• Begin
 • Vervoersvoorwaarden
 • Beleid voor bescherming van persoonsgegevens

Beleid voor bescherming van persoonsgegevens

Geldig vanaf 22 juli 2022

Beleid voor bescherming van persoonsgegevens voor klanten en passagiers

Onze inspanning voor privacy

Iberia zet zich in om jouw privacy en jouw persoonsgegevens te beschermen.

 • We zijn volkomen doorzichtig wat betreft de gegevens die wij verzamelen en gebruiken.

 • De gegevens die je ons verstrekt gebruiken we voor de doeleinden die in ons Privacybeleid staan beschreven, waaronder ook het verlenen van de diensten die je hebt besteld en het verbeteren van je ervaring met Iberia.

 • We gebruiken tevens de gegevens om je beter te leren kennen en je zo ook gerichte aanbiedingen te kunnen sturen.

 • Als je ons laat weten dat je geen reclame wilt ontvangen, dan stoppen we met het verzenden ervan. We sturen je natuurlijk nog wel belangrijke informatie over producten of diensten die je hebt gekocht om je op de hoogte te houden van je reservering en reisroute.

 • We sturen je informatie door die relevant is voor de producten of diensten die je hebt gekocht om je op de hoogte te houden over je reservering en reisroute.

 • We nemen de nodige maatregelen om je gegevens te beschermen en veilig te houden.

 • We respecteren de rechten met betrekking tot gegevensbescherming en we geven je de controle over je eigen gegevens.

Het Privacybeleid dat we in dit document beschrijven geeft je meer inzicht in hoe we je persoonsgegevens gebruiken. Hierin geven we meer informatie over het soort persoonsgegevens dat we verzamelen, hoe we dat doen, waarvoor we deze gegevens kunnen gebruiken en met wie we ze kunnen delen.

In het Privacybeleid tref je een aantal specifieke voorbeelden aan van waarom en hoe we je persoonsgegevens gebruiken. In geval van vragen, neem dan contact met ons op door te schrijven naar ons Bureau voor gegevensbescherming via e-mail OficinaDPO@iberia.es.

Onverlet de rechten die je onder de geldende wetten kunnen toekomen, zijn het Privacybeleid en de voorafgaande informatie niet contractueel bindend en maken geen deel uit van je contract met ons.

Verantwoordelijke voor persoonsgegevensverwerking

Alle persoonsgegevens die door Iberia worden behandeld in het kader van het onderhavige Privacybeleid vallen onder de verantwoordelijkheid van Iberia Líneas Aéreas de España S.A. Operadora, Sociedad Unipersonal, Btw-nummer A85850394 (hierna te noemen, “IBERIA”). Deze entiteit wordt als "verwerkingsverantwoordelijke" beschouwd onder de toepasselijke verordening inzake gegevensbescherming. Het betreffende contactadres is “Oficina de Protección de Datos de Iberia Líneas Aéreas de España S.A. Operadora, Sociedad Unipersonal”, te Calle Martínez Villergas, 49, 28027 Madrid, Spanje of gebruik het eerder vermelde e-mailadres.

Als u bij ons heeft gereserveerd maar een of meerdere vluchten worden uitgevoerd door andere luchtvaartmaatschappijen, zal iedere maatschappij eveneens afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor de behandeling onder de toepasselijke regeling inzake gegevensbescherming.

Alle externe dienstverleners die via onze webpagina bereikbaar zijn, zoals hotels of autoverhuurbedrijven, zullen ook hoofdelijk verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking. U heeft toegang tot de diensten die deze externe bedrijven via onze webpagina aanbieden, waarbij u direct naar de betreffende pagina's wordt geleid waar u het beleid ten aanzien van gegevensbescherming van de betreffende dienstverlener kunt vinden.

IBERIA maakt deel uit van de AIG Group waarvan de centrale instelling de Spaanse International Consolidated Airlines Group, S.A. is. Hieronder vind u aanvullende informatie over de bedrijven die samen de IAG Group vormen.

Als u lid bent van het frequent flyer-programma IBERIA PLUS, is de entiteit Avios Group Limited (“AGL”) , die ook deel uitmaakt van de IAG Group, samen met IBERIA, verantwoordelijke voor de behandeling van uw persoonsgegevens met betrekking tot de gegevensverwerking die wordt uitgevoerd in het kader van het genoemde frequent flyer-programma. De zetel van de Avios Group Limited (AGL) is Astral Towers, Betts Way, Crawley RH10 9XX, Verenigd Koninkrijk. De webpagina is www.avios.com en u kunt contact opnemen met hun Bureau voor gegevensbescherming via normale post gericht aan de “Data Protection Officer” op het eerder vermelde adres en via e-mail aan data.protection@avios.com .

Als u lid bent van het frequent flyer-programma ON BUSINESS, de entiteit British Airways Plc (“BA”), die ook deel uitmaakt van de IAG Group, en American Airlines zijn ook, samen met IBERIA, welke verantwoordelijk zijn voor de behandeling van uw persoonsgegevens met betrekking tot de gegevensverwerking die wordt uitgevoerd in het kader van het genoemde frequent flyer-programma. Het adres van British Airways is Waterside (HCB3), PO Box 365, Harmondsworth, UB7 0GB, Verenigd Koninkrijk en dat van American Airlines is 1 Skyview Drive, MD 8B503 Fort Worth, TX 76155 (V S). Op de websites van www.britishairways.com en www.americanairlines.com kunt u informatie vinden over hun privacybeleid en contact opnemen met de afdeling van gegevensbescherming: DPO@ba.com en privacy@aa.com.

Als u zich heeft geregistreerd voor de functie "Gezichtsherkenning" via de Ibería app voor mobiele apparaten, zal de entiteit Aena, SME, SA, met CIF A86212420 en statutaire zetel op C / Peonías 12, 28042 Madrid samen met IBERIA verantwoordelijk zijn voor de behandelingen met betrekking tot de registratie in genoemde functionaliteit ten behoeve van doorreis via luchthavens die dergelijke functionaliteit hebben, het passeren van beveiligingsfilters en identificatie bij het aan boord gaan van de vlucht. Het privacybeleid van Aena is beschikbaar op www.aena.es en u kunt per e-mail contact opnemen met het kantoor voor gegevensbescherming dpd@aena.es.

Wat verstaan we onder persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn die gegevens die je identificeren of die hiervoor kunnen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld je naam, contactgegevens en je reis- en koopgeschiedenis. Deze kunnen tevens informatie bevatten over hoe onze website en onze applicaties voor mobiele telefoon gebruikt kunnen worden.

Wanneer is dit beleid van toepassing?

Dit beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken in het kader van jouw relatie met ons als klant, als potentiële klant of als lid van ons frequent flyer-programma IBERIA PLUS of ON BUSINESS. Dit zijn onder andere gegevens zoals wanneer je met ons reist of gebruik maakt van andere diensten van Iberia (zoals bijvoorbeeld onze online veilingen of geschenkbonnen), wanneer je op onze website rondkijkt, wanneer je contact opneemt met onze dienstverleners of callcenters en wanneer je onze diensten via derden reserveert (zoals reisbureaus en andere luchtvaartmaatschappijen).

Wanneer we verwijzen naar andere entiteiten die verantwoordelijk zijn voor gegevensverwerking in de paragraaf Verantwoordelijke voor persoonsgegevensverwerking of Met wie delen we je persoonsgegevens?, dien je hun privacybeleid te raadplegen voor meer informatie.

Als je besluit aanvullende diensten van ons te gebruiken, bijvoorbeeld een aankoop in het vliegtuig, ons entertainmentsysteem aan boord of meedoet aan een door Iberia in samenwerking met derden gehouden wedstrijd, kunnen ook andere aanvullende voorwaarden gelden naast degene die in het onderhavige beleid zijn vermeld.

Hoe kun je je persoonsgegevens beschermen?

We doen ons best om de persoonsgegevens die je ons verstrekt te beschermen. Hieronder geven we enkele maatregelen die je kunt nemen om je gegevens veilig te houden.

Vermijd het delen van je reserveringsnummer

Wanneer je een reservering maakt, krijg je een reserveringscode (ook PNR of passagiersregistratienummer genoemd). Deze code wordt in de bevestigingse-mail weergegeven of op de ticket van elke passagier op de reservering.

Houd je reserveringscode geheim. Als je de reserveringscode met anderen deelt, hebben zij toegang tot je reserveringsgegevens via ons systeem.

Als je met andere mensen reist en je wilt niet dat zij toegang hebben tot je reserveringsgegevens, kan ieder misschien het beste voor zichzelf afzonderlijk een reservering maken.

Vermijd het delen van je gebruikersgegevens voor toegang tot het privégedeelte van het programma Iberia Plus, Iberia Joven of On Business

Om de veiligheid van je toegang tot het privégedeelte van onze website en applicaties voor mobiele telefoon te garanderen, deel je gebruikersgegevens voor toegang tot je persoonlijke ruimte van Iberia Plus, Iberia Joven of On Business (programma specifiek voor bedrijven die we co-sponsoren met British Airways Plc) met niemand. Wanneer je klaar bent met het gebruiken van de website, online diensten of applicaties voor mobiele telefoon, sluit de sessie indien iemand anders toegang heeft tot je computer of toestel. Dit is vooral belangrijk als je een computer of toestel gebruikt dat publiek toegankelijk is.

Ga voorzichtig te werk en bescherm je tegen fraude op het internet en “phishing”

“Phishing” is een vorm van fraude op het internet waarbij illegaal persoonsgegevens worden bemachtigd door middel van bedrog. Er worden ongewenste e-mails verzonden naar mensen die op lijsten staan die illegaal door derden zijn verkregen waarbij aan de geadresseerden wordt gevraagd hun bankgegevens of wachtwoorden in te voeren of te bevestigen op een gekloonde of nepsite.

Wanneer verzamelen we persoonsgegevens?

Elke keer wanneer u onze diensten gebruikt, verzamelen we persoonsgegevens over u. Deze diensten kunnen van ons zijn, van andere maatschappijen of agenten die namens ons optreden. Dit doen we ook wanneer u met ons vliegt, wanneer u onze website gebruikt of met ons communiceert via elektronische media of via onze klantenservicecentra.

Voorbeelden van wanneer en hoe we informatie verzamelen zijn:

 • Wanneer u een vlucht of andere producten of diensten zoekt of reserveert op onze website of mobiele app

 • Wanneer u een vlucht of andere producten reserveert via andere verkoopkanalen, bijvoorbeeld een reisbureau.

 • Wanneer u bij de boarding gate verschijnt op een van de vluchten die op uw reservering zijn vermeld.

 • Wanneer u zich aanmeldt bij onze frequent flyer-programma's Iberia Plus, Iberia Joven of On Business, bij onze veilingen of wanneer u onze geschenkbonnen wilt kopen.

 • Wanneer u onze virtuele assistenten wilt gebruiken voor activiteiten zoals inchecken voor een vlucht, informatie opvragen over de status van uw vluchten of diensten aankopen in verband met uw vluchten.

 • Wanneer u contact opneemt met onze contact centers en andere dienstverleners.

 • Wanneer u een vragenlijst invult over klanttevredenheid en ons uw klachten, waardering, aanbevelingen en ideeën doorstuurt.

 • Wanneer u deelneemt aan onze wedstrijden of zich aanmeldt voor een van onze promoties of wanneer u met ons wilt communiceren via uw profiel op sociale netwerken, zoals Facebook of Twitter.

 • Wanneer u met ons reist en wanneer u de VIP-ruimtes gebruikt op de luchthavens waar we actief zijn.

 • Wanneer u onze entertainmentsystemen aan boord gebruikt of gebruikmaakt van onze communicatiediensten.

 • Wanneer u klikt op een van onze e-mails of op onze website navigeert. We kunnen tevens informatie ontvangen over hoe u ons op het internet hebt gevonden of over de sites die u eerder bezocht.

We kunnen via de voorafgaande gevallen persoonsgegevens van derden verzamelen; dit kunnen gegevens van zowel volwassenen als van kinderen zijn. In deze gevallen, wanneer u ons informatie verstrekt over deze personen, moet u eerst beschikken over de toestemming en/of de benodigde wettelijke bevoegdheden om ons hun gegevens te verstrekken zodat wij deze kunnen verwerken en kunnen voldoen aan de doeleinden die voor ieder geval in dit privacybeleid staan vermeld. Is dit niet het geval, dan vragen we u ons deze gegevens niet te verstrekken.

Raadpleeg voor meer informatie de volgende paragraaf “Welke soort persoonsgegevens verzamelen en bewaren we?”.

We kunnen ook persoonsgegevens over u ontvangen van derden, zoals:

 • Bedrijven die met ons samenwerken voor het verlenen van diensten aan u.

 • Bedrijven die zijn betrokken bij uw reisplannen, waaronder luchtvaartmaatschappijen en/of andere vervoerssoorten met betrekking tot eerdere of latere reizen, luchthavenoperators en douane- en immigratiediensten.

 • Bedrijven die deelnemen aan onze frequent flyer- en andere klantprogramma's (bijvoorbeeld autoverhuurbedrijven en hotels).

 • Bedrijven die aan ons gegevens verstrekken onder privacyverklaringen met informatie die wordt gedeeld met Iberia.

Welke soorten persoonsgegevens verzamelen en bewaren we?

Wanneer je onze diensten gebruikt, moet jij je persoonsgegevens of die van de persoon of personen die gaan reizen aan ons opgeven.

We verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:

 
 • Gegevens die je aan Iberia verstrekt ter voltooiing en verwerking van een reservering die je met ons hebt gemaakt of een dienst die je bij ons hebt besteld.
   

  Voorbeelden: Naam, adres, e-mail, geboortedatum, geslacht, paspoort- of identiteitskaartnummer, betalingsgegevens en -info.

  Als je tickets koopt voor iemand anders, kunnen we de incheckgegevens van die persoon verzamelen om de passagier direct te benaderen met betrekking tot de vlucht.

  Zo komen we te weten of hij/zij de vlucht heeft gereserveerd op iberia.com of een ander verkoopkanaal heeft gebruikt, zoals een reisbureau of onze klantenservice.

 • Gegevens verzameld tijdens je reis met ons.
   

  Voorbeelden: We kunnen bepaalde informatie verzamelen, zoals je interactie met het personeel en de bemanning voor en tijdens de vlucht.

  We kunnen van je mobiele apparaten lokalisatiegegevens verkrijgen als je ons toestemming daarvoor hebt gegeven.

  We ontvangen informatie over jouw gebruik van onze diensten tijdens de reis, zoals bijvoorbeeld het gebruik van onze entertainmentsystemen aan boord of onze VIP-ruimtes.

 • Gegevens over je reisprogramma.
   

  Voorbeelden: Gegevens met betrekking tot je reservering, reisroute, gegevens over eventuele extra hulp die je aanvraagt en verdere informatie betreffende je reis, zoals bijvoorbeeld menuvoorkeuren of speciale dieetvereisten.

 • Gegevens over diensten die we je in het verleden hebben verleend.
   

  Voorbeelden: Gegevens over eerder gemaakte reizen, zoals uitgevoerde reizen en alle zaken die daarop betrekking hebben, waaronder ook toegang tot een hogere reisklasse (`upgrades´), speciale behoeften in verband met bagage, problemen op de luchthaven, incidenten met je bagage en je opmerkingen als klant.

 • Gegevens over je online registratie of andere communicaties.
   

  Voorbeelden: We bewaren je gegevens voor een juiste communicatie met jou, dit kan zijn omdat jij je bij ons hebt aangemeld via ons frequent flyer-programma Iberia Plus of On Business, bijvoorbeeld omdat jij je hebt geïdentificeerd als lid van een ander frequent flyer-programma.

  We bewaren je gegevens in het geval je hebt meegedaan aan een wedstrijd of promotie of dat je met ons via sociale netwerken, zoals Facebook of Twitter hebt gecommuniceerd.

 • Gegevens over het gebruik van onze website, applicaties voor mobiele telefoons en klantenservicecentra.
   

  Voorbeelden: Om je gegevens te personaliseren en onze website te verbeteren, maken we gebruik van cookies en soortgelijke technologie om informatie te verzamelen over je zoekopdrachten en de inhoud die je op onze webpagina hebt bekeken, zoals de webpagina waarvandaan je bent doorverwezen, of banners en koppelingen die worden weergegeven op de websites van onze partnerbedrijven.

  We gebruiken de gegevens over webgebruik die zijn opgeslagen in cookies om een beeld van jou als klant te krijgen. Deze informatie kan ook gegevens bevatten, als je deze op onze webpagina hebt ingevoerd, over een reservering of de naam van een passagier in geval van gebruik van zijn of haar aanmeldingsgegevens betreffende zijn Iberia Plus-account.

  We kunnen uit jouw gebruiksgegevens opmaken dat je iberia.com hebt bezocht en hebt gezocht naar een vlucht, maar dat je de reservering niet hebt afgerond. We kunnen deze informatie gebruiken om contact met je op te nemen en je meer informatie te bieden over de reservering of de bestemming waarop je hebt gezocht.

Wanneer en waarom verzamelen we "gevoelige persoonsgegevens"?

Bepaalde soorten persoonsgegevens, zoals gegevens over herkomst, etnische afkomst, godsdienst, gezondheid, seksuele geaardheid of biometrische gegevens, vormen speciale categorieën persoonsgegevens die extra bescherming behoeven op grond van de gegevensbeschermingswetten van de Europese Unie en/of andere rechtsgebieden en worden "gevoelige persoonsgegevens" genoemd. Buiten de Europese Unie kunnen er nog andere soorten gegevens zijn die op grond van hun eigen nationale wetgeving een soortgelijke status hebben, zoals bijvoorbeeld gegevens van kinderen onder een bepaalde leeftijd, traceerbaarheidsgegevens (cookies) of financiële gegevens. Bij Iberia proberen we zoveel mogelijk die situaties te beperken waarin we dergelijke gegevens moeten verzamelen en verwerken. Voorbeelden van situaties waarin we gevoelige persoonsgegevens kunnen verzamelen en verwerken zijn:

 • Wanneer je op grond van wettelijke verplichtingen of vereisten ons je noodzakelijke reisdocumenten moet tonen of verstrekken, of wij deze moeten controleren, waarin gezondheidsgegevens zijn opgenomen, zoals resultaten van medische tests of tests op besmetting of infectie met een ziekte (bijv. COVID-19). door een of ander type van ziekte (bijvoorbeeld COVID-19).
 • Wanneer je bij Iberia en/of een luchthavenoperator specifieke medische hulp hebt aangevraagd, bijvoorbeeld een rolstoel of zuurstof.
 • Wanneer je toestemming hebt gevraagd om te kunnen vliegen met ons met een bepaalde medische aandoening of als je langer dan 28 weken zwanger bent.
 • Wanneer je ervoor hebt gekozen ons dergelijke informatie te verstrekken om andere redenen of indien we die hebben gekregen van een derde, bijvoorbeeld van een reisbureau waar je de reservering hebt gemaakt.
 • Wanneer je gebruikmaakt van biometrische instapsystemen op de luchthavens waar deze worden gebruikt.

Het kan ook zijn dat je een speciale dienst hebt aangevraagd (zoals een menu), wat op zich geen gevoelige gegevens inhoudt, maar wat wel informatie over je geloof, je gezondheid of andere zaken kan impliceren of vermoeden.

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens en waar is dat op gebaseerd?

De belangrijkste redenen waarom we uw persoonsgegevens verwerken worden hieronder beschreven:

In bepaalde gevallen kan dit doel ook gebaseerd zijn op de toestemming die u ons eerder hebt gegeven. Tijdens het raadplegen of reserveren van tickets via onze website kunnen we bijvoorbeeld toestemming vragen om u langs elektronische weg specifieke informatie te sturen over uw bezoek en over de interesses die u tijdens het bezoek hebt getoond, zelfs in het geval u uiteindelijk tijdens dat bezoek geen aankopen heeft gedaan.

 • Voor het beheer van alle zaken met betrekking tot uw reis en om u de gevraagde diensten te kunnen verlenen op grond van onze contractuele relatie met u.
   

  Voorbeelden: we zullen uw naam, adres, e-mail, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, paspoortnummer of identiteitskaart moeten gebruiken, alsook uw betalingsgegevens voor het verzorgen van uw reserveringen en de diensten in verband met uw reis, innen voor onze diensten, informatie verstrekken aan overheidsinstellingen (zoals de belastingdienst, douane en immigratie) en zodat Iberia weet wie voor een bepaalde vlucht een reservering heeft gemaakt.

 • Op basis van onze contractuele relatie met u, om het instapproces te beheren en aansluitende vluchten op de luchthaven te vereenvoudigen.
   

  Voorbeelden: als u zich niet meldt bij de gate voor instappen op uw vlucht, kan het zijn dat we moeten controleren of u de veiligheidscontrole van de luchthaven bent gepasseerd of dat u op een doorvlucht was om er achter te komen hoe we u kunnen bereiken om u te laten weten dat de vlucht gereed is voor instappen.

  Op sommige luchthavens waar we actief zijn wordt het gezichtsherkenningssysteem gebruikt (het gebruik van deze technologie is vrijwillig, tenzij het is vereist onder de wet).

 • Om uw statusupdates te sturen en berichten over diensten of de uitvoering van de gekochte dienst, ongeacht het kanaal (directe verkoop of via reisbureaus/andere luchtvaartmaatschappijen, online of fysieke verkoop, enzovoort) waarmee u onze diensten hebt aangekocht. Dit op grond van onze contractuele relatie met u.
   

  Voorbeelden: we kunnen u een bericht sturen met de mededeling dat het inchecken geopend is of dat uw vlucht vertraging heeft opgelopen of is geannuleerd. Dit kunnen ook algemene mededelingen zijn over wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de diensten gekocht bij Iberia of bij de luchtvaartmaatschappijen waarmee Iberia een vervoersovereenkomst heeft.

  We kunnen de contactgegevens die u ons verstrekt heeft ook gebruiken om u andere soorten, met de uitvoering verband houdende mededelingen te doen.

  Als u bijvoorbeeld uw instapkaart heeft laten zien om een van onze VIP-ruimtes te betreden, kunnen we u informatie en vluchtmededelingen bieden zoals wijziging van de gate of van de instaptijd voor uw vlucht.

 • Voor het afhandelen van immigratieprocedures en/of betreden of verlaten van het grondgebied van een staat, bewaken van uw veiligheid en naleven van andere wettelijke vereisten waar Iberia als luchtvaartmaatschappij aan moet voldoen. Dit op grond van de naleving van onze wettelijke verplichtingen. Evenzo zijn we in bepaalde gevallen verplicht of moeten we uw contactgegevens doorgeven aan lokale of internationale gezondheidsautoriteiten.
   

  Voorbeelden: Iberia is als luchtvaartmaatschappij verplicht een register bij te houden met informatie van de passagiers die zich aan boord van zijn vliegtuigen bevinden.

  De wetgevingen van bepaalde landen zoals in de Verenigde Staten of de Europese Unie, vereisen dat luchtvaartmaatschappijen bepaalde informatie over hun passagiers verstrekken aan de douane- en immigratiediensten.

  Evenzo verplicht nationale regelgeving die eisen stelt aan passagiers om bepaalde landen binnen te komen, luchtvaartmaatschappijen in veel gevallen om de accreditatie van dergelijke vereisten te herzien om het instappen of weigeren van een vlucht.

  Aan de andere kant, als u op een van onze vluchten gevlogen hebt en er een geval van besmettelijke ziekte ontdekt werd bij een van de passagiers aan boord, moeten we uw gegevens mogelijk aan de bevoegde gezondheidsautoriteiten doorgeven, hetzij omdat een wet ons daartoe verplicht, hetzij om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid en om uw eigen vitale belangen, die van andere passagiers en in het algemeen die van derden te beschermen.

  Ten slotte moeten in het kader van de strijd tegen fraude en ernstige overtredingen (illegale smokkel van mensen, substanties of goederen, terrorisme, enzovoort) luchtvaartmaatschappijen zich houden aan de informatievereisten gepubliceerd door de veiligheidsdiensten van de staten waar zij actief zijn.

 • Voor het verlenen van diensten die aan uw behoeften zijn aangepast en om u gerichter te kunnen benaderen op basis van ons legitiem zakelijk belang als onderneming.
   

  Voorbeelden: wanneer u met ons reist kunnen we uw ervaring personaliseren. Een lid van onze bemanning kan u bijvoorbeeld opnieuw welkom heten aan boord van een vlucht van Iberia.

 • Voor het verrichten van analyses en marktstudies op basis van ons legitiem zakelijk belang als onderneming.
   

  Voorbeelden: we analyseren de wijze waarop klanten gebruik maken van onze verkoopkanalen, producten en diensten om inzicht te krijgen in hoe we ons dienstenaanbod kunnen verbeteren.

 • Voor het uitvoeren van direct marketing en u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Iberia die naar onze mening het beste aansluiten op uw behoeften of voorkeuren. Dit op basis van ons legitiem zakelijk belang als onderneming.
   

  Voorbeelden: we kunnen u informatie sturen over onze producten en diensten via e-mail, push-berichten van onze app of sms.

  We kunnen de inhoud van onze webpagina's, applicaties, e-mails en andere communicaties aanpassen zodat ze u maximaal tot nut zijn, waaronder eerder bezochte bestemmingen met aanbiedingen en/of diensten gerelateerd aan deze of soortgelijke bestemmingen.

  Inzicht krijgen in uw vluchtvoorkeuren en behoeften wanneer u met ons reist en u informatie bieden over aanbiedingen, zoals het selecteren van een bepaalde stoelsoort, inchecken van extra bagage of toegang tot een hogere klasse ("upgrades").

  In bepaalde gevallen kan dit doel ook gebaseerd zijn op de toestemming die u ons eerder hebt gegeven. Tijdens het raadplegen of reserveren van tickets via onze website kunnen we bijvoorbeeld toestemming vragen om u langs elektronische weg specifieke informatie te sturen over uw bezoek en over de interesses die u tijdens het bezoek hebt getoond, zelfs in het geval u uiteindelijk tijdens dat bezoek geen aankopen heeft gedaan.

 • Als u lid bent van het programma IBERIA PLUS, en met uw voorafgaande toestemming, voor het uitvoeren van direct marketing via elektronische media en u op de hoogte houden van de producten en diensten van Iberia die naar onze mening het beste aansluiten op uw behoeften of voorkeuren, alsook het sturen van gerichte, zakelijke elektronische communicaties over producten en diensten van andere bedrijven van de IAG Group en partnerbedrijven van het programma Iberia Plus.
   
 • Voor zover van toepassing, gebaseerd op hetzij onze legitieme zakelijke belangen, of hetzij de toestemming die u ons eerder hebt gegeven, de door u vooraf verleende toestemming kunnen we de telematische communicaties en instructies die tijdens uw gebruik van de klantenservice of verkoopkantoren van Iberia, Iberia Express of Iberia Regional/Air Nostrum zijn gegenereerd, opnemen en aldus behandelen uw persoonsgegevens, waaronder ook uw stem wanneer u contact met ons opneemt via de genoemde kanalen, om de gemaakte transacties voor eventuele wettelijke procedures vast te leggen.
   
 • Op basis van ons legitieme zakelijke belang en voor zover u zich hier niet uitdrukkelijk tegen verzet, kunnen we de informatie die u verstrekt of verkrijgt ook gebruiken om de profilering van onze klantendatabase te verrijken, marktsegmenten of klantenkring te definiëren, verschillende mate van koppeling vast te stellen of het berekenen van onze klanten met Ibería en/of haar producten of diensten, om u een meer gepersonaliseerd servicevoorstel te bieden, zoals: het aanbieden om deel te nemen aan campagnes of evenementen die beter passen bij uw voorkeuren, of het ontwikkelen van producten, diensten of winkelinterfaces die uw winkelervaring verbeteren of die u meer voldoening geven.
   
 • Op basis van de door u vooraf verleende toestemming via het door u getoonde voornemen tot aankopen, voor het doorgeven van uw gegevens aan andere bedrijven binnen de IAG Group waar Iberia toe behoort of aan derden die met de groep samenwerken (zoals bijvoorbeeld externe bedrijven die producten of diensten aanbieden die via onze website kunnen worden gekocht, alsook de partnerbedrijven van ons programma Iberia Plus), in het geval dat u een van deze producten of diensten aankoopt. In die gevallen worden alleen bepaalde identificeerbare gegevens doorgegeven die u ons heeft verstrekt die strikt nodig zijn voor de aankoop van de betreffende producten en diensten.
   

  U kunt een volledig overzicht van de partners van IBERIA PLUS bekijken via www.iberia.com

 • Om uw bijgewerkte informatie en met de uitvoering verband houdende mededelingen te sturen op grond van onze contractuele relatie met u.
   

  Voorbeelden: zelfs wanneer u ervoor hebt gekozen geen reclame meer te ontvangen, kunnen we u met de uitvoering van uw reservering of aankoop verband houdende mededelingen sturen, zoals uw reisroute. Deze mededelingen bieden meer informatie over de diensten die u heeft gekocht en kunnen opties en aanvullingen bevatten van de diensten die u gaat gebruiken (bijvoorbeeld vooraf gekozen stoelen, extra bagage en vooraf bestelde menu's).

 • Voor het verbeteren van onze website, producten en diensten op basis van ons legitiem zakelijk belang als onderneming.
   

  Voorbeelden: we kunnen nagaan hoe u en andere klanten onze website gebruiken om te kijken hoe uw browse-ervaring op de site kan worden verbeterd. Evenzo kunnen we deze informatie gebruiken om algemene gedragspatronen te definiëren en te vergelijken en deze te onderscheiden van andere die als kwaadaardig kunnen worden beschouwd, om gevallen van fraude op te sporen en te voorkomen, en om gevestigde beveiligings- en cyberbeveiligingsprotocollen toe te passen en te verbeteren.

  We zullen de door u aan ons gestuurde communicatie via sociale netwerken en andere soorten online kanalen, beoordelen om u een antwoord te geven en zakelijke acties te ondernemen waarmee we uw perceptie van ons merk of onze diensten kunnen verbeteren.

  We kunnen u ook uitnodigen deel te nemen aan vragenlijsten om uw tevredenheid over de dienstverlening tijdens uw reizen met Iberia en het gebruik van onze diensten te evalueren.

  Als u lid bent van het programma Iberia Plus kunnen we u ook vragenlijsten sturen over uw tevredenheid over het programma, over aanbiedingen en promoties en/of over de diensten en producten die door onze partnerbedrijven worden aangeboden. In dat geval wordt dit gedaan op basis van de door u vooraf verleende toestemming.

 • Om de transacties, acties, product- en dienstenaankoop te kunnen beheren die plaatsvinden via elk willekeurig medium, of eventuele vragen, klachten, claims of ideeën die u wilt aandragen op grond van onze contractuele relatie met u.
   
 • Afhankelijk van het geval en met naleving van onze wettelijke verplichtingen, kunnen we uw gegevens ook gebruiken voor andere beheer- en administratieve doeleinden.
   

  Voorbeelden: we kunnen uw persoonsgegevens gebruiken en bewaren, waaronder uw koopgeschiedenis, voor administratieve redenen, wat bijvoorbeeld ook taken op het gebied van de boekhouding en facturering kunnen inhouden, financiële controle, verificatie van creditcards of andere betaalpassen, fraudecontrole (waaronder het gebruik van kredietbeoordelingsagenten, matching van informatie van financiële instellingen en andere bedrijven die elektronische betalingsmiddelen gebruiken en verificatie van de geldigheid van betaalpassen) testen, onderhouden en ontwikkelingen van systemen.

 • Onder uitvoering van onze wettelijke verplichting ten aanzien van het beheer van noodsituaties, rampen of overmacht in het algemeen, kan het zijn dat we uw gegevens moeten doorgeven aan verschillende personen, bedrijven of instellingen waarmee Iberia in dergelijke gevallen moet samenwerken.
   

In welke gevallen voeren wij een geautomatiseerde verwerking van je gegevens uit?

Er zijn situaties waarin wij je gegevens geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd verwerken. Bijvoorbeeld:

 • Wanneer je gebruik maakt van onze online bots en virtuele assistenten, gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Het gebruik van deze interfaces is vrijwillig en je kunt er altijd voor kiezen om als alternatief contact op te nemen met een van de medewerkers van onze telefonische klantenservice.
 • Wanneer je onze online app Aircheck gebruikt om vooraf te controleren of uw "COVID19" reisdocumenten voldoen aan de eisen van je land van bestemming. Nogmaals, het gebruik van deze applicatie is vrijwillig en je kunt er altijd voor kiezen om de documenten door onze medewerkers bij de boarding gate te laten controleren. Bovendien bieden wij je, als je Aircheck gebruikt en geen eerste validatie van de ingediende documentatie krijgt, de mogelijkheid om deze nogmaals online te controleren en de tweede keer handmatig door een van onze medewerkers te laten controleren.
 • Wanneer je een aankoop of ticketreservering doet op onze website of app, worden verschillende geautomatiseerde acties uitgevoerd, van de annotatie van je reservering in onze systemen en het verzenden van elektronische berichten om deze feiten te bevestigen, tot de verificatie van de wettelijkheid van de transactie met het betaalmiddel dat je hebt gebruikt bij de aankoop.
 • Wanneer jij een aankoop doet of tickets reserveert op onze website of app, kunnen verschillende geautomatiseerde verwerkingen of beslissingen worden uitgevoerd op basis van eerder gedrag en/of zoekopdrachten die jij hebt uitgevoerd, hetgeen de personalisatie van de aan jou getoonde prijzen kan inhouden.
 • Wanneer er wijzigingen zijn in je reservering, als gevolg van een verstoring van je vlucht of een wijziging in het schema van onze vluchten en we je een mededeling sturen waarin we je informeren over deze wijzigingen en de alternatieven die we je ter beschikking stellen, om te voldoen aan de voorwaarden van ons vervoerscontract en/of onze wettelijke verplichtingen jegens jou op grond van dat contract.
 • Wanneer wij je gepersonaliseerde informatie sturen in verband met producten en diensten die volgens ons van bijzonder belang voor jou kunnen zijn, of wanneer wij wijzigingen in je reservering voorstellen die volgens ons beter aan je wensen kunnen voldoen of die voor jou van bijzonder belang kunnen zijn; hetzij omdat je ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven, hetzij omdat wij je van ons voornemen in kennis hebben gesteld en je daartegen geen bezwaar hebt gemaakt.
 • Bij de afhandeling van bepaalde soorten klachten die je via onze website hebt ingediend (bv. verzoeken om compensatie voor vertraagde of geannuleerde vluchten), tenzij je ons op de hoogte hebt gebracht van je bezwaar tegen een dergelijke geautomatiseerde verwerking.
 • Wanneer je gebruik maakt van de biometrische identificatie- en instapsystemen die beschikbaar zijn op sommige van de luchthavens waar wij actief zijn, op voorwaarde dat je hebt ingestemd met het gebruik van je gegevens door je voor dit soort diensten te registreren via onze toepassingen of toepassingen van derden (zoals die van luchthavenbeheerders of een andere vliegmaatschappij die bij hetzelfde programma is aangesloten)..

In gevallen waarin een van onze geautomatiseerde verwerkingen of beslissingen is gebaseerd op ons legitieme zakelijke belang, of op jouw voorafgaande toestemming, kun jij je altijd verzetten tegen de verwerking of jouw toestemming op elk moment daarna intrekken - indien van toepassing - zonder dat een dergelijke oppositie of intrekking terugwerkende kracht kan hebben.

BELANGRIJK: als de verwerking van je gegevens onderworpen is aan andere wetgeving dan de Spaanse wetgeving en/of de wetgeving van de Europese Unie, kan de legitieme grondslag voor sommige van de hierboven vermelde verwerkingen per geval verschillen van de daarin aangegeven grondslag, met name wanneer de aangegeven legitieme grondslag voor de verwerking ons rechtmatig bedrijfs- en vennootschapsbelang is. In dergelijke gevallen en tenzij de verwerking in kwestie kan worden begrepen als vallend onder de noodzaak om te voldoen aan onze contractuele relatie met jou, of aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, mag een dergelijke verwerking alleen worden gebaseerd op de toestemming die je in elk geval hebt verleend en alleen voor zover je die aan ons hebt verleend in overeenstemming met de geldigheidsvereisten die zijn vastgesteld door de toepasselijke regelgeving op grond van gegevensbescherming.

Wanneer sturen we je reclame?

Als we direct gegevens van je verzamelen, kan het zijn dat we je vragen of je reclame van ons wilt ontvangen of dat je deel wilt nemen aan het programma IBERIA PLUS. Houd er in deze zin rekening mee dat deze reclame kan bestaan uit berichten over onze producten en diensten die interessant voor je kunnen zijn en, in enkele gevallen, ook uit reclame voor de promotie van producten en diensten van andere leden van onze groep of van derden (bijvoorbeeld in het geval van IBERIA PLUS, die van onze partnerbedrijven bij het frequent flyer-programma Avios bij wie de punten van het programma kunnen worden verkregen of verzilverd).

Als ons voornemen in deze zin niet is gebaseerd op de door jou vooraf verleende toestemming maar op basis van ons legitiem zakelijk belang als onderneming, zullen we je vooraf de mogelijkheid geven om bezwaar te maken tegen ontvangst van dergelijke berichten.

Hoe kun je het soort commerciële communicatie dat je ontvangt en de manier waarop je die ontvangt aanpassen?

Als je besluit dat je niet langer marketingcommunicatie van ons wenst te ontvangen, kun je op elk moment van gedachten veranderen. Hieronder volgt een beschrijving van de kanalen die zijn ingeschakeld om de ontvangst van commerciële communicatie te stoppen:

 • Als je een GEREGISTREERDE KLANT bent, kun je je privacyvoorkeuren op elk moment wijzigen door de communicatievoorkeuren te wijzigen die beschikbaar zijn in je online profiel op www.Iberia.com, door in te loggen op je privéomgeving bij Iberia; of via het online formulier voor het beheer van individuele rechten op onze website dat toegankelijk is via de route Beheer van persoonlijke gegevens
 • Als je LID VAN IBERIA PLUS bent, kun je je privacyvoorkeuren op ieder moment wijzigen waarbij je de communicatievoorkeuren wijzigt die in je online profiel beschikbaar zijn op www.Iberia.com, door in te loggen in je privéomgeving bij Iberia Plus onder “Mijn profiel/voorkeuren”; of via het online formulier voor het beheer van persoonlijke rechten van onze website, toegankelijk via Beheer van persoonlijke gegevens.
 • Als je LID VAN ON BUSINESS bent, kun je je privacyvoorkeuren op elk moment wijzigen door de communicatievoorkeuren te wijzigen die beschikbaar zijn in je online profiel op https://onbusiness.iberia.com; of via het online formulier voor het beheer van individuele rechten op onze website dat toegankelijk is via de route Beheer van persoonlijke gegevens.
 • Als je GEEN LID VAN IBERIA PLUS NOCH VAN BUSINESS EN GEEN GEREGISTREERDE KLANT BENT, kunt je je ook verzetten tegen het verzenden van dit soort commerciële communicatie via het online formulier voor het beheer van individuele rechten op onze website, toegankelijk via de route Beheer van persoonlijke gegevens.

In aanvulling op het bovenstaande, zal alle commerciële communicatie die we je per e-mail sturen een optie "afmelden" of "wijzig mijn contactvoorkeuren" hebben waarmee je de commerciële elektronische communicatie die je van Iberia ontvangt kunt aanpassen of ontvangst ervan volledig kunt opzeggen.

We respecteren je besluit over welke communicatie en via welke wijze je deze wilt ontvangen voor zover wij u de mogelijkheid kunnen bieden om uw leveringsvoorkeuren aan te passen.

Je kunt ook de ontvangst van sms/MMS-berichten stopzetten door hierop te antwoorden met het woord “STOP”.

Wij proberen verzoeken om geen marketingcommunicatie meer te ontvangen zo snel mogelijk en binnen 30 dagen na ontvangst ervan te behandelen.

Als je ons laat weten dat je geen commerciële communicatie meer wilt ontvangen, zul je operationele communicatie blijven ontvangen met betrekking tot de producten en diensten die je al hebt gekocht, bijvoorbeeld om je reservering te bevestigen of om je updates en wijzigingen in de status van je reservering te sturen. Indien je daarentegen lid bent van IBERIA PLUS of ON BUSINESS, zullen wij je op de hoogte blijven houden van zaken die van invloed zijn op je lidmaatschap van het Programma en je relevante informatie toesturen, zoals bijvoorbeeld de opname van nieuwe partners in het Programma.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt, zolang jij niet aangeeft dat je ze wilt wissen en zolang ze niet mogen worden verwijderd omdat Iberia ze nodig heeft.

Wanneer je bijvoorbeeld een reservering maakt bij ons, bewaren we de betreffende gegevens om de door jou aangevraagde specifieke diensten voor de reis te kunnen verwerken en daarna gedurende de periode waarin wij deze mogen beheren of reageren op eventuele klachten of vragen over de reservering. We kunnen deze gegevens ook bewaren om jouw ervaring met Iberia te verbeteren en te garanderen dat je alle voordelen krijgt van onze frequent flyer-programma's.

We voeren regelmatig en actief controles uit op de gegevens die we in ons bezit hebben en we verwijderen deze op een veilige manier wanneer er geen wettelijke, zakelijke of klantgebonden grond meer voor bestaat, of we maken de gegevens anoniem om deze te kunnen blijven verwerken voor administratieve en statistische doeleinden of voor segmentatie en algemene profilering voor een beter begrip van het soort klanten dat we hebben en hun voorkeuren en behoeften in het algemeen.

In het geval je de vooraf verleende toestemming wilt intrekken voor een bepaalde soort gegevensverwerking, of je oefent je recht uit op verwijdering van je persoonsgegevens, houd er dan rekening mee dat we verplicht zijn om de geblokkeerde informatie voor een wettelijk vastgesteld vervaltermijn te bewaren, ten behoeve van justitiële en overheidsinstellingen, voor gebruik in mogelijke aansprakelijkheden van Iberia die voortvloeien uit de verwerking van je gegevens.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met bedrijven van onze Groep bedrijven of "IAG Group", waar de International Consolidated Airlines Group S.A. onder valt. (IAG), British Airways, Iberia Express, Vueling, Aer Lingus, Flylevel, S.L., British Airways Holidays, Avios Group Ltd, BA CityFlyer, IAG Connect en IAG GBS. Raadpleeg voor meer informatie over onze groep de website van onze IAG-holding via www.iairgroup.com.

We kunnen informatie delen met de genoemde bedrijven zodat zij ons kunnen ondersteunen met een betere dienstverlening en om je beter te leren kennen. Als je bijvoorbeeld met een van de andere maatschappijen van de IAG-groep hebt gevlogen of aangesloten bent bij een van hun frequent flyer-programma's, kunnen wij deze informatie gebruiken om meer te weten te komen over het soort reisservices waarin je mogelijk geïnteresseerd bent.

Je ontvangt alleen reclame e-mails van andere bedrijven binnen onze groep als jij je toestemming aan de betreffende bedrijven hebt gegeven.

We kunnen je persoonsgegevens mogelijk ook doorgeven aan de volgende derden om de redenen die hieronder staan beschreven:

 • Douane- en immigratiediensten van elk land dat in je reisschema is opgenomen of over welk grondgebied je mogelijk vliegt. Iberia en andere luchtvaartmaatschappijen zijn door de wetgeving van de EU, de VS en andere landen verplicht om grenscontrole- en douaneautoriteiten toegang te verschaffen tot reserverings- en reisinformatie wanneer de herkomst of vluchtbestemming in die landen ligt, met inbegrip van tussenlandingen en wanneer je over die landen vliegt om je bestemming te bereiken.
  • Voorbeeld: als je vlucht over de Verenigde Staten gaat, wordt deze informatie verstrekt aan de bevoegde Amerikaanse autoriteiten.

 • Luchtvaartmaatschappijen, operators van zee- of landvervoer en andere dienstverleners die noodzakelijk zijn voor de levering van de door u gevraagde diensten wanneer, bijvoorbeeld, een deel van uw reisschema een vlucht omvat die door een andere luchtvaartmaatschappij wordt uitgevoerd of bepaalde diensten omvat in verband met uw vlucht die u hebt gekozen om te boeken. Deze luchtvaartmaatschappijen, operators en dienstverleners zullen worden geïdentificeerd op het moment dat u een reservering maakt en u zult voorafgaand aan of gelijktijdig met deze berichtgeving worden geïnformeerd over de vereiste gegevensverstrekking. Uw bereidheid om dergelijke diensten met derden te contracteren, wordt beschouwd als uw uitdrukkelijke toestemming voor dergelijke gegevensverstrekking.

  Iberia hanteert een aantal strenge selectiecriteria voor dienstverleners om te voldoen aan uw verplichtingen op grond van gegevensbescherming en verbindt zich ertoe met hen het overeenkomstige contract voor gegevensverwerking te ondertekenen, waarbij hen onder meer de volgende verplichtingen worden opgelegd: passende technische en organisatorische maatregelen toepassen; persoonsgegevens verwerken voor de overeengekomen doeleinden en uitsluitend in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van Iberia; de gegevens wissen of teruggeven aan Iberia zodra de levering van de diensten is beëindigd.

  • Voorbeelden: Als je voor het bereiken van je bestemming moet overstappen van een vlucht van Iberia naar een vlucht van een andere vliegmaatschappij, die al of niet deel uitmaakt van de IAG Groep.

  • Als je een ticket boekt via onze internetportal voor een reis met een vooraf gereserveerde vervoersdienst, geven wij je naam, e-mailadres en andere vereiste gegevens door aan de vervoersmaatschappij zodat deze jou een ticket kan geven en de reservering kan verwerken

  • Als je een contract sluit met Bag On Board (”BOB”) voor het thuis ophalen, vervoeren en inchecken van bagage voor bepaalde Iberia-vluchten, moeten wij dit bedrijf de nodige gegevens verstrekken zodat het de contractuele relatie die je hebt aangevraagd, kan uitvoeren.

 • De aan ons gelieerde luchtvaartmaatschappijen en franchisenemers (zoals Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A. of "Air Nostrum"), bijvoorbeeld voor het regelen van je aansluitingen of voor het beheer van de voordelen van de samenwerking tussen frequent flyer-programma's. Daarnaast ook reisbureaus en andere derde partijen bij wie je reizen boekt.
 • Als je lid bent van de programma's ON BUSINESS of IBERIA PLUS of van een ander daaraan verbonden frequent flyer-programma, zoals die van andere luchtvaartmaatschappijen van de ONEWORLD ALLIANTIE, delen we informatie met onze partners zodat we de voordelen kunnen beheren van het frequent flyer-programma waarop je recht hebt. Raadpleeg voor meer informatie over de leden van OneWorld de officiële website www.oneworld.com
 • Creditcard- en betaalkaartmaatschappijen, kredietinformatiebureaus en aanbieders van fraudecontrolediensten, om betalingen te verwerken en (waar nodig) fraudecontroles uit te voeren.
 • Met de entiteiten die u hebt gebruikt om informatie over onze vluchten of serviceaanbiedingen te verkrijgen (bijvoorbeeld meta-zoekmachines voor vluchten, reizen en aanbiedingen), met als enig doel het beheren van de relatie tussen Iberia en genoemde entiteiten (bijvoorbeeld opbouw van commissies voor conversie naar aankoop) en er altijd voor zorgend dat de persoonlijke informatie die wordt doorgegeven, waar van toepassing, het minimum is dat nodig is.
 • In reactie op wettige en geldige verzoeken van overheden en wetshandhavers, zoals douane- en immigratiediensten of om fraude en grote misdaden te bestrijden, evenals verzoeken om informatie van gezondheidsautoriteiten bij onderzoeken naar mogelijke besmettingen aan boord om mogelijke contacten met geïnfecteerde mensen op te sporen en de verspreiding van ziekten te beperken. Houd er rekening mee dat Iberia, om redenen van controle en bescherming van de openbare veiligheid, het recht heeft om je passagiersgegevens op elk moment voorafgaand aan je aankomst door te geven aan de overheidsinstanties voor interne veiligheidscontrole van het land van herkomst, doorreis of bestemming. De Verenigde Staten vereist deze informatie tevens voor vliegtuigen die door haar luchtruim vliegen. Deze informatie kan ook aan andere staten worden doorgegeven die, in overeenstemming met het bepaalde in toepasselijke wetten of verdragen, dezelfde vereisten hebben ten aanzien van het vliegen door hun luchtruim.
 • Externe dienstverleners van wie we voor diensten contracteren, zoals het verzorgen van marketinginitiatieven of het voor ons uitvoeren van enquêtes onder onze klanten.
 • Derden, zoals advocatenkantoren en rechterlijke instanties, verzekeringsmaatschappijen, bemiddelingsagenten en taxateurs en deskundigen voor naleving of uitvoering van een overeenkomst met u of om onze legitieme belangen te verdedigen in het kader van wettelijke, administratieve, gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen en procedures.
 • Derden, zoals de politie en regelgevende instanties, ter bescherming van onze rechten, eigendommen of de veiligheid van onze klanten, medewerkers en bedrijfsmiddelen.
 • Wanneer dit nodig is voor naleving van een wettelijke verplichting in ieder willekeurig rechtsgebied, inclusief wanneer een dergelijke verplichting voortvloeit uit een handelen of nalaten van Iberia (bijvoorbeeld, onze beslissing om in een bepaald land te opereren of een beslissing die daarmee verband houdt)

We verkopen je persoonsgegevens niet aan derden en staan alleen toe dat derden je communicatie sturen als je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Alleen voor de Verenigde Staten. En Canada: de toestemming om deel te nemen aan Iberia's sms-/mobiele tekstberichtenprogramma is specifiek en vrijwillig voor de Klant. Iberia zal hiervoor geen toestemming kopen en Iberia zal deze toestemming niet verkopen, verhuren of delen met derden.

Naar welke landen worden je persoonsgegevens gestuurd?

Je persoonsgegevens kunnen worden verzonden naar derden die zich buiten je land van verblijf en buiten de Europese Economische Ruimte bevinden.

De aard van onze bedrijfsvoering leidt regelmatig tot de noodzaak je persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte te sturen voor het beheer van de diensten met betrekking tot je reis. Dit kan zijn voor de naleving van de specifieke contractuele relatie met jou of voor naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan Iberia als luchtvaartmaatschappij moet voldoen. Dit zoals uitgelegd in de vorige paragraaf “Waarom gebruiken we je persoonsgegevens en waar is dat op gebaseerd?”.

Dit gebeurt omdat ons bedrijf en de externe partijen genoemd in de paragraaf “Met wie delen we je persoonsgegevens?” activiteiten uitvoeren in landen wereldwijd. Als je bijvoorbeeld buiten de Europese Economische Ruimte reist, worden je persoonsgegevens overgedragen aan de instanties die zijn belast met de grenscontrole en immigratie buiten de genoemde gebieden.

Je persoonsgegevens kunnen tevens worden verzonden naar derden die zich buiten je land van verblijf bevinden voor de verlening van diensten in verband met de door jou aangevraagde producten en diensten.

 • Voorbeeld: we moeten toegang verlenen tot onze reserverings- en inchecksystemen aan het personeel van onze handlingsagenten die ons diensten verlenen buiten Spanje.

Juridische informatie voor vluchten uitgevoerd door OpenSkies

Overeenkomstig artikel L232-6 van de Interne veiligheidscode van Frankrijk, informeren we je dat luchtvaartmaatschappijen de bij hun passagiers verzamelden gegevens ten aanzien van reserveringen/inchecken en instappen kunnen verzenden (PNR/API) aan Franse overheidsdiensten en -instellingen voor de doeleinden en in overeenstemming met de bepalingen neergelegd in verordening nr. 2014-1095 d.d. 26/09/2014.

Wat zijn je rechten wanneer je ons je gegevens verstrekt?

Je kunt, indien je dat wenst, het recht van toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens uitoefenen, ook verzoeken om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens, verzet aantekenen, verzoeken om de overdraagbaarheid van je gegevens en niet onderworpen worden aan geautomatiseerde individuele besluiten, op de volgende manieren:

 • Als je een Geregistreerde Klant bent, kun je de meeste van deze rechten uitoefenen via uw online profiel op www.Iberia.com, door naar uw privéomgeving te gaan.
 • Als je LID VAN IBERIA PLUS bent, kun je de meeste van deze rechten uitoefenen via je online profiel op www.Iberia.com uitoefenen, door naar je privéomgeving van Iberia Plus onder "Mijn profiel/voorkeuren".
 • Als LID VAN ON BUSINESS, kun je eveneens de meeste van deze rechten uitoefenen via je online profiel op onbusiness.iberia.com door in te loggen op je privéomgeving van het bedrijf.
 • Voor uitoefening van de rest van je rechten, of als je GEEN LID VAN IBERIA PLUS of ON BUSINESS bent, of een GEREGISTREERDE KLANT, kun je alle hierboven genoemde rechten uitoefenen via het online formulier voor het beheer van individuele rechten op onze webpagina die je kunt openen via Beheer van persoonlijke gegevens.

Om je verzoek te kunnen behandelen, moet je ons in elk geval de informatie en documentatie verschaffen die in het genoemde formulier verplicht worden gesteld:

 • Je volledige naam als de aanvrager
 • Identiteitsbewijs
 • Contactgegevens (minimaal een e-mail)
 • Gegevens over je verzoek.
 • Alle informatie die ons kan helpen bij het lokaliseren van de gegevens waarop uw verzoek betrekking heeft, zoals vluchtnummers en datums.
 • Een fotokopie van je identiteitskaart of paspoort zodat we je identiteit kunnen verifiëren.
 • Als je namens een andere persoon een verzoek indient, moet je een door die persoon ondertekende machtiging overleggen, samen met zijn of haar identiteitskaart.

Contact in andere landen buiten de Europese Economische Ruimte

Voor elke vraag met betrekking tot gegevensbescherming uit China of uit Brazilië, selecteert u het land via onzeIberia-kantoren en in het gedeelte "Gegevensbescherming" zie je de informatie om contact op te nemen met onze lokale vertegenwoordigers.

Voor de rest van de landen kun je ons e-mailen via ons Bureau voor gegevensbescherming OficinaDPO@iberia.es.

Bij welke autoriteit voor gegevensbescherming kun je klachten indienen?

Je kunt altijd een klacht indienen bij de Spaanse Autoriteit voor gegevensbescherming, en dan vooral als je niet het verwachte resultaat hebt behaald bij de uitvoering van je rechten via de website www.aepd.es.

Aan het laden...