as a wheelchair or oxygen.
 • If you have requested permission to fly with us with a specific medical condition or if you are over 28 weeks pregnant.
 • If you have chosen to provide this information for any other reason and we have received it from a third party, such as the travel agency through which you booked your flight.
 • If you use the biometric boarding systems available at some of the airports where we operate flights.

Additionally, you may have requested a special service (such as a menu) which does not in itself constitute sensitive data but which may imply or suggest information about your religion, health or other data.

Waarom gebruiken we je persoonsgegevens en waar is dat op gebaseerd?

De belangrijkste redenen waarom we je persoonsgegevens verwerken worden hieronder beschreven:

 • Voor het beheer van alle zaken met betrekking tot je reis en om je de gevraagde diensten te kunnen verlenen op grond van onze contractuele relatie met jou.
   

  Voorbeelden: we zullen je naam, adres, e-mail, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, paspoortnummer of identiteitskaart moeten gebruiken, alsook je betalingsgegevens voor het verzorgen van je reserveringen en de diensten in verband met je reis, innen voor onze diensten, informatie verstrekken aan overheidsinstellingen (zoals de belastingdienst, douane en immigratie) en zodat Iberia weet wie voor een bepaalde vlucht een reservering heeft gemaakt.

 • Voor het beheer van alle zaken met betrekking tot je reis en om je de gevraagde diensten te kunnen verlenen op grond van onze contractuele relatie met jou.
   

  Voorbeelden: als jij je niet meldt bij de gate voor instappen op je vlucht, kan het zijn dat we moeten controleren of je de veiligheidscontrole van de luchthaven bent gepasseerd of dat je op een doorvlucht was om er achter te komen hoe we je kunnen bereiken om je te laten weten dat de vlucht gereed is voor instappen.

  Op sommige luchthavens waar we actief zijn wordt het gezichtsherkenningssysteem gebruikt (gebruik van deze technologie is vrijwillig, tenzij het is vereist onder de wet).

 • Om je statusupdates te sturen en berichten over diensten of de uitvoering van de gekochte dienst, ongeacht het kanaal (directe verkoop of via reisbureaus/andere luchtvaartmaatschappijen, online of fysieke verkoop, enzovoort) waarmee je onze diensten hebt aangekocht. Dit op grond van onze contractuele relatie met jou.
   

  Voorbeelden: we kunnen je een bericht sturen met de mededeling dat het inchecken geopend is of dat je vlucht vertraging heeft opgelopen of is geannuleerd. Dit kunnen ook algemene mededelingen zijn over wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de diensten gekocht bij Iberia of bij de luchtvaartmaatschappijen waarmee Iberia een vervoersovereenkomst heeft.

  We kunnen de contactgegevens die je ons verstrekt hebt ook gebruiken om je andere soorten, met de uitvoering verband houdende mededelingen te doen.

  Als je bijvoorbeeld je instapkaart hebt laten zien om een van onze VIP-ruimtes te betreden, kunnen we je informatie en vluchtmededelingen bieden zoals wijziging van de gate of van de instaptijd voor je vlucht.

 • Voor het afhandelen van immigratieprocedures en/of betreden of verlaten van het grondgebied van een staat, bewaken van je veiligheid en naleven van andere wettelijke vereisten waar Iberia als luchtvaartmaatschappij aan moet voldoen. Dit op grond van de naleving van onze wettelijke verplichtingen. Evenzo zijn we in bepaalde gevallen verplicht of moeten we uw contactgegevens doorgeven aan lokale of internationale gezondheidsautoriteiten.
   

  Voorbeelden: Iberia is als luchtvaartmaatschappij verplicht een register bij te houden met informatie van de passagiers die zich aan boord van zijn vliegtuigen bevinden.

  De wetgevingen van bepaalde landen zoals in de Verenigde Staten of de Europese Unie, vereisen dat luchtvaartmaatschappijen bepaalde informatie over hun passagiers verstrekken aan de douane- en immigratiediensten.

  Aan de andere kant, als je op een van onze vluchten gevlogen hebt en er een geval van besmettelijke ziekte ontdekt werd bij een van de passagiers aan boord, moeten we je gegevens mogelijk aan de bevoegde gezondheidsautoriteiten doorgeven, hetzij omdat een wet ons daartoe verplicht, hetzij om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid en om je eigen vitale belangen, die van andere passagiers en in het algemeen die van derden te beschermen.

  Ten slotte moeten in het kader van de strijd tegen fraude en ernstige overtredingen (illegale smokkel van mensen, substanties of goederen, terrorisme, enzovoort) luchtvaartmaatschappijen zich houden aan de informatievereisten gepubliceerd door de veiligheidsdiensten van de staten waar zij actief zijn.

 • Voor het verlenen van diensten die aan je behoeften zijn aangepast en om je gerichter te kunnen benaderen op basis van ons legitiem zakelijk belang als onderneming.
   

  Voorbeelden: wanneer je met ons reist kunnen we je ervaring personaliseren. Een lid van onze bemanning kan je bijvoorbeeld opnieuw welkom heten aan boord van een vlucht van Iberia.

 • Voor het verrichten van analyses en marktstudies op basis van ons legitiem zakelijk belang als onderneming.
   

  Voorbeelden: we analyseren de wijze waarop klanten gebruikmaken van onze verkoopkanalen, producten en diensten om inzicht te krijgen in hoe we ons dienstenaanbod kunnen verbeteren.

 • Voor het uitvoeren van direct marketing en je op de hoogte te houden van de producten en diensten van Iberia die naar onze mening het beste aansluiten op je behoeften of voorkeuren. Dit op basis van ons legitiem zakelijk belang als onderneming.
   

  Voorbeelden: we kunnen je informatie sturen over onze producten en diensten via e-mail, push-berichten van onze app of sms.

  We kunnen de inhoud van onze webpagina's, applicaties, e-mails en andere communicaties aanpassen zodat ze je maximaal tot nut zijn, waaronder eerder bezochte bestemmingen met aanbiedingen en/of diensten gerelateerd aan deze of soortgelijke bestemmingen.

  Inzicht krijgen in je vluchtvoorkeuren en behoeften wanneer je met ons reist en je informatie bieden over aanbiedingen, zoals het selecteren van een bepaalde stoelsoort, inchecken van extra bagage of toegang tot een hogere klasse ("upgrades").

 • Als je lid bent van het programma IBERIA PLUS, en met je voorafgaande toestemming, het uitvoeren van direct marketing via elektronische media en je op de hoogte houden van de producten en diensten van Iberia die naar onze mening het beste aansluiten op je behoeften of voorkeuren, alsook het sturen van gerichte, zakelijke elektronische communicaties over producten en diensten van andere bedrijven van de IAG Group en partnerbedrijven van het programma Iberia Plus.
   
 • Op basis van de door jou vooraf verleende toestemming kunnen we de telematische communicaties en instructies die tijdens jouw gebruik van de klantenservice of verkoopkantoren van Iberia, Iberia Express of Iberia Regional/Air Nostrum zijn gegenereerd, opnemen en aldus behandelen je persoonsgegevens, waaronder ook je stem wanneer je contact met ons opneemt via de genoemde kanalen, om de gemaakte transacties voor eventuele wettelijke procedures vast te leggen.
   
 • Op basis van de door jou vooraf verleende toestemming via het door jou getoonde voornemen tot aankopen, voor het doorgeven van je gegevens aan andere bedrijven binnen de IAG Group waar Iberia toe behoort of aan derden die met de Groep samenwerken (zoals bijvoorbeeld externe bedrijven die producten of diensten aanbieden die via onze website kunnen worden gekocht, alsook de partnerbedrijven van ons programma Iberia Plus), in het geval dat je een van deze producten of diensten aankoopt. In die gevallen worden alleen bepaalde identificeerbare gegevens doorgegeven die je ons hebt verstrekt die strikt nodig zijn voor de aankoop van de betreffende producten en diensten.
   

  Je kunt een volledig overzicht van de partners van IBERIA PLUS bekijken via het volgende url-adres: https://www.iberia.com/es/iberiaplus/partners/ofertas/

 • Om je bijgewerkte informatie en met de uitvoering verband houdende mededelingen te sturen op grond van onze contractuele relatie met jou.
   

  Voorbeelden: Zelfs wanneer je ervoor hebt gekozen geen reclame meer te ontvangen, kunnen we je met de uitvoering van je reservering of aankoop verband houdende mededelingen sturen, zoals je reisroute. Deze mededelingen bieden meer informatie over de diensten die je hebt gekocht en kunnen opties en aanvullingen bevatten van de diensten die je gaat gebruiken (bijvoorbeeld vooraf gekozen stoelen, extra bagage en vooraf bestelde menu's).

 • Voor het verbeteren van onze website, producten en diensten op basis van ons legitiem zakelijk belang als onderneming.
   

  Voorbeelden: We kunnen nagaan hoe jij en andere klanten onze website gebruiken om te kijken hoe je browse-ervaring op de site kan worden verbeterd.

  We kunnen je ook uitnodigen deel te nemen aan vragenlijsten om je tevredenheid over de dienstverlening tijdens je reizen met Iberia en het gebruik van onze diensten te evalueren.

  Als je lid bent van het programma Iberia Plus kunnen we je ook vragenlijsten sturen over je tevredenheid over het programma, over aanbiedingen en promoties en/of over de diensten en producten die door onze partnerbedrijven worden aangeboden. In dat geval wordt dit gedaan op basis van de door jou vooraf verleende toestemming.

 • Om de transacties, acties, product- en dienstenaankoop te kunnen beheren die plaatsvinden via elk willekeurig medium, of eventuele vragen, klachten, claims of ideeën die je wilt aandragen op grond van onze contractuele relatie met jou.
   
 • Afhankelijk van het geval en met naleving van onze wettelijke verplichtingen, kunnen we je gegevens ook gebruiken voor andere beheer- en administratieve doeleinden.
   

  Voorbeelden: We kunnen je persoonsgegevens gebruiken en bewaren, waaronder je koopgeschiedenis, voor administratieve redenen, wat bijvoorbeeld ook taken op het gebied van de boekhouding en facturering kunnen inhouden, financiële controle, verificatie van creditcards of andere betaalpassen, fraudecontrole (waaronder het gebruik van kredietbeoordelingsagenten, matching van informatie van financiële instellingen en andere bedrijven die elektronische betalingsmiddelen gebruiken en verificatie van de geldigheid van betaalpassen) testen, onderhouden en ontwikkelingen van systemen.

 • Onder uitvoering van onze wettelijke verplichting ten aanzien van het beheer van noodsituaties, rampen of overmacht in het algemeen, kan het zijn dat we je gegevens moeten doorgeven aan verschillende personen, bedrijven of instellingen waarmee Iberia in dergelijke gevallen moet samenwerken.
   

Wanneer sturen we je reclame?

Als we direct gegevens van je verzamelen, kan het zijn dat we je vragen of je reclame van ons wilt ontvangen of dat je deel wilt nemen aan het programma IBERIA PLUS. Houd er in deze zin rekening mee dat deze reclame kan bestaan uit berichten over onze producten en diensten die interessant voor je kunnen zijn en, in enkele gevallen, ook uit reclame voor de promotie van producten en diensten van andere leden van onze groep of van derden (bijvoorbeeld in het geval van IBERIA PLUS, die van onze partnerbedrijven bij het frequent flyer-programma Avios bij wie de punten van het programma kunnen worden verkregen of verzilverd).

Als ons voornemen in deze zin niet is gebaseerd op de door jou vooraf verleende toestemming maar op basis van ons legitiem zakelijk belang als onderneming, zullen we je vooraf de mogelijkheid geven om bezwaar te maken tegen ontvangst van dergelijke berichten.

Hoe kun je het soort reclameberichten wijzigen en de manier waarop je deze wilt ontvangen?

Als je besluit dat je geen reclame meer wilt ontvangen, kun je op ieder moment van gedachte veranderen. Hieronder vind je een beschrijving van de betreffende kanalen waarmee je ontvangst van reclame kunt opzeggen:

 • Als je LID VAN IBERIA PLUS bent, kun jij je privacyvoorkeuren op ieder moment wijzigen waarbij je de communicatievoorkeuren wijzigt die in je online profiel beschikbaar zijn op www.iberia.com, door te gaan naar je privézone van Iberia Plus onder “Mijn profiel/voorkeuren”, of via het online formulier voor het beheer van persoonlijke rechten van onze website, toegankelijk via https://www.iberia.com/nl/beheer-van-persoonlijke-gegevens/.
 • Als je LID VAN ON BUSINESS bent, kun jij je privacyvoorkeuren op ieder moment wijzigen waarbij je de communicatievoorkeuren wijzigt die in je online profiel beschikbaar zijn op https://onbusiness.iberia.com, door te gaan naar je privézone van Iberia Plus onder “Mijn profiel/voorkeuren”, of via het online formulier voor het beheer van persoonlijke rechten van onze website, toegankelijk via https://www.iberia.com/nl/beheer-van-persoonlijke-gegevens/.
 • Ben je GEEN LID VAN IBERIA PLUS NOCH VAN ON BUSINESS, dan kun ook je bezwaar tegen dit soort reclame kenbaar maken via het online formulier voor het beheer van persoonlijke rechten op onze website die je kunt openen via https://www.iberia.com/nl/beheer-van-persoonlijke-gegevens/.

Naast het voorgaande bevatten alle reclameberichten die we je via e-mail sturen tevens de optie "afmelden" of "mijn contactvoorkeuren wijzigen" waarmee je de e-mailreclame die je van Iberia ontvangt kunt afstemmen of ontvangst ervan volledig kunt opzeggen.

We respecteren je besluit over welke soort berichten en via welke media je deze wilt ontvangen en via in zover wij in staat zijn om je de mogelijkheid te bieden om ontvangst op je voorkeuren af te stemmen.

Je kunt ook de ontvangst van sms/mms-berichten stopzetten door hierop te antwoorden met het woord “STOP”.

We proberen alle verzoeken tot stopzetting van reclame zo snel mogelijk te verwerken, met een maximumtermijn van 30 dagen na ontvangst ervan.

Houd er tevens rekening mee dat als je ervoor kiest geen reclame meer te ontvangen, we je met de door jou gekochte producten en diensten verband houdende mededelingen kunnen blijven sturen, zoals bijvoorbeeld de bevestiging van je reservering of updates en wijzigingen ervan. Anderzijds, als je lid bent van IBERIA PLUS of van ON BUSINESS, blijven we je op de hoogte houden over zaken die te maken hebben met jouw lidmaatschap van het programma en sturen we je hiervoor relevante informatie, bijvoorbeeld de opname van nieuwe partners bij het programma.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt, zolang jij niet aangeeft dat je ze wilt wissen en zolang ze niet mogen worden verwijderd omdat Iberia ze nodig heeft.

Wanneer je bijvoorbeeld een reservering maakt bij ons, bewaren we de betreffende gegevens om de door jou aangevraagde specifieke diensten voor de reis te kunnen verwerken en daarna gedurende de periode waarin wij deze mogen beheren of reageren op eventuele klachten of vragen over de reservering. We kunnen deze gegevens ook bewaren om jouw ervaring met Iberia te verbeteren en te garanderen dat je alle voordelen krijgt van onze frequent flyer-programma's.

We voeren regelmatig en actief controles uit op de gegevens die we in ons bezit hebben en we verwijderen deze op een veilige manier wanneer er geen wettelijke, zakelijke of klantgebonden grond meer voor bestaat, of we maken de gegevens anoniem om deze te kunnen blijven verwerken voor administratieve en statistische doeleinden of voor segmentatie en algemene profilering voor een beter begrip van het soort klanten dat we hebben en hun voorkeuren en behoeften in het algemeen.

In het geval je de vooraf verleende toestemming wilt intrekken voor een bepaalde soort gegevensverwerking, of je oefent je recht uit op verwijdering van je persoonsgegevens, houd er dan rekening mee dat we verplicht zijn om de geblokkeerde informatie voor een wettelijk vastgesteld vervaltermijn te bewaren, ten behoeve van justitiële en overheidsinstellingen, voor gebruik in mogelijke aansprakelijkheden van Iberia die voortvloeien uit de verwerking van je gegevens.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

We kunnen je persoonsgegevens mogelijk delen met de bedrijven binnen onze Groep of “IAG Groep”, waaronder International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), British Airways, Iberia Express, Vueling, Aer Lingus, OpenSkies, Flylevel, S.L., British Airways Holidays, Avios Group Ltd, BA CityFlyer, IAG Connect en IAG GBS. Voor meer informatie over onze groep, bezoek de website van onze IAG-holding op www.iairgroup.com.

We kunnen informatie delen met de genoemde bedrijven voor een betere dienstverlening en om je beter te leren kennen. Als je bijvoorbeeld met een van deze IAG-maatschappijen hebt gevlogen of je bent lid van hun frequent flyer-programma, kunnen we deze gegevens gebruiken om inzicht te krijgen in de soorten diensten waarin je mogelijk geïnteresseerd bent.

Je ontvangt alleen reclame e-mails van andere bedrijven binnen onze groep als jij je toestemming aan de betreffende bedrijven hebt gegeven.

We kunnen je persoonsgegevens mogelijk ook doorgeven aan de volgende derden om de redenen die hieronder staan beschreven:

 • Douane- en immigratiediensten van elk land dat in je route is opgenomen of over welk grondgebied je mogelijk vliegt. Iberia en de overige bedrijven zijn onder de wetgevingen van de Europese Unie, de Verenigde Staten en andere landen verplicht om de overheidsinstellingen die zijn belast met de grenscontrole en de douanediensten toegang te geven tot informatie over reserveringen en de reis wanneer de vlucht als herkomst of bestemming een van deze landen heeft, waaronder ook tussenlandingen, en wanneer je over hun grondgebied vliegt op weg naar je bestemming.

  Voorbeeld: als je vlucht over de Verenigde Staten vliegt, wordt deze informatie verstrekt aan de betreffende Amerikaanse autoriteiten.

 • Luchtvaartmaatschappijen, zeevervoers- of wegvervoersbedrijven en andere dienstverleners die nodig zijn voor de uitvoering van de door uw aangevraagde diensten, bijvoorbeeld een deel van uw reisroute wordt verzorgd door een vlucht van een andere luchtvaartmaatschappij of bevat bepaalde diensten die u hebt gekocht in verband met uw vlucht. Deze luchtvaartmaatschappijen, operators en dienstverleners zijn bekend op het moment dat u een reservering maakt en u krijgt te horen welke gegevens nodig zijn. Dit kan vooraf of tegelijkertijd met de berichtgeving gebeuren. Uw bewezen bereidheid om dergelijke diensten te kopen bij derden zal worden beschouwd als uw uitdrukkelijke instemming met de uitvoering van deze berichtgeving.

  Iberia hanteert een aantal strikte selectiecriteria met betrekking tot dienstverleners om te kunnen voldoen aan je verplichtingen inzake gegevensbescherming en verbindt zich er toe om samen met hen de betreffende overeenkomst voor gegevensverwerking te ondertekenen, wat hen onder andere de volgende verplichtingen oplegt: aanwenden van adequate technische en organisatorische maatregelen; verwerken van persoonsgegevens voor de overeengekomen doeleinden met volstrekte inachtneming van de door Iberia schriftelijk verstrekte instructies; wissen of retourneren van gegevens aan Iberia wanneer de dienstverlening ten einde komt.

  Voorbeelden: als je voor het bereiken van je bestemming moet overstappen van een vlucht van Iberia naar een vlucht van een andere luchtvaartmaatschappij, die al of niet deel uitmaakt van de IAG Groep.

  Als je een ticket boekt via onze internetportal voor een reis met een vooraf gereserveerde vervoersdienst, geven wij je naam en e-mailadres door aan de vervoersmaatschappij zodat deze jou een ticket kan geven en de reservering kan verwerken

  Als je met Bag On Board (“BOB”) voor bepaalde Iberia-vluchten de thuisophaalservice, het vervoer en inchecken van bagage hebt gereserveerd, moeten wij dit bedrijf de nodige gegevens verstrekken zodat het de contractuele relatie die jij hebt aangevraagd kan uitvoeren.

 • De aan ons gelieerde luchtvaartmaatschappijen en franchisenemers (zoals Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A. of "Air Nostrum"), bijvoorbeeld voor het regelen van je doorvluchten of voor het beheer van de voordelen van de samenwerking tussen frequent flyer-programma's. Daarnaast ook reisbureaus en andere derde partijen bij wie je reizen boekt.
 • Als je lid bent van de programma's ON BUSINESS of IBERIA PLUS of van een ander frequent flyer-programma, zoals die van andere luchtvaartmaatschappijen van de alliantie ONEWORLD, delen we informatie met onze partners zodat we de voordelen kunnen beheren van het frequent flyer-programma waarop je recht hebt. Voor meer informatie over de leden van OneWorld, bezoek de officiële website https://es.oneworld.com/
 • Credit- en debitcard uitgevende instellingen, kredietbeoordelings- en fraudebestrijdingsagenten, voor de verwerking van betalingen en (indien nodig) uitvoering van fraudecontrole.
 • Met die entiteiten die u gebruikt hebt om informatie te verkrijgen over onze vluchten of serviceaanbiedingen (bijvoorbeeld: vluchtmetasearch, reizen en aanbiedingen), uitsluitend voor het beheer van de relaties tussen Iberia en de genoemde entiteiten (bijv. opbouw van commissies conversie in aankoop) en altijd proberen ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die moet worden meegedeeld, waar nodig, het minimaal noodzakelijke is.
 • In reactie op wettige en geldige verzoeken van regeringen en wetshandhavers, zoals douane- en immigratiediensten of om fraude en grote misdaden te bestrijden, evenals verzoeken om informatie van gezondheidsautoriteiten bij onderzoeken naar mogelijke besmettingen aan boord om mogelijke contacten met geïnfecteerde mensen op te sporen en de verspreiding van ziekten te beperken. Houd er rekening mee dat vanwege controle en bewaking van de openbare veiligheid, Iberia is gehouden aan het doorgeven van jouw gegevens als passagier aan de nationale controle- en veiligheidsinstellingen van het land van herkomst, doorvoer of bestemming op ieder moment vóór je landing en voor dat doeleinde. De Verenigde Staten vereist deze informatie tevens voor vliegtuigen die door haar luchtruim vliegen. Deze informatie kan ook aan andere staten worden doorgegeven die, in overeenstemming met het bepaalde in toepasselijke wetten of verdragen, dezelfde vereisten hebben ten aanzien van het vliegen door hun luchtruim.
 • Externe dienstverleners van wie we gebruikmaken voor diensten zoals het verzorgen van marketinginitiatieven of het uitvoeren van enquêtes voor ons onder onze klanten.
 • Derden, zoals advotenkantoren en rechterlijke instanties, verzekeringsmaatschappijen, bemiddelingsagenten en taxateurs en experts voor naleving of uitvoering van een overeenkomst met u of ter verdediging van onze legitieme belangen in het kader van wettelijke, administratieve, gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen en procedures.??
 • Derden, zoals de politie en regelgevende instanties, ter bescherming van onze rechten, eigendommen of de veiligheid van onze klanten, medewerkers en bedrijfsmiddelen.
 • Indien nodig voor naleving van een wettelijke verplichting in ieder willekeurig rechtsgebied, inclusief als dergelijke verplichting een actie of omissie inhoudt van Iberia (bijvoorbeeld onze beslissing ten aanzien van het ontplooien van activiteiten in een bepaald land of een beslissing over de actie of omissie zelf)

We verkopen je persoonsgegevens niet aan derden en staan deze alleen toe om je reclame te sturen als je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Naar welke landen worden je persoonsgegevens gestuurd?

Je persoonsgegevens kunnen worden verzonden naar derden die zich buiten je land van verblijf en buiten de Europese Economische Ruimte bevinden.

De aard van onze bedrijfsvoering leidt regelmatig tot de noodzaak je persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte te sturen voor het beheer van de diensten met betrekking tot je reis. Dit kan zijn voor de naleving van de specifieke contractuele relatie met jou of voor naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan Iberia als luchtvaartmaatschappij moet voldoen. Dit zoals uitgelegd in de vorige paragraaf “Waarom gebruiken we je persoonsgegevens en waar is dat op gebaseerd?”.

Dit gebeurt omdat ons bedrijf en de externe partijen genoemd in de paragraaf “Met wie delen we je persoonsgegevens?” activiteiten uitvoeren in landen wereldwijd. Als je bijvoorbeeld buiten de Europese Economische Ruimte reist, worden je persoonsgegevens overgedragen aan de instanties die zijn belast met de grenscontrole en immigratie buiten de genoemde gebieden.

Je persoonsgegevens kunnen tevens worden verzonden naar derden die zich buiten je land van verblijf bevinden voor de verlening van diensten in verband met de door jou aangevraagde producten en diensten.

 • Voorbeeld: we moeten toegang verlenen tot onze reserverings- en inchecksystemen aan het personeel van onze handlingsagenten die ons diensten verlenen buiten Spanje.

Juridische informatie voor vluchten uitgevoerd door OpenSkies

Overeenkomstig artikel L232-6 van de Interne veiligheidscode van Frankrijk, informeren we je dat luchtvaartmaatschappijen de bij hun passagiers verzamelden gegevens ten aanzien van reserveringen/inchecken en instappen kunnen verzenden (PNR/API) aan Franse overheidsdiensten en -instellingen voor de doeleinden en in overeenstemming met de bepalingen neergelegd in verordening nr. 2014-1095 d.d. 26/09/2014.

Wat zijn je rechten wanneer je ons je gegevens verstrekt?

Je kunt desgewenst gebruikmaken van je rechten tot toegang, correctie en wissen van gegevens, alsook voor verzoeken tot beperking van verwerking van je persoonsgegevens, bezwaar indienen hiertegen, verzoeken tot portabiliteit van je gegevens, en tot het niet afhankelijk zijn van geautomatiseerde, afzonderlijke besluiten via de volgende middelen:

 • Als LID VAN IBERIA PLUS, kun je de meeste van deze rechten uitoefenen via je online profiel op www.iberia.com uitoefenen, door naar je privézone van Iberia Plus onder 'Mijn profiel/voorkeuren'.
 • Als LID VAN ON BUSINESS, kun je eveneens de meeste van deze rechten uitoefenen via je online profiel op https://onbusiness.iberia.com, door naar je privézone van het bedrijf te gaan.
 • Voor uitoefening van de rest van je rechten, of als je GEEN LID VAN IBERIA PLUS of ON BUSINESS bent, el resto de tus derechos, o si NO ERES MIEMBRO DE IBERIA PLUS o de ON BUSINESS, kun je alle hierboven genoemde rechten uitoefenen via het online formulier voor het beheer van individuele rechten op onze webpagina die je kunt openen via https://www.iberia.com/nl/beheer-van-persoonlijke-gegevens/.

Om je aanvragen te kunnen verwerken dien je ons in ieder geval de informatie en documenten te verstrekken die in het genoemde formulier als verplicht worden aangemerkt:

 • Je volledige naam als de aanvrager
 • Identiteitsdocument
 • Contactgegevens (minimaal een e-mail)
 • Gegevens over je aanvraag.
 • Elke informatie die nuttig is om de gegevens met betrekking tot je aanvraag te kunnen lokaliseren, zoals bijvoorbeeld het reserverings- of vluchtnummer of datums.
 • Een fotokopie van je identiteitskaart of paspoort om je identiteit te kunnen verifiëren.
 • Als je de aanvraag in naam van een andere persoon indient, dien je een getekende machtiging van deze persoon te overleggen naast zijn/haar identiteitsdocument.

Bij welke autoriteit voor gegevensbescherming kun je klachten indienen?

Je kunt altijd een klacht indienen bij de Spaanse Autoriteit voor gegevensbescherming, en dan vooral als je niet het verwachte resultaat hebt behaald bij de uitvoering van je rechten via de website www.agpd.es.

Aan het laden...