Passagiers met speciale behoeften

Los je twijfels op als je speciale hulp nodig hebt om te vliegen: reis met gips, neem je rolstoel mee, je hulphond of vervoer een CPAP- of dialyseapparaat.

Hoe kan ik een service aanvragen voor passagiers met speciale behoeften?

We beschouwen als een reiziger met speciale behoeften iemand die een recente of chronische aandoening heeft, iemand die zwanger is of onlangs moeder geworden is, iemand die tijdens de reis hulp nodig heeft (rolstoel, zuurstoftoediening, blindengeleidehond enz.).

De algemene regel stelt dat men voor de reis zijn/haar arts moet raadplegen als men kampt met aandoeningen als:

 • Cardiovasculaire problemen

 • Chronische ademhalingsproblemen

 • Ernstige anemie

 • Ongecontroleerde diabetes of kanker

 • Patiënten met immunosuppressieve medicatie

En in het algemeen iedereen die, om welke reden ook, twijfels heeft over zijn/haar geschiktheid om te vliegen. Bepaalde gevallen moet en worden beschouwd als medische aangelegenheid. In dat geval moet onze Medische Dienst toestemming geven voor de reis:

 • Noodzaak om zuurstof toe te dienen.

 • Gebruik van een couveuse voor vroeggeboren baby's.

 • Onvermogen om instructies te begrijpen en op te volgen.

 • Acuut of chronisch zieken of herstellende patiënten na operaties, voor wie het vervoer, als gevolg van hun verzwakte toestand tijdens de vlucht, een oorzaak van verslechtering of overlijden kan zijn.

We beschouwen als passagiers met beperkte mobiliteit (PBM) personen die gebukt gaan onder een lichamelijke handicap (zintuiglijk of motorisch), aantasting van de intellectuele vaardigheden, ouderdom of andere oorzaken van handicaps en die bij het gebruik maken van een vervoersmiddel speciale zorg en een specifieke aanpassing nodig hebben van de diensten die aan de overige passagiers aangeboden worden.

In overleg met de luchthavenbeheerders van elk land herzien we bij Iberia alle processen voortdurend, om je verplaatsingen te vergemakkelijken en je de veilige, comfortabele reis aan te bieden die je bij wet verdient. Plan je reis op tijd en houd rekening met al je behoeften. Verdere informatie over de speciale diensten die je nodig hebt, kun je aanvragen met ons formulier.

Om te garanderen dat alles klaar is voor jouw aankomst, raden we je aan de speciale hulp minstens 48 uur vóór het vertrek van je vlucht aan te vragen.
Raadpleeg verdere details over voorschriften, vervoer van rolstoelen, hulphonden en speciale diensten op de luchthaven of aan boord.

Mag ik een zuurstofconcentrator, een CPAP, een ademhalingsapparaat voor apneu of dergelijke meenemen? En een dialyseapparaat?

CPAP's (zuurstofconcentratoren) en soortgelijke ademhalingsapparaten zijn aan boord toegestaan. Om problemen tijdens de vlucht of bij de veiligheidscontroles te voorkomen, moet je apparaat een etiket bevatten dat het door de FAA goedgekeurd is voor gebruik in vliegtuigen, of vergezeld gaan van de documentatie die dit aantoont.

Deze apparaten werken op batterijen en het is niet mogelijk om het stopcontact van de vliegtuigen hiervoor te gebruiken. Als je extra batterijen mee moet nemen, moet je deze in je handbagage vervoeren, afzonderlijk verpakt en beschermd om onopzettelijke schade of kortsluiting tijdens het vervoer te voorkomen.
Om veiligheidsredenen kan het gebeuren dat deze apparatuur tijdens de reis moet worden uitgeschakeld en daarom wordt ze slechts geaccepteerd als hun uitschakeling geen gevolgen heeft voor de gezondheid van de zieke. Als het niet meer weegt dan 50 kg, mag het dialyseapparaat gratis mee reizen, buiten de vrijgestelde bagage om die op je ticket is toegestaan; hetzelfde geldt voor de medicijnen die nodig zijn voor twee dagen dialyse.

Voor het aan boord brengen van het apparaat hoeft ook geen toestemming te worden gegeven, zolang het niet tijdens de vlucht hoeft te worden gebruikt. Moet het wel worden gebruikt, dan verzoeken we je contact op te nemen met ons formulier vind medische toestemming aan te vragen.
We raden je aan om het apparaat correct te verpakken om te voorkomen dat het bij hantering beschadigd wordt.

Rolstoelen en mobiliteitshulpmiddelen

Passagiers met beperkte mobiliteit mogen twee mobiliteitshulpmiddelen (rolstoelen, rollators of andere orthopedische apparatuur) zonder extra kosten vervoeren.

 • Als de elektrische rolstoelen worden aangedreven door droge accu's, moeten de klemmen geïsoleerd en de accu losgekoppeld en aan de rolstoel vastgemaakt worden. Als ze natte accu's gebruiken, moeten ze altijd in verticale positie kunnen worden geladen, opgeborgen, vastgebonden en gelost, met de accu losgekoppeld en vastgemaakt aan de stoel, alsook met geïsoleerde klemmen.

 • Mechanisch aangedreven rolstoelen worden beschouwd als persoonlijke items van de passagier en hiervoor worden geen extra kosten aangerekend voor overgewicht.

Met ons formulier vind je alle informatie over de speciale diensten die je nodig hebt.
Om te garanderen dat alles klaar is voor jouw aankomst, raden we je aan de speciale hulp minstens 48 uur vóór het vertrek van je vlucht aan te vragen.

Hoe kan ik met een hulphond reizen?

Een hulphond wordt gedefinieerd als een hond die individueel opgeleid is voor het verrichten van taken ten behoeve van een persoon met een lichamelijke, zintuiglijke, psychische of verstandelijke beperking.
Je mag gratis aan boord van al onze vluchten worden vergezeld door jouw hond die opgeleid is als hulpdier en je mag maximaal twee honden meenemen op vluchten die afkomstig zijn van of bestemd zijn voor de VS.
De voorwaarden voor aanvaarding van de documenten van honden (vaccinaties, disclaimer enz.), zijn hetzelfde als die voor andere huisdieren.

Personen met beperkte mobiliteit hoeven niet te betalen voor het vervoer van de basisartikelen die hun mobiliteit bevorderen, noch voor andere essentiële hulpmiddelen in het geval van een handicap.

Mag ik met gips reizen?

Je kunt probleemloos met gips reizen, met dien verstande dat, op vluchten van meer dan twee uur, de gips ten minste 48 uur geleden geplaatst moet zijn of over de lengte open moet zijn. Autorisatie door onze Medische Dienst is niet nodig. Zo nodig kun je je reservering binnen zeven dagen na je vlucht kosteloos wijzigen via ons reserveringscentrum of je reisagent.

Wat is een FREMEC-kaart en hoe vraag ik er een aan?

De Frequent Traveller Medical Card (FREMEC) is een tijdelijke medische toestemming om met om het even welke luchtvaartmaatschappij te reizen. Deze kaart kan uitsluitend door de Medische Dienst van een bij IATA aangesloten luchtvaartmaatschappij worden afgegeven, op jouw verzoek en op basis van een rapport van de betrokken Medische Dienst.

Hoewel de FREMEC-kaart de plaats kan innemen van medische rapporten en toestemmingen, moet je wel bedenken dat, als je bijzondere bijstand nodig hebt, de betrokken rapporten en toestemmingen alsnog ingevuld zullen moeten worden door de Medische Dienst van de luchtvaartmaatschappij waarmee je gaat vliegen.

Zwaarlijvige passagiers

Voor je eigen gemak tijdens de vlucht staat Iberia je toe een extra stoel (of Extra Seat) te boeken. Dit is altijd de stoel naast je. Iberia kan nooit de stoel vóór je garanderen of reserveren. Je kunt er een verzoek toe indienen als je je ticket reserveert via het reserveringscentrum en daarnaast een Extra Seat boeken voor dezelfde prijs als je tarief.

Als je via een reisbureau hebt gereserveerd, verzoeken we je hiermee contact op te nemen.

Wat is het INCAD-rapport?

Het INCAD (Incapacitated Passengers Handling Advice) is een document dat de verkoopkantoren, reisagenten enz. moeten invullen wanneer ze een ticket verkopen aan een passagier die aanvullende hulpmiddelen nodig heeft (brancard of zuurstof, ambulance op plaats van herkomst of bestemming...), of van wie de gezondheid tijdens de vlucht achteruit zou kunnen gaan, de rest van de passagiers ernstig zou kunnen beïnvloeden of de veiligheid tijdens de vlucht ernstig in gevaar zou kunnen brengen. Dit document bevat informatie over de omstandigheden van de passagier en de Medische Dienst van Iberia gebruikt het om toestemming voor de vlucht te geven, onder vermelding van de benodigde voorwaarden (begeleider, gezondheidspersoneel enz.).

Aan het laden...