Saltar a contingut

Descompte Família NombrosaTens dubtes?

Es pot obtenir algun tipus de descompte per a la família monoparental?


Iberia aplica els descomptes a les famílies nombroses segons l'Ordre del Ministeri de Foment 3837/2006 publicada al Butlletí Oficial de l'Estat del passat dilluns 18 de desembre de 2006 per la qual s'estableix l'entrada en vigor de la bonificació de les tarifes aèries nacionals als membres de famílies nombroses.
Aquest descompte contempla el cas de les famílies monoparentals per viduïtat amb dos fills a càrrec.

Tornar a dalt

Hi ha descomptes per a famílies nombroses?


El Butlletí Oficial de l'Estat de dilluns 18 de desembre de 2006 va publicar l'Ordre del Ministeri de Foment 3837/2006, per la qual s'estableix l'entrada en vigor de la bonificació de les tarifes aèries nacionals als membres de famílies nombroses.

Bonificació Àmbit
F. Nombrosa General 5 % de descompte
Famílies nombroses tant espanyoles, UE/EEE com de la resta de nacionalitats amb residència reconeguda a Espanya i que posseeixin el Títol de Família Nombrosa expedit per la seva Comunitat Autònoma.
F. Nombrosa Especial 10 % de descompte Famílies nombroses tant espanyoles, UE/EEE com de la resta de nacionalitats amb residència reconeguda a Espanya i que posseeixin el Títol de Família Nombrosa expedit per la seva Comunitat Autònoma.

La bonificació és aplicable, petició prèvia expressa del beneficiari, als bitllets domèstics que s'emetin a Espanya a partir de l'1 de gener de 2007 per a vols regulars i a totes les rutes dins del territori espanyol.

Afecta totes les tarifes, el valor facial de les quals aparegui al bitllet, amb l'única excepció de les tarifes de Classe Business, en les quals el descompte està limitat al total de la bonificació aplicable a la tarifa en Classe Turista Completa.

Els bitllets amb dret a subvenció per família nombrosa només podran contenir trajectes nacionals.

En els casos que s'esdevinguin ambdues circumstàncies, la bonificació per família nombrosa es suma a la subvenció per residència.

En cap cas s'aplicarà la bonificació de família nombrosa amb efecte retroactiu.

Les despeses de gestió del bitllet també estan subjectes a l'aplicació de la bonificació amb el mateix criteri de límits que s'aplica per al descompte de residents.

Tornar a dalt

Puc comprar els bitllets a Iberia.com amb la bonificació de família nombrosa?


El descompte de família nombrosa s'aplica de manera directa a www.iberia.com. Només hauràs de marcar el tipus de categoría que té i el codi de descompte en el procés de compra.

Si viatges en Pont Aeri o en vols IB5000, hauràs de realitzar la reserva trucant al telèfon 901111500.

És molt important que no facis la compra si et vol beneficiar del descompte

Per poder-te aplicar el descompte de família nombrosa cal que tots els passatgers de la reserva tinguin dret al descompte

Recorda que hauràs d'acreditar la condició de família nombrosa. L'acreditació es realitzarà amb l'exhibició del títol oficial de família nombrosa o document individual equivalent, en vigor, expedit per la comunitat autònoma competent. Has de mantener la condició de titular en vigor fins la data de finalització del viatge. Es requerirà la presentació del títol en el moment de la facturació o l'embarcament, per la qual cosa és imprescindible que el duguis juntament amb la resta de la documentació. Iberia es veurà obligada a refusar passatgers amb bitllets bonificats que no puguin aportar el títol de família nombrosa.

La bonificació s'aplicarà exclusivament als trajectes amb origen i destinació del territori nacional (Espanya).

Si algun dels passatgers no pot certificar la condició de família nombrosa haurà de realitzar la reserva separadament.

Tornar a dalt

Pregunta'ns-ho