Condicions de registre a iberia.com

Condicions generals aplicables a l'alta de clients a la base de dades d'iberia i normes d'utilització de l'àrea privada en línia de clients registrats al web iberia.com

PREÀMBUL

El lloc web www.iberia.com (el "lloc web") és propietat d'IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, SA, OPERADORA Sociedad Unipersonal, amb domicili a Madrid (28027, Espanya), C/ Martínez Villergas, 49, i amb CIF (ES) A85850394. L'ús del lloc web o del seu contingut, així com l'ingrés d'un client registrat d'Iberia (el "client Iberia" o "client registrat") a la seva àrea personal dins del lloc web i la seva activitat en aquesta àrea ("àrea privada") implica l'acceptació i el compromís de compliment per part del client Iberia de les obligacions recollides en aquestes condicions generals. L'acceptació d'aquestes condicions generals és un requisit necessari i indispensable per poder accedir a les prestacions dels clients registrats. El propòsit d'aquestes condicions generals és regular les normes aplicables al registre de clients a la base de dades d'Iberia, així com les aplicables a la utilització de l'àrea privada en línia dels clients registrats.

1. Aplicació de termes i condicions del web iberia.com

Amb caràcter general, els termes i condicions establerts per a l'ús del lloc web a www.iberia.com/es/informacio-legal/ també seran aplicables als clients Iberia quan naveguin i facin servir el lloc web i/o la seva àrea personal dins del lloc web. En cas de contradicció o discrepància entre els termes i condicions i aquestes condicions generals, aquestes últimes prevaldran en la relació entre Iberia i els clients registrats.

2. Voluntarietat i avantatges de registrar-se com a client registrat

Registrar-se com a client al lloc web d'Iberia és un acte purament voluntari que en si mateix no és necessari per navegar pel lloc web, ni per contractar béns o serveis a través del lloc web.

No obstant això, els clients que optin voluntàriament per donar-s'hi d'alta com a client registrat tindran accés a determinats avantatges com, per exemple, els següents:

 • Conservarem la informació personal que vulguis que coneguem perquè la puguis utilitzar amb facilitat en futures reserves i interaccions amb Iberia a través del nostre lloc web i altres canals, com ara la nostra app.

 • Podràs modificar aquesta informació a través de les interfícies habilitades a la teva àrea privada del lloc web

 • Tindràs accés, a través de la teva àrea privada, a l'historial de les teves reserves de vols amb Iberia en la mesura que Iberia hagi de conservar legalment aquesta informació o hagi decidit conservar-la durant més temps, atenent a un criteri de prudència.

 • A través de la teva àrea privada podràs accedir a les reserves de vols que encara tinguis pendents de fer amb Iberia i gestionar-les.

 • Farem servir les dades de contacte que ens facilitis per mantenir-te sempre al corrent de possibles modificacions o circumstàncies que puguin afectar els vols de les teves reserves.

 • Podràs autogestionar, segons les teves preferències en cada moment, el tipus de comunicacions comercials que vols rebre d'Iberia, així com els canals a través dels quals les reps. També podràs indicar que no vols rebre cap mena de comunicació comercial.

 • Si t'interessa, et podràs donar d'alta fàcilment al nostre programa de fidelització "Iberia Plus" amb només un clic.

Els avantatges disponibles i les funcionalitats de l'àrea privada poden variar amb el pas del temps.

L'ús pròpiament dit de l'àrea privada de clients registrats és gratuït, amb independència de les obligacions de pagament que es puguin assumir amb IBERIA per les compres i/o reserves o emissions de bitllets i altres serveis relacionats que facis a través del lloc web després d'identificar-te com a client registrat. En atenció a aquest caràcter gratuït, com a client registrat renuncies, en el moment de donar-te d'alta com a tal, a dur a terme qualsevol tipus de reclamació contra Iberia en els casos en què, per les raons que siguin, l'ús de la teva àrea privada o del lloc web en general no fos possible o estigués suspès de manera més o menys perllongada. En aquests casos, i en la mesura que sigui possible, Iberia procurarà establir canals alternatius per facilitar-te l'ús de les funcionalitats de la teva àrea privada que temporalment estiguin inoperatives.

Iberia, com a administradora i propietària del lloc web, podrà fer en qualsevol moment i a discreció seva les modificacions del lloc web i d'aquestes condicions generals que consideri convenients o necessàries.

3. Procés d'alta com a client Iberia. Custòdia de credencials. Baixa voluntària com a client registrat

Per donar-se d'alta com a client registrat només cal facilitar una adreça electrònica de la qual siguis titular, o que estiguis autoritzat a utilitzar pel titular per donar-te d'alta i rebre comunicacions futures per part d'Iberia. Així mateix, per registrar-te cal que ens confirmis, almenys, que ets major d'edat. Aquesta informació és necessària per donar-te d'alta com a client registrat. Si prefereixes no facilitar-la, et preguem que no continuïs el procés d'alta.

Amb posterioritat també podràs completar o enriquir el teu perfil facilitant-nos les dades que consideris convenients. Procurarem utilitzar aquesta informació per conèixer-te millor i oferir-te una experiència com a client més personalitzada, útil i plaent. Tota la informació que ens facilites ens la proporciones de manera lliure i voluntària.

Tant durant el procés de registre com durant el temps en què estiguis donat d'alta com a client registrat t'has de comprometre a facilitar-nos informació veraç, correcta, completa i lícita sobre la teva persona i la teva identitat, així com a mantenir aquesta informació actualitzada permanentment.

En donar-te d'alta caldrà que creïs una contrasenya, que hauràs d'utilitzar juntament amb la teva adreça electrònica cada vegada que vulguis accedir a la teva àrea personal al lloc web (les "credencials").

T'has de comprometre a custodiar les credencials diligentment, a mantenir-les en secret i a no revelar-les a tercers, per tal de: i) mantenir totalment el control i la responsabilitat respecte de l'accés a la teva àrea personal; i ii) preservar la confidencialitat de la informació que ens hagis facilitat o que de qualsevol altra forma consti a la teva àrea privada. No pots facilitar aquestes credencials a tercers, ja sigui temporalment o permanentment, ni permetre l'accés al portal amb aquestes credencials a terceres persones.

Si en algun moment tinguessis constància o sospitessis que s'ha vulnerat la confidencialitat o la seguretat de les credencials, o que algun tercer accedeix a la teva àrea privada de manera no autoritzada, cal que ho posis immediatament en coneixement d'Iberia per procedir al bloqueig del compte i/o al canvi de les credencials. En cas contrari, seran responsabilitat exclusivament teva les conseqüències d'una utilització il·lícita de les credencials per accedir a la teva àrea privada (per exemple, la contractació de reserves no desitjades, la modificació o cancel·lació de reserves, la meritació de penalitzacions, l'ús fraudulent de les condicions i recursos del portal, l'accés il·lícit a les dades dels passatgers o la modificació no desitjada de les teves dades).

Et podràs donar de baixa com a client registrat en qualsevol moment, ja sigui a través de la teva àrea privada o per qualsevol altre canal que tinguem habilitat (com el nostre formulari web d'exercici de drets de protecció de dades). Intentarem atendre la teva sol·licitud de manera immediata, encara que pot ser que l'ordre corresponent tardi un temps a propagar-se a través dels nostres sistemes. Un cop hagis sol·licitat la baixa, el procés serà irreversible i no podrem reactivar-te el compte posteriorment en cas que canviïs d'opinió. No obstant això, en aquests casos sempre et podràs tornar a donar d'alta de nou.

4. Com a client registrat assumeixes aquests compromisos. Ús de l'àrea personal i del lloc web

T'has de comprometre a complir les recomanacions i instruccions que Iberia et traslladi en relació amb l'ús del lloc web o de la teva àrea privada.

Així mateix, cal que et comprometis a emprar les condicions i els continguts del lloc web de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, abstenir-te de: i) fer servir els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic; ii) reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic mitjançant qualsevol modalitat de comunicació pública; iii) transformar o modificar els continguts, llevat que es disposi de l'autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès; iv) emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc web o de la teva àrea privada amb qualsevol altra classe de finalitat comercial.

Acceptes que tot el contingut del lloc web és propietat d'Iberia i que l'acceptació per part teva d'aquestes condicions generals o la utilització que facis de l'àrea privada no et transfereix cap títol sobre cap dels seus continguts ni cap dret de propietat sobre els continguts, que romandran reservats a favor d'Iberia en tot cas.

Hauràs de seguir totes les nostres indicacions i instruccions pel que fa al teu accés al contingut del lloc web i de la teva àrea privada. No pots copiar, publicar, divulgar ni posar a disposició de tercers les dades i informacions que contenen, de cap manera o forma no autoritzada, atès que tenen la consideració d'informació confidencial. Tal com ja t'hem indicat, cal que prenguis totes les precaucions necessàries per protegir les credencials i evitar l'accés no autoritzat a la teva àrea privada i a la informació que conté.

Sens perjudici de qualsevol dels altres drets que ens emparen (ja sigui per aplicació de la llei o de qualsevol altra forma), ens reservem el dret a suspendre o denegar-te l'accés a l'àrea privada, de manera immediata i sense preavís, sempre que creguem (a discreció exclusivament nostra) que tu o les persones que accedeixin o facin ús de l'accés a l'àrea privada en nom teu incompliu aquestes condicions generals o els termes i condicions establerts per a l'ús del lloc web, o feu un ús il·legal, fraudulent, abusiu o malintencionat dels seus continguts. En aquest sentit, el contingut del lloc web o de l'àrea privada no pot ser utilitzat, venut, divulgat, llicenciat, proporcionat o accedit per a cap altre propòsit que no hagi estat expressament autoritzat per Iberia. Tampoc no es pot combinar, associar, sintetitzar o aplicar enginyeria inversa als continguts de l'àrea privada ni del lloc web.

5. Tractament de dades personals – política de protecció de dades

 • 5.1. Tractament de les teves dades personals com a client registrat

  Les dades personals que ens facilitis com a pròpies en donar-te d'alta com a client registrat o posteriorment a través de la teva àrea privada o del nostre lloc web seran tractades per Iberia per processar la teva alta i registre com a client registrat, així com per gestionar la nostra relació amb tu mentre et mantinguis donat d'alta com a client i en totes les gestions que facis a través de l'àrea privada.

  En facilitar-nos les dades garanteixes que són correctes, completes i veraces, i et compromets, a més, a tenir-les actualitzades mentre et mantinguis donat d'alta com a client registrat.

  També ens has de garantir que ets el titular de les dades de contacte facilitades (com l'adreça electrònica o el número de telèfon) o bé que disposes dels permisos necessaris perquè Iberia les utilitzi per posar-nos en contacte amb tu.

  Pots actualitzar les teves dades i/o donar-te de baixa com a client registrat a través dels mitjans que s'hagin habilitat a aquest efecte a l'àrea privada.

  Com a client nostre que ets, aplicarem al tractament de les dades que ens facilitis com a client registrat els mateixos principis que consten en la nostra política de protecció de dades personals, disponible a https://www.iberia.com/es/información-sobre-privacidad/, i gaudiràs, per tant, dels mateixos drets. Consulta aquesta secció per conèixer-los amb detall. Gràcies.

 • 5.2. Tractament de les dades d'altres persones que introdueixis en les teves reserves de vols

  Abans de facilitar-nos dades d'altres persones, per exemple, a l'hora de fer una reserva de vols o de contractar serveis addicionals en nom seu al nostre lloc web o a través de la teva àrea privada, cal que prèviament:

  • i) Hagis informat cadascuna d'aquestes persones sobre la comunicació que faràs de les seves dades a favor d'Iberia, la finalitat de la comunicació esmentada i dels tractaments que Iberia durà a terme posant en coneixement seu la política de protecció de dades d'Iberia, disponible a https://www.iberia.com/es/información-sobre-privacidad/; i

  • ii) Hagis obtingut de cadascuna d'aquestes persones els consentiments necessaris per dur a terme la comunicació de les seves dades, especialment pel que fa a l'enviament de comunicacions electròniques amb finalitats operatives o de servei relacionades amb la reserva de vols que hagis fet en nom seu.

  En tots aquests casos, et compromets a mantenir indemne Iberia de tota responsabilitat derivada de qualsevol reclamació en aquest sentit per part de qualsevol d'aquestes persones en nom de les quals actuïs al nostre lloc web.

6. Miscel·lània. Fur i jurisdicció competent.

Els encapçalaments dels diferents apartats d'aquestes condicions generals només són informatius i no afectaran, qualificaran ni ampliaran la interpretació de les condicions que engloben.

En cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquestes condicions generals siguin considerades nul·les o inaplicables, íntegrament o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions.

El no-exercici o la no-execució per part d'Iberia de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions generals no constituirà una renúncia a aquest dret o disposició, llevat de reconeixement i acord per escrit per part seva.

Aquestes condicions generals s'han d'interpretar d'acord amb la legislació comuna espanyola en tot allò que no regulin expressament, i en congruència amb els termes i les condicions establerts per a l'ús del lloc web.

Per resoldre qualsevol discrepància relacionada amb la nostra relació amb tu derivada de la interpretació o execució d'aquestes condicions generals o de l'ús de l'àrea privada, seran competents els jutjats i tribunals espanyols, amb preferència pels de Madrid capital (Espanya).

Carregant...